Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Třebíč

Město Třebíč
Karlovo náměstí 104/55
Třebíč, 674 01

Telefon:+420 568 896 111
E-mail:epodatelna@trebic.cz
Web:www.trebic.cz
 
 

Město Třebíč se nachází v kraji Vysočina a je jeho 2. největším městem. Rozkládá se v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny na obou březích řeky Jihlavy. Region Třebíč je tvořen územím 167 obcí, které spadají pod 3 obce s rozšířenou působností, a to Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou. V současné době žije v Třebíči cca 36 tis. obyvatel.

Severní a západní okolí patří k ekologicky nejčistším územím České republiky a malebná krajina podhůří Českomoravské vysočiny poskytuje výborné možnosti k nenáročným vycházkám.  

Třebíč leží 60 km západně od největšího moravského města Brna a 35 km jihovýchodně od metropole kraje Vysočina - Jihlavy. Praha je vzdálená 180 km, Vídeň 120 km. Přes Třebíč vede železniční trať č. 240 Brno - Jihlava , silnice I/23 Brno - České Budějovice a silnice II/360 Vratěnín-Svitavy. Dálnice D1 vede přes Velké Meziříčí 20 km severovýchodně od Třebíče. Další možný příjezd do Třebíče je po silnici I/38 Znojmo - Jihlava s odbočkou v Moravských Budějovicích.Z historicky-právního hlediska patřila Třebíč od roku 1949 do roku 1960 do Jihlavského kraje. 1. července 1960 byl na základě další správní reformy Jihlavský kraj zrušen a jeho území rozděleno mezi kraje Jihomoravský, Jihočeský, Východočeský a Středočeský. Třebíč se tak stala součástí Jihomoravského kraje. Od 1. ledna 2000 je město součástí nově vzniklého kraje Vysočina, jehož území se přibližně kryje s územím bývalého Jihlavského kraje.

Historie:

Počátky Třebíče sahají až do roku 1101, kdy zde moravská údělná knížata Oldřich Brněnský a Litold Znojemský založili benediktinský klášter. Od řádu benediktinů je odvozen také městský znak – tři černé kápě v stříbrném břevnu umístěné na červeném štítu. Roku 1270 založil opat Martin město Třebíč a v roce 1335 byla městská práva povýšena podle vzoru královského města Znojma. Důležitým historickým mezníkem byl rok 1468, kdy bylo město během válek mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem téměř zničeno. Původní gotická podoba Třebíče tak vzala za své. Po četných požárech byly renesanční a barokní štíty nahrazeny fasádami z konce 19. a poč. 20 století. Velkou cenu proto mají tři dochované renesanční domy na Karlově náměstí, z nichž nejvýznamnější je Malovaný dům.

Jedinečnost třebíčských kulturních památek a péče města o ně byla oceněna v roce 2003, kdy území bývalé židovské čtvrti včetně hřbitova a bazilika sv. Prokopa byly zapsány do prestižního Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Za dlouhá staletí své existence se Třebíč stala důležitým hospodářským, správním, politickým i kulturním těžištěm jihozápadní Moravy. Její památky jsou dokladem toho, že židovská a křesťanská komunita mohla žít vedle sebe, což bylo jedním z důvodů pro zápis do prestižního seznamu. Třebíčské památky se staly 12. památkou UNESCO v České republice a 3. v kraji Vysočina.

Současnost:

Rok 1989 se stal významným mezníkem v historii města. Zastupitelstvo zvolené ve svobodných volbách muselo za pochodu řešit celou řadu problémů, spojených s novou politickou situací i změněnými prioritami rozvoje města. Jednou z hlavních bylo zásadní přehodnocení vztahu k historickému odkazu minulosti. Byla zahájena postupná revitalizace židovské čtvrti, odsouzené dle asanačního plánu z roku 1975 k rozsáhlým demolicím. Dlouhodobé úsilí města, zaměřené na záchranu tohoto unikátního území a jeho organického začlenění do fungování městského centra vyústilo v roce 2003 až do zápisu vybraných třebíčských památek do prestižního Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Tento zápis je mnohými považován za nejvýznamnější událost v novodobých dějinách města.


V současnosti město využívá možnosti získávání peněz z Evropských fondů na řešení svých palčivých problémů v nejrůznějších oblastech. Z nejvýznamnějších je třeba jmenovat obnovu historického přístupu pro pěší k bazilice sv. Prokopa, rekonstrukci a využití vstupního křídla zámku pro interaktivní expozici, regeneraci panelových sídlišť, výstavbu cyklostezek (včetně mezinárodní trasy Jihlava- Raabs) a mnoho dalších. Zcela zásadní význam pro řádné fungování historického jádra města mají protipovodňová opatření, která byla v roce 2012 dokončena.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Název a odkazy na webové stránky
České dědictví UNESCO - www.unesco-czech.cz
Svaz měst a obcí ČR - www.smocr.cz
Národní síť zdravých měst - www.nszm.cz
Mikroregion Třebíčsko - www.trebic.cz 

Interiér baziliky sv  Prokopa
Černý dům
Městská věž
Malovaný dům
Náhrobek na židovském hřbitově
Pohled na židovskou čtvrť a baziliku sv  Prokopa
Židovská čtvrť
Židovský hřbitov
Černý dům
VLAJKA Trebic
znak Trebic
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load