Vyhledávání

Krenovka - Praha 3

Krenovka - revitalizovaný objekt otevřený kulturním akcím

Krenovka je jedním z nejstarších objektů Žižkova; vznikla na přelomu 30. a 40. let 19. století jako rozšíření velmi oblíbeného hostince za hradbami Staré Prahy při tzv. vídeňské cestě (dnešní Husitská ul.). U hostince zřídil majitel i sad (zvaný podle něj Krennův), jenž ale později zanikl díky rozšíření nádraží státní dráhy (dnešní Masarykovo). V 70. letech 19. století pak železnice obklopila budovu z obou stran, to když byla zbudována trať turnovsko-kralupská a ztv. Pražská spojovací dráha (dnes již zaniklé trati, které vedly podél Vítkova). O pár let později pak železnice zakoupila celý objekt, a od počátku 20. století si v budově zřídila tiskárnu jízdenek, jejíž provoz byl ukončen až v 90. letech minulého milénia. V roce 2003 se Krenovka stala Kulturní památkou, a její stávající majitel - společnost SUDOP - po roce 2021 celý objekt revitalizovala a otevřela k užívání řadě kulturních organizací a akcí. 

Krenovka.JPG

Husitská 22
Hlavní město Praha, 130 00