Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Žatec

Město Žatec
nám. Svobody 1
Žatec, 438 24

Telefon:+420 415 736 111
Web:www.mesto-zatec.cz
 
 

Žatec se nachází na severozápadě České republiky v oblasti vymezené ze západu Doupovskými horami, z jihu Rakovnickou pahorkatinou, východním směrem se Žatecká pánev široce rozevírá do Dolnooharské tabule. Žatec má výhodnou geografickou polohu vzhledem k významným centrům: Praha 75 km, Karlovy Vary 65 km, Ústí nad Labem 80 km, Plzeň 80 km.

Více info: www.mesto-zatec.cz

Památka UNESCO:

Ministerstvo kultury v roce 2006 přijalo téma chmelařských památek v Žatci do tzv. Indikativního seznamu kandidátů pro nominace k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.

Historie:

V 10. století vzniklo na strategickém místě nad řekou Ohří přemyslovské hradiště. To se postupně rozrostlo v rozsáhlou raně středověkou sídelní aglomeraci s hradem, kostelem, předhradím i osadami v podhradí. V historických pramenech se jméno Žatec uvádí poprvé v kronice Dětmara Merseburského v r. 1004. Další zprávy z 11. – 13. století představují Žatec jako významné správní a církevní středisko středního Poohří. Vznik vrcholně středověkého města završila listina z r. 1265, jíž král Přemysl Otakar II. udělil Žatci významná privilegia. Zdrojem hospodářské prosperity Žatce byla řemesla, zemědělství a obchod. Později se Žatec prosadil zejména jako centrum známé chmelařské oblasti. Zanedbatelná není ani kulturní historie města. Proslulou byla zejména latinská škola, kde kolem r. 1400 působil jako rektor Jan ze Žatce, autor díla “Oráč z Čech”. V 15. století patřil Žatec k významným oporám husitského hnutí. V r. 1421 byla pod jeho hradbami poražena vojska II. křížové výpravy. V 16. století se řadil k nejlidnatějším městům Čech. Jeho nejstarší podoba je zachycena na vedutě Jana Willenberga z r. 1602. V důsledku třicetileté války došlo nejen k hospodářskému poklesu, ale i k odchodu mnoha obyvatel Žatce do emigrace. Změnil se náboženský i národnostní ráz města. Střediskem kraje zůstal Žatec až do r. 1850, poté byl sídlem okresního hejtmanství. V souvislosti s chmelařskou konjunkturou v 19. století došlo k rozsáhlé modernizaci města. Historický střed města, prohlášený v r. 1961 památkovou rezervací, nabízí řadu významných staveb a rozmanitost slohů od doby románské po secesi.

Současnost:

Návštěvníci, kteří zavítají do Žatce, mají mimo prohlídky historických objektů možnost využití volného času v podobě posezení v hospůdkách s dobrým žateckým pivem a pro aktivnější jedince je zde možnost zajít na bowling, squash, do posilovny, sauny nebo si zaplavat v plaveckém bazénu. Rybáři mají možnost lovit ve vodách řeky Ohře, nebo na nedaleké Nechranické přehradě, kde je v sezóně možnost provozovat vodní sporty. Za kulturou můžete vyrazit do Městské divadla a jeho digitálního kina. Speciální nabídku kulturních vystoupení, přednášek a atmosféry připravuje pro návštěvníky vyhlášená čajovna v centru města.
Více info: www.mesto-zatec.cz

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Nechranicko
Euroregion Krušnohoří
A.T.I.C. 

CZ042 1 31
CZ042 3 31
CZ042 4 31
CZ042 2 31
Znak Města Žatce
Žatec výběr
Letecký pohled na Žatec
Volnočasové aktivity
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load