Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Turnov

MĚSTO TURNOV
Antonína Dvořáka 335
Turnov, 511 01

Telefon:+420 481 366 111
+420 481 366 101
E-mail:mu@turnov.cz
Web:www.turnov.cz
 
 

Památky EHD ve městě

Město Turnov leží na středním roku Jizery v tzv. Turnovské pahorkatině. Střed města - náměstí - se nachází 267 m. n. m. na pozici 50° 35' 15" severní šířky a 15° 9' 26" východní délky. Turnov leží v centru Chráněné krajinné oblasti Český ráj (roz-loha 181,5 km2), která byla vyhlášena v roce 1955 a rozšířena v roce 2002).

 
Výměrou 2 273 ha se řadí na 5. místo v okrese Semily.
Území města je rozčleněno na 5 katastrálních území
(Turnov, Daliměřice, Mašov u Turnova, Bukovina
u Turnova a Malý Ro-hozec) a na 13 částí: Turnov
(Nudvojovice připojeny), Daliměřice, Hrubý Rohozec, Kadeřavec, Mašov, Pelešany, Bukovina,  Kobylka, Malý Rohozec, Dolánky u Turnova, Loužek, Mokřiny a Vazovec.

Historie:

Město Turnov bylo založeno nad řekou Jizerou kolem roku 1250 Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů. První písemná zmín-ka o městě pochází z roku 1272. Pozdějšími pány města se sta-ly významné české rody Vartenberkové a Smiřičtí. Turnov byl často sužován nájezdy vojsk. V roce 1468 byl vypálen lužickými křižáky a roku 1643 Švédy. Velký požár také ohrozil město roku 1707.

Přes všechna neštěstí se tu však rychle rozvíjela řemesla. Díky bohatství místních nalezišť zde již od 16. století působila řada brusičů drahých kamenů. Od 18. století zde vznikaly sklářské hutě produkující tzv. skelnou kompozici. Z ní se pak brousily dokonalé napodobeniny přírodních drahokamů. Obchod s nimi kvetl zejména v 18. a 19. stol., kdy se vyvážely do celého světa. Tradice výroby šperků se v Turnově rozvíjí dodnes a šperky
s českými granáty proslavily Turnov po celém světě. Je zde
i střední umělecko-průmyslová škola na zpracování kamene, kovu a výrobu šperku, která – jako první ve střední Evropě – byla založena již roku 1884.

Současnost:

www.turnov.cz, www.turnovskovakci.cz

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Euroregion Nisa
Sdružení Český ráj
Svaz měst a obcí České republiky
Mikroregion Jizera

Sdružení obcí Libereckého kraje

Národní sít zdravých měst ČR

Vodohospodářské sdružení Turnov

Turnov - kostel Narození Panny Marie
01 - Synagoga
02 - Židovský hřbitov
03 - Dlaskův statek
04 - hrad Valdštejn
05 - Spořitelna
06 - Radnice
07 - Střední uměleckoprůmyslová škola
08 - kostel sv.  Jana Křtitele v Nudvojovicích
09 - Památník věnovaný padlým ve světových válkách
10 - Památníky prusko-rakouské války 1866
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load