Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Trhové Sviny

Město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32
Trhové Sviny, 374 01

Telefon:+420 386 301 413
E-mail:posta@tsviny.cz
Web:www.tsviny.cz
 
 

Město Trhové Sviny leží na soutoku potoků Farského a Svinenského. Na levém břehu Svinenského potoka terén zvolna stoupá k Slepičím horám, jižně od města lemují státní hranici Novohradské hory. Od Českých Budějovic je město vzdáleno 22 km, vzdálenost od hraničního přechodu s Rakouskem, Šejby - Moorbad Harbach, je 21 km. Odtud je do rakouské Weitry 9 km. Východně od Trhových Svinů se rozprostírá Třeboňská pánev, severně Blanský les a pánev Českobudějovická.

Historie:

Město Trhové Sviny vzniklo kdysi jako osada při pomezním hradu na staré obchodní cestě z Vitorazska do Čech. V roce 1260 patřila Ojířovi ze Svin, příslušníku rodu Vítkovců. Po něm ji získal jeho synovec Vok z Třeboně a později si dědictví rozdělili Vokovi synové Jaroslav, Sezema a Ojíř. Posledně jmenovaný vstoupil do kláštera v Sezimově Ústí a svou část městečka a hradu Svin mu odkázal. Klášter prodal tento majetek v roce 1327 Vilémovi z Landštejna, který následně odkoupil nebo zdědil část, která náležela pánům ze Svin. Vilém zanechal své statky synům Ojířovi a Vítkovi. Z Vítkova držení přešly Sviny v roce 1359 do majetku Rožmberků, kteří je připojili k novohradskému panství.
Za husitských bouří byl zdejší hrad Žižkou dvakrát dobyt v letech 1420 a 1422, kdy byl vypálen a následně již neudržován. V gruntovní knize z roku 1480 se již hrad, který stával v místech dnešního Kozinovo náměstí, nepřipomíná. Nezbyly po něm žádné viditelné pozůstatky, z někdejšího panského sídla pochází snad jen některé sklepní prostory okolních domů.
Konfirmací staršího privilegia, přiznal Oldřich z Rožmberka roku 1437 Svinům právo odúmrti a právo volného kšaftování. Roku 1481 povolil král Vladislav Jagellonský Svinům pořádat dvakrát ročně jarmarky a o rok později udělil mílové právo a právo vařit pivo. Následovala další práva, která napomáhala rozvoji města. Již od 15. století se v Trhových Svinech rozvíjely cechovní organizace řemeslníků, z nichž jako první je připomínán cech soukeníků. Později převažovali svým počtem obuvníci, ujala se také výroba nitěných knoflíků. Obchod byl orientován spíš jižně na Horní a Dolní Rakousko, Trhové Sviny představovaly zvláště svými dobytčími trhy důležité obchodní centrum celého okolí. Se vznikem blízkých hranic souvisejících se vznikem nového státu byl hospodářský rozvoj města zastaven. Obchodní styk s rakouskými zeměmi byl přerušen, zaměstnání ztratilo dělnictvo, které jezdilo za prací do Vídně, Steyru, Eisenerzu… Tomu nepřispěla politická situace za 2. světové války ani po ní.
V minulosti postihlo Trhové Sviny několik ničivých požárů - příkladně roku 1549 shořelo 131 domů. Za stavovského povstání bylo městečko vydrancováno, stejně jako za dalších vojenských střetů, kdy tudy táhla všemožná a různorodá vojska. Naposledy lehly Trhové Sviny z velké části popelem roku 1828. Následkem těchto katastrof se zde nezachoval téměř žádný z původních obytných domů.

Současnost:

Současné Trhové Sviny jsou sídlem základní školy, osmiletého gymnázia, střední odborné školy a odborného učiliště, z průmyslových podniků lze jmenovat výrobce zdravotnického materiálu Gama a Medisize, nástrojárnu SPG, výrobu brýlových obrouček A. Schmied a výrobce deštníků, slunečníků a zahradního nábytku Doppler.
Koncem roku 1999 byl zahájen provoz kotle na spalování dřevní suroviny jako pilin, kůry, odřezků. Kotel o výkonu 2,5 MW byl v roce 2005 doplněn o další kotel o výkonu 3,5 MW se zařízením na výrobu elektrické energie z biomasy (tzv. kogenerační jednotka). Kotle na biomasu jsou využívány celoročně jako hlavní zdroj na výrobu tepla pro obyvatele města, na otop a teplou užitkovou vodu. Plynové kotle slouží pouze jako záložní zdroj.
Od roku 2003 se město stalo obcí pověřenou řízením III. stupně a stává se centrem zaměstnanosti, vzdělanosti, kultury, turistiky i politického dění pro širokou spádovou oblast.
V Trhových Svinech se každoročně v srpnu koná mezinárodní festival dechových hudeb na počest hudebního skladatele Karla Valdaufa.
Město je východiskem turistických cest do Slepičích hor, vzdálených necelých 10 km. Volný čas lze využít pro turistiku, cykloturistiku, sport a koupání, ve městě je možnost ubytování.

www.tsviny.cz

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Sdružení růže 

Trhové Sviny 01a
DSC 5980
DSC 5996
DSC 8579
P3070381
hamr foto 017 (1)
P6050177
P7060029
P7100368
P7040189
P4180326
CZ031 1 148
CZ031 2 148
CZ031 3 148
CZ031 4 148
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load