Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Železný Brod

Město Železný Brod
náměstí 3. května 1
Železný Brod, 468 22

Telefon:+420 483 333 911
E-mail:podatelna@zelbrod.cz
Web:www.zeleznybrod.cz
 
 

Město Železný Brod se svými cca 6.000 obyvateli leží v údolí řeky Jizery na rozhraní Krkonoš, Jizerských hor a Českého ráje (na trase Praha – Harrachov, 14 km od Turnova, 31 od Harrachova). Příjemně zvlněná krajina je ideální pro nenáročnou turistiku i cykloturistiku. Řeka Jizera vybízí k vodáckým sportům. Město má širokou škálu sportovního vyžití (městské koupaliště s tobogánem, tenisové kurty v zimě kryté přetlakovou nafukovací halou, sportovní areál základní školy…). Poloha města je vhodná i pro zimní sporty (běžecké tratě, sjezdové tratě v přilehlých obcích). Výškové rozpětí je poměrně značné, od cca 300 m na Jizeře v Železném Brodě až po 744 m n. m. vysoký, 7 km vzdálený, vrch Kozákov s rozhlednou i sjezdovkou – „strážná hora Českého ráje a Pojizeří“. Na vrchol směřuje 10 značených tras (pěších i cyklo). Turistických zajímavostí je tu opravdu mnoho: skalní seskupení – Besedické, Suché, Klokočské skály, zříceniny hradů – Zbirohy, Návarov, Rotštejn, Frýdštejn, Bozkovské dolomitové jeskyně, naučné stezky údolím Jizery, stavby lidové architektury.

Historie:

Železný Brod vznikl pravděpodobně v 11. nebo 12. století při zemské obchodní stezce, která vedla z Prahy do Německa a Polska. Obchodníci se zde brodili přes řeku Jizeru, a tak vznikla osada Brod nebo také Brodek. V prvních písemných památkách ze 13. století se dovídáme o existenci kostela a fary. Ve 14. století patřil Brod pánům ze Železnice, kteří tu i sídlili. První městská práva získal Brod již ve 13. stol. od Přemysla Otakara II. Roku 1468 byl však vypálen lužickými vojsky, ale již roku 1501 král Vladislav II. Jagellonský obnovil městská práva, udělil Brodu krásný a honosný městský znak a pravděpodobně od této doby je také Brod nazýván Brodem Železným. Již od 14. stol. se v okolí nalézala a také těžila železná ruda, která se zde i zpracovávala v tzv. hamrech. Dokladem této těžby jsou různé místní názvy a vykopávky. Těžba skončila koncem třicetileté války, jednak pro nedostatek dřeva a železné rudy, ale také vzhledem k začátkům stavění vysokých pecí. Panství patřilo Vartenberkům, téměř 150 let Valdštejnům, až v roce 1628 prodal celé panství Albrecht z Valdštejna svému plukovníku Mikuláši Des Foursovi. Této šlechtě patřil Železný Brod až do roku 1848, kdy byla města vyjmuta z poddanství. Koncem třicetileté války byl Železný Brod znovu vypálen, tentokrát Švédy. Při tomto nájezdu shořela i původní radnice. Město se opět vzpamatovalo, roku 1660 obdrželo hrdelní právo a dále v roce 1695 mu bylo uděleno právo výročních trhů neboli jarmarků. Tím se městečko vyzdvihlo nad ostatní obce a města panství a stalo se hospodářským střediskem celého podhůří. Roku 1670 nechala vrchnost postavit novou roubenou radnici s podloubím, ta sloužila až do roku 1890, kdy byla zbourána a nahrazena současnou kamennou, v novorenesančním slohu. V 17. století se zde začala objevovat nová řemesla a řemeslníci se sdružovali v cechy. Nejstarším cechem byl cech ševcovský z roku 1701. Devatenácté století znamenalo začátek průmyslové výroby. V druhé polovině století založil německý baron Liebig textilní továrnu, a tak zde rozvinul textilní průmysl, rovněž otevřel v okolí břidličné lomy. 19. století také znamenalo rozvoj města. V doposud dřevěném městečku se začaly stavět zděné budovy v empírovém slohu - Knopovsko, Grosovsko. Byly zde postaveny tři kašny, dřevěný most přes řeku Jizeru a později dokonce železný, který sloužil až do roku 1940. Byla zřízena pošta, postaveny silnice do Jablonce, Turnova a k Semilům, zprovozněna trať Pardubice - Liberec a odbočka na Tanvald a Liebig staví i vápenku. Toto období bylo také zrodem celé řady spolků, které zasahovaly do veřejného a kulturního života města, např. ochotnický spolek Tyl, Sokol a hasičský sbor, které trvají dodnes. Koncem 19. a začátkem 20. století se zde začala objevovat sklářská výroba, jednalo se především o brusírny. V roce 1920 byla otevřena první česká odborná škola sklářsko-obchodní. Tím se Železný Brod stává nejen městem starých památek, ale také městem skla a skleněné bižuterie, což ho proslavilo po celém světě.
www.zeleznybrod.cz

Současnost:

Město Železný Brod se nachází na spojnici dvou z nejkrásnějších přírodních oblastí naší republiky, a to Českého ráje a Krkonoš. Proslavil ho především sklářský průmysl a významní skláři a výtvarníci se světovým renomé. V posledním desetiletích se město dynamicky rozvíjí a zároveň se snaží o návrat k historickým kořenům v oblasti památkových staveb a památkové péče. Dnes má spolu s okolními obcemi téměř 6 300 obyvatel a od 1. ledna 2003 je také obcí III. stupně, kam se přestěhovaly téměř všechny úřady bývalého jabloneckého okresu. Můžeme zde navštívit nejen sklářskou školu, kde studují také zahraniční studenti a kde je stálá výstava skla, ale rovněž sklářské muzeum na náměstí s unikátní galerií skleněných plastik prof. Libenského a akad. soch. Jaroslavy Brychtové. Koho více zajímá příroda přijde si také na své. Se svým nádherným okolím je Železný Brod ideálním místem pro odpočinek a sportovní vyžití. Z geologického hlediska je Železnobrodská vrchovina vedle okolních Krkonoš, Jizerských hor a Ještědského hřbetu součástí tzv. Krkonošsko - Jizerského krystalinika. Spočívá na obměnách břidlic, jež se pro svou vrstevnatost používají na střešní krytiny a obkladový materiál typických místních staveb - lomenic. Tento vděčný materiál lze najít mj. na chrámu sv. Víta v Praze a jiných významných památkách. Romantickou podobu zdejšímu kraji dala nejen řeka Jizera se svými přítoky deroucími se soutěskami a hlubokými kaňony v okolí. V oblasti Dupandy i jinde narazíme na hluboká jezírka, někde zas na nádherné skalní útvary (Pantheon, Suché skály) či pozůstatky vrásnění zemské kůry, jež vyzdvihlo jednu z dominant sousedního regionu - vrch Kozákov. Za shlédnutí stojí rovněž doklady o středověkém osídlení na Frýdštějně, ale zejména mnoho dosud funkčních objektů lidové architektury - místní přírodní rezervace Trávníky (v okolí Železného Brodu je to např. Dlaskův statek v Dolánkách, či Boučkův statek v tradičním letovisku - Malé Skále).

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Sdružení místních samospráv ČR
www.smscr.cz
Sdružení český ráj
www.cesky-raj.info
Euroregion Nisa
www.neisse-nisa-nysa.org
Sdružení obcí Libereckého kraje
www.solk.cz 

CZ051 1 166
CZ051 2 166
CZ051 3 166
CZ051 4 166
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load