Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Vyškov

Město Vyškov
Masarykovo náměstí 108/1
Vyškov, 682 01

Telefon:+420 517 301 111
E-mail:posta@meuvyskov.cz
Web:www.vyskov-mesto.cz
 
 

Vyškov je historické město na křižovatce starých obchodních cest z Brna na Olomouc a Kroměříž. Město získalo svůj význam zejména jako sídlo olomouckých biskupů. Vyškov se vyvíjel v rámci hranic daných starým opevněním až do doby tzv. průmyslové revoluce, která znamenala další rozšíření. Dnes je Vyškov moderním městem, kde každý může nalézt právě to, co hledá.

Historie:

První písemná zmínka o Vyškově je doložena v listině olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141. Na počátku 13. století se Vyškov stává sídlem zeměpanských úředníků, později ho získali olomoučtí biskupové. V polovině 13. století, za biskupa Bruna ze Schauenburku, byla zeměpanská osada povýšena na město. Ve 14. století již Vyškov patřil k předním městům olomouckého biskupství. Jinak výhodná poloha města zvyšovala ve válečných dobách nebezpečí jeho napadení. V husitských válkách byl Vyškov, který zachoval věrnost biskupovi, dobyt a zpustošen husity, za válek uherských ho vypálil vévoda Jindřich Müsterberský. O obnovu města se zasloužil ve druhé polovině 15. století olomoucký biskup Tas z Černé Hory. Klidnější období 16. a počátku 17. století se projevilo v hospodářském rozkvětu města. V 17. století pak těžce postihla Vyškov třicetiletá válka. Město bylo dvakrát obsazeno Švédy a při jejich druhém vpádu v roce 1643 zcela vypleněno. Největšího rozkvětu dosáhlo město koncem 17. století za panství biskupa Karla II. z Lichtenštejna-Kastelkornu. Vyškov byl tehdy přezdíván "Moravské Versailles". Zlom v rozvoji Vyškova představuje ničivý požár v roce 1753, kdy vyhořelo téměř celé město včetně zámku. Ačkoli zámek hostil i později řadu významných návštěv, své bývalé slávy už nikdy nedosáhl. Po skončení napoleonských válek přichází doba nástupu kapitalismu a spolu s ním se město rozšiřuje za své původní hranice. V první polovině 19. století byly částečně zbořeny městské brány a Vyškov čekala nová hospodářská a kulturní etapa jeho rozvoje. Za první republiky si Vyškov udržoval charakter města řemeslníků a obchodníků, s poměrně malým průmyslem. K nejdůležitějším událostem bezesporu patřila elektrifikace města (1923-1925) a vybudování vodovodu (1935). Pro budoucnost města byl významný také rok 1936, kdy vznikla ve Vyškově vojenská posádka. Vývoj na čas přerušila druhá světová válka, která zasáhla Vyškov tak, že patřil k nejhůř postiženým městům v zemi.

Současnost:

Během uplynulých desetiletí se nadále upevňovalo postavení Vyškova jako kulturního, společenského a hospodářského centra regionu. Ačkoli patřil v roce 1945 k nejhůře postiženým městům v zemi, entuziasmus obyvatel osvobozeného města dává záhy průchod k jeho obnově. Rozšiřováním hranic města bylo postupně (zejména ve 40. letech 20. st.) integrováno k Vyškovu-Středu a Vyškovu-Předměstí dalších sedm obcí. Po revolučních událostech roku 1989 se nová politická reprezentace města snažila o jeho další zvelebování. Z větších investičních akcí je možné připomenout např. rekonstrukci krytého bazénu a letního plaveckého areálu (2000), či rekonstrukci budovy Nádražní 4 pro Knihovnu Karla Dvořáčka a Základní uměleckou školu (2003). Důraz je přitom kladen i na regeneraci kulturních památek. Nejen výhodné dálniční spojení, ale i prozíravá politika města přitáhla významné investory, kteří se soustředili v průmyslových zónách vybudovaných na obvodu města. Dnes patří průmyslová zóna Sochorova k nejúspěšnějším v České republice. Na rozdíl od těžšího výrobního průmyslu zóny Sochorova je další průmyslová zóna Nouzka zaměřena převážně na služby a výrobní služby, část území je využívána ke komerčním aktivitám. Průmyslové zóny se staly významným faktorem, který ovlivňuje zaměstnanost ve městě i v okolním regionu. Přesto úroveň nezaměstnanosti na Vyškovsku přesahuje 10 %. Vyškov je neodmyslitelně spojen s armádou. Již od roku 1936 je sídlem vojenské posádky, také vznik Ředitelství výcviku a doktrín (dnes Velitelství výcviku – Vojenská akademie) dokazuje pokračující důležitost města v armádní struktuře, kterou si udržuje rovněž díky rozsáhlému výcvikovému prostoru. Ve městě je rozvinuta síť mateřských, základních, středních škol a učilišť, k významným vzdělávacím institucím patří bezpochyby i Základní umělecká škola, Knihovna Karla Dvořáčka nebo Dům dětí a mládeže. Tradičním centrem kulturního života je Besední dům, v němž se konají koncerty, divadelní představení a další akce jak místních, tak hostujících umělců či souborů. Muzeum Vyškovska, soustřeďuje sbírky historické, archeologické, národopisné a sbírku výtvarného umění, a nabízí k prohlídce i aktuální výstavy. Na starém vojenském letišti za Vyškovem je možné si prohlédnout nejrůznější druhy vojenské techniky několika generací v expozici Nadace letecké historické společnosti. Od roku 1965 je v centru Vyškova otevřen ZOO Park, zaměřený na chov domácích a hospodářských zvířat z různých koutů světa. Součástí ZOO Parku je od roku 2011 nové centrum environmentální výchovy Hanácký statek, kde si můžete prohlédnout repliku hanáckého stavení z 19. století, dobové zemědělské stroje a vlastní expozici centra s interaktivními prvky. Velkou atrakcí pro návštěvníky Vyškova je DinoPark s řadou modelů prehistorických zvířat. Sportovním zařízením dominuje moderní aquapark s mnoha atrakcemi. Pro lepší informovanost o možnostech regionu slouží turistům i Vyškovanům od roku 2002 Turistické informační centrum.


Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí České republiky (http://www.smocr.cz) 

Kaple sv  Anny
Náměstí Vladimír Kotulán
Náměstí2 Vladimír Kotulán
Zámecká zahrada   Jiří Foltýn
Hradby
Letecké muzeum1
muzeum
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load