Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Veselí nad Moravou

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
Veselí nad Moravou, 698 13

Telefon:+420 518 670 112
Web:www.veseli-nad-moravou.cz
 
 

V srdci Slovácka na řece Moravě a jejích ramenech leží město Veselí nad Moravou. Má více než 11000 obyvatel a je významnou dopravní křižovatkou. Může se pochlubit výborným vlakovým spojením i autobusovou dostupností, včetně moderních autobusových nástupišť. 


Městská historická zóna zahrnuje nejstarší části města, Bartolomějské náměstí, pozdně gotický kostel sv. Bartoloměje a renesanční zámek, který byl obýván hraběcím rodem Chorinských. Zámek je obklopen udržovaným zámeckým parkem s mnoha exotickými dřevinami, navzájem propojenými jezírky s můstky a ostrůvky. V těsném sousedství zámku je památka technického rázu – fungující vodní elektrárna. Mezi další významné kulturní památky patří i další kostely.

Kulturními centry jsou Veselské kulturní centrum s kinem Morava, knihovnou, Panským dvorem s galerií. Městské muzeum uchovává národopisné a historické památky a zajímavosti.


Nadšenci přírody by obdivovali nejen povodí Moravy, splavný Baťův kanál, ale i překrásná mrtvá ramena a okolní louky. Znovuobnovená vodní cesta Baťův kanál nabízí krásu vodních toků a jejich okolí přímo z paluby výletních lodí, člunů a hausbótů. V přístavišti Baťova kanálu ve Veselí se nachází půjčovna kol a turisté by byli nadšeni cyklostezkou vedoucí podél Moravu.

Ke sportovním a rekreačním účelům slouží letní koupaliště, areál Sokola, Orla, tenisové kurty, sportovní hala, tělocvičny a hřiště při školách.

Místní hvězdárna zajišťuje kromě prohlídek oblohy také promítání a přednášky.

Ve městě sídlí Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty.

Dodnes ve Veselí nad Moravou trvá i folklórní život - dodržovány jsou krojované hody i tradice jarmarků. Působí zde soubory Radošov, Štěpnička, Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče a spousta dalších hudebních i tanečních skupin, kapel i sborů.Více na: www.veseli-nad-moravou.cz

Historie:

Historické jádro Veselí nad Moravou představuje hodnotný soubor staveb v okolí zámku, parku a Bartolomějského náměstí. Památková zóna zahrnuje ostrov na řece Moravě s kostelem sv. Bartoloměje a stejnojmenným náměstím, bývalou synagogu (dnes modlitebnu církve Adventistů) a okolní drobnou zástavbu. Směrem západním pokračuje území zóny na další menší ostrov s funkční elektrárnou, která je významnou technickou památkou a pak dále k zámku a zámeckému parku. Množství dochovaných kulturních památek není vysoké, ale území je skutečně jádrem historického osídlení, přestože bylo v minulosti často měněno, a to nejenom z hlediska jednotlivých staveb, ale i ve svém půdorysu. Celá tato část města je totiž protkána rameny řeky Moravy, jejíž proměnlivý tok a budování hrází a mostů utvářely základní rámec rozvoje místa. Teprve vybudování novodobé říční navigace a Baťova kanálu, dokončené ve 30. letech 20. století, fixovalo základní podobu hlavního toku řeky a jejích ramen.

Více na: www.veseli-nad-moravou.cz

Současnost:

Město Veselí nad Moravou patří z hlediska územně - správního členění do okresu Hodonín, Jihomoravského kraje a z hlediska kategorizace územně statistických jednotek EUROSTATu vystupuje jako úroveň NUTS V. Město Veselí nad Moravou má velikosti 3 545 ha a skládá se ze čtyř katastrálních území: Veselí nad Moravou, Veselí – Předměstí, Zarazice a Milokošť. Správní obvod má rozlohu 342,77 km2 a zahrnuje 22 obcí.
Město Veselí nad Moravou leží v blízkosti chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a blízko přírodního parku Strážnické Pomoraví.
Město Veselí nad Moravou se aktivně zapojuje do mezinárodních partnerských vztahů se slovenskými Malackami, s italským Crespellanem a polským Žninem. Spolupráce s družebními městy spočívá v organizaci sportovních a kulturních akcí, spolupráci kulturních výměn a prezentací umění a vzájemné aktivní účasti měst na slavnostech družebních měst.

www.veseli-nad-moravou.cz

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Dobrovolný svazek obcí – Mikroregion Ostrožsko (www.ostrozsko.cz), Dobrovolný svazek obcí – obce pro Baťův kanál (www.veseli-nad-moravou.cz), Svaz měst a obcí České republiky (www.smocr.cz), Spolek pro podporu Pomoraví (www.veseli-nad-moravou.cz), Sdružení měst a obcí jižní Moravy (www.somjm.cz), Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (www.tajemnici.cz), Region Slovácko (www.slovacko.cz) 

Żidovský hřbitov
Řeka Morava
Kostel
Kostel
Kostel
Městský úřad
Panský dvůr
kanál
Zámek
vlajka Veselí nad Moravou
znak Veselí nad Moravou
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load