Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Terezín

Město Terezín
nám. ČSA 179
Terezín, 411 55

Telefon:+420 605 547 640
E-mail:info@terezin.cz
Web:www.terezin.cz/
Pevnost Terezín leží v rovinatém úrodném kraji, 60 kilometrů severně od Prahy, poblíž soutoku Labe a Ohře. Koncem 18. století byla založena císařem Josefem II.. Podle myšlenek a návrhů francouzské inženýrské školy v Meziéres zde v průběhu jedenácti let vyrostla nejdokonalejší bastionová pevnost 18. století, která měla bránit severozápadní přístupy do Čech.
 
 

Historie:

Dne 10. ledna 1780 oznámil polní zbrojmistr Karel Pellegrini Zemskému ženijnímu ředitelství v Praze, že se císař Josef II. rozhodl na obranu proti pruskému nebezpečí postavit pevnost v prostoru vesnic Německé Kopisty a Travčice na řece Ohři, která pak byla na počest královny a císařovny Marie Terezie pojmenována Terezínem. V létě téhož roku, započaly zemní práce na úpravách stavební plochy a regulaci řeky Ohře. 10. října 1780 zavítal do prostoru budoucí pevnosti císař Josef II. aby položil základní kámen.
Podle myšlenek a návrhů francouzské inženýrské školy v Meziéres zde v průběhu jedenácti let vyrostla nejdokonalejší pevnost 18. století. Celý komplex se skládal ze tří částí: hlavní pevnosti, malé pevnosti a z dolního a horního retranchementu mezi Novou a Starou Ohří o celkové rozloze pozemků 398 ha.
Posádku pevnosti mělo v době míru tvořit 5655 mužů a v případě války mohla být zdvojnásobena. Ve všech pevnostních prvcích se nacházelo 153 skladišť střelného prachu, které mohly pojmout až 1420 tun prachu. V Kavalíru II byl sklad potravin a pekárna. K dispozici byly zásoby sena a krmiva pro 6500 koní. Všechen materiál měl umožnit výživu posádky pevnosti a polní armády o 60-ti tisících mužů po dobu 3,5 měsíců.
Císařským výnosem z roku 1782 byl Terezínu udělen statut svobodného královského města. Vojenská správa usídlila ve městě především civilní řemeslníky, nezbytně nutné pro údržbu pevnosti a život posádky. Vlastní civilní správa byla v Terezíně zřízena až v roce 1830. Výstavba města, včetně civilních budov, probíhala podle předem zpracovaného urbanistického plánu, který stanovil šachovnicovou koncepci ulic s centrálním náměstím s kostelem. Velké plochy pevnosti byly určeny pro posádkové budovy. Z bezpečnostních a taktických důvodů, nesměly být domy příliš vysoké.
Proto lze v Terezíně nalézt pouze jedno, maximálně dvoupatrové budovy s výškou do 14-ti metrů, jejichž přízemí jsou opatřena půlkruhovou odolnou klenbou. Z předpolí tak lze uvnitř pevnosti spatřit pouze střechy několika budov, mezi nimiž dominuje věž posádkového kostela Vzkříšení Páně.
Pevnost nikdy nesplnila své původní poslání. Vypuknutím francouzské revoluce ustoupily koncem 18. století spory mezi Rakouskem a Pruskem do pozadí. Přesto byla pevnost s ohledem na možnou hrozbu francouzského vpádu udržována v obranyschopném stavu. Napoleonova vojska však k Terezínu nepřitáhla. Po potlačení revolučního hnutí v letech 1848 - 1849 se rozpory mezi Berlínem a Vídní obnovily a kulminovaly válečným konfliktem v roce 1866. Obležení se pevnost ale nedočkala. Pruská vojska ji obešla a v jejím okolí se odehrálo jen několik nevýznamných šarvátek. V roce 1879 byla mezi Německem a Rakouskem podepsána dvojspolková dohoda a devět let poté byla císařským výnosem pevnostní funkce Terezína definitivně ukončena. Od poloviny 19. století sloužily kasematy terezínské pevnosti jako vězení pro mnohé revolucionáře. V Terezíně zemřel i sarajevský atentátník Gavrilo Princip. V roce 1918 byli do cel uvrženi zajatí účastníci rumburské vzpoury, které osvobodily až říjnové události.
10. června 1940 převzalo terezínskou Malou pevnost pražské gestapo, aby v ní zřídilo policejní věznici.
V říjnu 1941 byl Terezín vybrán jako místo vhodné ke zřízení sběrného tábora - židovského ghetta. V létě roku 1942 již přestávají stačit kapacity kasárenských budov a české civilní obyvatelstvo je přinuceno se vystěhovat. Terezín se stal přestupní stanicí na cestě do vyhlazovacích táborů na východě a do konce okupace jím prošlo na 160.000 lidí (Malou pevností 33.000). Město osvobodila v noci z 8. na 9. května 1945 3. gardová tanková armáda generálplukovníka Rybalka, která Terezínem projížděla ku Praze.

Od konce války sloužil Terezín opět jako posádkové město Československé armády. Po jejím odchodu na konci devadesátých let a katastrofální povodni v srpnu 2002 prochází město Terezín komplexní obnovou, jejímž cílem je jeho celková revitalizace. Hledá se smysluplné a trvale udržitelné využití pro rozsáhlé opuštěné vojenské objekty.

Současnost:

Město Terezín si je vědomo své historické a architektonické jedinečnosti a usiluje o zápis do seznamu světového dědictví organizace UNESCO. Na tomto smělém plánu nyní společně pracují terezínská radnice a Ústecký kraj. Terezín je s bezmála čtvrt milionem návštěvníků z celého světa ročně nejdůležitější turistickou destinací Ústeckého kraje.

Město Terezín každoročně v říjnu připomíná svou minulost pořádáním Josefínských slavností. Každoročně je navštěvuje několik tisíc spokojených návštěvníků. Vedle expozic Památníku Terezín si mohou návštěvníci ve městě prohlédnout zachovalý pevnostní systém, nebo ukázky místních vojensko-historických regimentů. V letošním roce byla dokončena oprava Litoměřické brány. Část nově upravených prostor bývalé strážnice, již využívá jednotka terezínských sapérů, Sappeur Corps (http://sappeur-corps.cz/). Návštěvníci expozice si tak ve vybrané prohlídkové dny mohou prohlédnout jednak nově rekonstruované prostory strážnice, a ukázku dobového života jednotky sapérů. Kromě toho se návštěvníci dozvědí i zajímavé informace o významu sapérů v dobách válek včetně seznámení s historií pevnosti Terezín a s její strukturou.

Další vojensko-historické ukázky pořádá v rámci projektu Tempus in uniformis – Čas v uniformáchInfanterie Regiment Graf von Gaisruck (http://www.gaisruck.cz). Jedná se o ukázky v prostředí zrekonstruovaného pevnostního objektu Kavalír II. K vidění bude výcvik řadového vojska z období sedmileté války (1756 – 1763), kdy vojáci oblékali nápadité uniformy a třírohé klobouky. Těšit se můžete na střelbu z křesadlových pušek i z děl. Součástí akce bude také komentovaná prohlídka vlastního objektu kavalíru a jeho zelených střech s obnovenými střeleckými pozicemi pro pěchotu i dělostřelectvo. Návštěvníci se tak budou moci seznámit i s původním obranným účelem pevnosti Terezín. Termíny těchto prohlídek, ale spousty dalších kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných na území města Terezín naleznete zde: http://www.terezin.cz/kalendarium-kulturnich-spolecenskych-a-sportovnich-akci-ve-meste-terezin-v-roce-2014/d-139563  

Více informací o městě naleznete na stránkách: www.terezin.cz

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Sdružení severočeských obcí,  MAS České středohoří

Kostel vzkříšení páně
vlajka města
znak města
Letecký pohled na Terezín
Hlavní příkop terezínského opevnění
Prohlídky podzemních chodeb
Strážnice Litoměřické brány
Expozice kasárna na Kavalíru 2
Kyrysníci v jízdárně
Muzeum Terezína
Malá pevnost
Narodni hrbitov
Muzeum ghetta
Magdeburská kasárna
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2021
load