Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Velvary

Město Velvary
náměstí Krále Vladislava 1
Velvary, 273 24

Telefon:+420 315 617 001
E-mail:el.podatelna@velvary.cz
Web:www.velvary.cz
 
 

Poloha města a správní vývoj


Historické město Velvary leží v krajině, která patří svou polohou i utvářením k Podřipsku. Mírně zvlněná krajina je protnuta Červeným a Bakovským potokem, které se ve Velvarech stékají a směřují odtud k dolnímu toku Vltavy.

Z nejstarších pramenů není přesně patrno, jaký byl správní vývoj města . Pravděpodobně ve 13. a 1.pol. 14. století byly církevním majetkem, pak připadly do majetku královské koruny a postupně se blížily svým postavením plnoprávným městům. Své povýšení na město počítají Velvary od roku 1482 a od roku 1593 přikládaly si natrvalo přívlastek královského města.. Značný význam měly pro město správní reformy po roce 1848. V roce 1849 byl ve Velvarech zřízen okresní soud, který zde působil až do roku 1953, a berní úřad. V letech 1854-1868 byly Velvary dočasně sídlem smíšeného politicko-soudního okresního úřadu.. V roce 1868 připadl soudní okres Velvarský do obvodu okresního hejtmanství Slánského a v roce 1913 do obvodu okresního hejtmanství Kralupy n. Vltavou. Od roku 1960 jsou součástí okresu Kladno a od roku 2000 Středočeského kraje.

Historie:

Vznik a rozvoj středověké osady v místě dnešních Velvar byl vyvolán prastarou obchodní cestou, jdoucí od Prahy a Turska přes Velvary na Roudnici nad Labem a směřující do Horní Lužice. Z ní se za Velvary odpojovala cesta zvaná Saská (Chlumecká) vedoucí přes Litoměřice do Drážďan. Vzdálenost od panovnického centra do Velvar odpovídala jednodennímu pochodu zvířat s nákladem. Pravděpodobně zde vznikly nejprve zájezdní krčmy, u kterých se postupně usazovali obchodníci a řemeslníci, a osada se proměňovala v tržní ves. Nejstarší písemná zmínka o Velvarech pochází z roku 1282, kdy jsou jmenovány ve výčtu majetků vyšehradské kapituly. Po roce 1357 připadla osada královské koruně a Karel IV. ji zřejmě povýšil na městečko. Kdy Velvary získaly městská práva ale není jisté. Při velkém požáru v roce 1482 shořel městský archiv a s ním i důležité listiny a privilegia. Král Vladislav II. Jagelonský proto v listopadu téhož roku svým majestátem potvrdil Velvarům práva a výsady obsažené ve shořelých listinách, včetně svého majestátu ze 4. dubna téhož roku, jímž městečko Velvary na město vyzdvihuje. Postupem let získávalo město další výsady, rozmáhalo se stavebně a hospodářsky sílilo.
Rozkvět Velvar přetrhla třicetiletá válka. Město bylo několikrát vydrancováno a v roce 1639 na rozkaz švédského generála Banéra vypáleno. Z následků třicetileté války se Velvary těžce a pomalu vzpamatovávaly a teprve roku 1818 dosáhly velikosti, kterou měly před rokem 1620. Stavební ruch a obnova města začaly již koncem 17. století, kdy původně renesanční vzhled Velvar dostává barokní překryv. Velký význam pro rozvoj města měly správní reformy po roce 1848. Velvary se stávají sídlem c.k. okresního soudu, berního úřadu a okresního úřadu. Měnil se vzhled města, rozvíjelo se hospodářství i kulturní a spolkový život. V 60. letech 19. století zde působilo studentské ochotnické divadlo, které zásadní měrou přispělo k posílení českého jazyka ve velvarské společnosti. Od svých počátků byly Velvary zemědělským městem a přestože zde vznikly i menší průmyslové podniky, jako zemědělské středisko se rozvíjely i ve 20. století.

Současnost:

Dnes jsou Velvary především městem historie, památek a klidného života.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion povodí Bakovského potoka se sídlem ve Zlonicích 

Radnice a kostel sv. Kateřiny
Pražská brána
Kostel sv. Jiří
vlajka 800px Velvary vlajka
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load