Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Zlaté Hory

Město Zlaté Hory
nám. Svobody 80
Zlaté Hory, 793 76

Telefon:+420 584 425 126
E-mail:mesto@zlatehory.cz
Web:www.zlatehory.cz
 
 

Historické město na severním úpatí Hrubého Jeseníku tvořeného Zlatohorskou vrchovinou s nejvyšší horou – Příčný vrch (975 m n.m.) 2 km od hranice s Polskem.


Kolonizace Jesenicka byla velmi úzce spjata s výskytem zlata. Jako nositelé kolonizačního úsilí vystupovala dvě biskupství – na severu vratislavské a na jihu olomoucké. Tyto skutečnosti se plně projevily při osidlování Zlatohorska, které se pro svá bohatá naleziště zlata stalo na dlouhá léta předmětem sporů mezi moravskými a slezskými zeměpány. Dokladem toho jsou častá střídání vlastníků a držitelů této oblasti, trvající od počátku osidlování až do poloviny 15. století, kdy se území na 3 století stává součástí biskupské země Vratislavské (Vratislav – dnes polská Wroclav). Poté se Zlatohorsko stává součástí rakouského Slezska až do roku 1918, kdy vznikla Československá republika. Z národnostního hlediska byly Zlaté Hory do roku 1945 městem s německy mluvícím obyvatelstvem s nepatrnou českou menšinou. V současnosti město Zlaté Hory spadá do kraje Olomouckého.

Historie:

Město Zlaté Hory (tehdy Zuckmantel) vzniklo okolo roku 1224, jako hornická osada u nedalekých zlatých dolů. V 80. letech 13. století byl nad touto osadou dobudován rozsáhlý hrad Edelštejn. Ovšem už v roce 1306 obdržely Zlaté Hory městské privilegium od knížete Mikuláše opavského. Za vlády krále Jana Lucemburského, který v roce 1339 získal majetek ve Slezsku včetně Zlatých Hor s doly na zlato, získalo město statut královského města. Roku 1428 obléhali město husité. Ze Slezska byli vytlačeni až v roce 1436. Po husitském období převzal město i s hradem český král Jiří z Poděbrad (1465). V tom čase byl hradním hejtmanem Jan ze Žerotína, jehož posádka přepadávala obchodníky daleko v katolické biskupské zemi. V Čechách a Slezsku se spojily katolické stavy a v biskupské zemi také biskup Jodok (Jošt) z Rožmberka proti králi Jiřímu. Ten 14. července roku 1467 hrad Edelštejn obsadil a rozbořil. Od této doby se stalo město na dlouhá staletí majetkem biskupů. 16. století je považováno za rozkvět hornictví. V letech 1590 a 1591 byly v tzv. Měkkých dolech severně za městem nalezeny dva valouny ryzího zlata v křemenu o hmotnosti 1,3 a 1,7 kg. Roku 1624 táhla městem švédská vojska. Ovšem daleko větší pohromou byly čarodějnické procesy v polovině 17. století, kdy bylo upáleno 85 osob převážně z bohatých rodin. Nepochybně se na tom podílel místní rodák Jindřich František Boblig. V roce 1756 se v našem městě narodila Alžběta Vitzová, matka hudebního skladatele Franze Schuberta. V lednu 1779 se pokusila pruská vojska vniknout do Zlatých Hor a ztéci postavení rakouských oddílů na hoře sv. Rocha, což se jim ovšem nepodařilo. Prusové v této krvavé bitvě ztratili na tisíc vojáků a odtáhli zpět k Nyse. Ve dvou posledních stoletích feudalismu se změnily Zlaté Hory z hornického města na středisko prosperující textilní výroby a poté i kamenického průmyslu. Po vzoru Priessnitzových lázní se od roku 1887 také rozvíjí lázeňství. Ve vyhlášeném Schweinburgově sanatoriu se léčil mj. Leoš Janáček a Franz Kafka. Na přelomu 19. a 20. století se prudce rozvíjí turismus. Roku 1898 byla nad městem na hoře zvaná Biskupská kupa postavena zděná rozhledna císaře Fr. Josefa II. Rok 1924 se nesl ve znamení velkolepých oslav výročí 700 let založení města. Historik Josef Pfitzner vydává k této příležitosti dějiny Zlatých Hor. Po Mnichovské dohodě v roce 1938 jsou Zlaté Hory spadající do sudetského území postoupeny hitlerovské říši. Rok 1945 znamená konec 2. světové války, ale také vysídlení původního německy mluvícího obyvatelstva.

Současnost:

V roce 1952 proběhl rozsáhlý geologický průzkum v okolí města a tím začalo novodobé důlní podnikání zaměřené na těžbu měděné rudy. Byl postaven závod Rudné doly zpracovávající vytěženou rudu. V 60. letech 20. století vyrostlo u města nové panelové sídliště, škola, probíhala plynofikace města. Na konci 80. let je těženo i polymetalické ložisko se zlatem, ovšem po roce 1989 jde zlatohorské hornictví do útlumu a po roce 1993 těžba končí. V současnosti je město Zlaté Hory hojně navštěvováno turisty. Pro tyto účely bylo zřízeno Městské muzeum v budově staré pošty, byl vybudován hornický skanzen se Zlatorudnými mlýny. Majestátní rozhledna na Biskupské kupě dostala ku 100 letému jubileu novou fasádu. Vyhlášenou lokalitou Zlatohorska je také Přírodní rezervace Rejvíz s mechovým jezírkem. Bývalé vodoléčebné sanatorium bylo přebudováno na Sanatorium Edel s r.o. využívající podzemních prostorů tzv. Speleoterapie k léčbě respiračních onemocnění dětských pacientů. Pro nadšence zimních sportů byla za přispění EU vybudována nejmodernější čtyřsedačková lanová dráha SKI Areál Příčná.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Zlatohorsko
Sdružení měst a obcí Jesenicka
Euroregion Praděd
Svaz měst a obcí ČR
Spolek pro obnovu Olomouckého kraje
Sdružení obcí střední Moravy
Spolek pro obnovu venkova
Sdružení cestovního ruchu Jeseníky
Okresní sdružení hasičů Jeseník 

Hornický skanzen 3
Městské hornické muzeum
Hornický skanzen 2 (2)
Hornický skanzen 2 (1)
MS v rýžování zlata
MS v rýžování zlata 2 (1)
MS v rýžování zlata 2 (2)
Letecký snímek 2 (1)
Letecký snímek 4 (1)
Letecký snímek 2 (2)
Letecký snímek 4 (2)
vlajka Zlaté hory
Znak Zlaté Hory
 
 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load