Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Velké Meziříčí

Město Velké Meziříčí
Radnická 29/1
Velké Meziříčí, 594 01

Telefon:+420 566 781 111
E-mail:mestovm@velkemezirici.cz
Web:www.velkemezirici.cz
Velké Meziříčí patří k významným moravským městům v jihovýchodní části Kraje Vysočina. Leží na soutoku řek Oslavy a Balinky, v těsné blízkosti dálnice D1 mezi Prahou a Brnem, přibližně na 145. km.
 
 

Velké Meziříčí leží na soutoku Oslavy a Balinky v nepříliš širokých údolích obou toků a na přilehlých poměrně strmých svazích.


Z hlediska geografického patří toto území do regionu Českomoravské vrchoviny, podle administrativního členění do kraje Vysočina.

Na dálnici D1 – mezi Jihlavou a Brnem (exit 141, exit 146).

Historie:

Sídlo sevřené soutokem dvou řek, na trase staré Haberské Libické cesty z Prahy do Brna, se připomíná již v r. 1236. Někdy ve 2. pol. třetině 13. stol. byl nad raně feudálním sídlem založen hrad. Koncem 14. století se dotváří oppidum Meziříčí v institucionální poddanské město, v roce 1408 jsou městu udělena plná městská práva. V 16. stol. se město stává demografickým, hospodářským i kulturním centrem jednoho z největších panství Moravy. Renesanční výstavbu lze dodnes označit za nejreprezentativnější výtvarný výraz historického jádra. V roce 1548 potvrdil král městu výsady přibližující se městům královským. Ve městě vzniká vyšší škola a hrad je postupnými přestavbami přeměněn na zámek. V 17. stol. zasáhla do historie města zásadním způsobem třicetiletá válka a její populační a ekonomické důsledky. K plnohodnotné obnově předválečného stavu ani přes veškerou snahu zdejších měšťanů i vrchnosti nedošlo. V následujícím století se situace zlepšuje, v období 1783 až 1794 se město stává sídlem krajského úřadu Jihlavského kraje. K rozvoji přispívá i stavba nové císařské silnice (r. 1772) a obnova domů po velkém požáru v r. 1723. Územně správním členěním tvoří Velké Meziříčí přirozené spádové středisko, z toho bylo odvozeno v r. 1855 rozhodnutí o zřízení okresu Velké Meziříčí. Ve druhé polovině 19. stol. nastává hospodářský, kulturní a společenský rozvoj města. Vznikají různé spolky, rozvíjí se školství, atd. S výstavbou železničního spojení se postupně rozvíjí průmyslová výroba. V září 1909 byly v okolí Velkého Meziříčí uspořádány císařské manévry, kterých se zúčastnil i císař František Josef I., František Ferdinand d´Este a německý císař Vilém. Od té doby se datovalo blízké přátelství majitele panství – hraběte Harracha s následníkem trůnu, který jej jmenoval svým pobočníkem.

Současnost:

http://www.velkemezirici.cz

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Velkomeziříčsko -Bítešsko
http://mikroregionvmb.cz

Členství v organizacích najdete zde: http://www.velkemezirici.cz/o-meste/clenstvi-v-organizacich

Jsme členy celkem 10 organizací

Velké Meziříčí
Náměstí s radnicí ve Velkém Meziříčí
Náměstí ve Velkém Meziříčí
Zámek a Muzeum Velké Meziříčí
Zámecký park
Kostel sv. Mikuláše s vyhlídkovou věží
Špitální kostel sv. Kříže
Stará a Nová synagoga
Židovský hřbitov
Židovská čtvrť
Renesanční palác - bývalé Luteránské gymnázium
Fajtův kopec
Soutok řeky Balinky s Oslavou
Dálniční most Vysočina
Znak města Velké Meziříčí
vlajka1
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load