Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Slaný

Město Slaný
Velvarská 136
Slaný, 274 01

Telefon:+420 312 511 111
+420 312 511 271
E-mail:waldmannova@meuslany.cz
Web:www.meuslany.cz
Pouhých dvacet pět kilometrů od pražského letiště v Ruzyni leží město Slaný, které patří mezi nejstarší česká středověká města. Silnice vede do města, jemuž byl na počátku čtrnáctého věku udělen titul \"královské\". První písemné zmínky o něm lze vystopovat v listinách krále Přemysla Otakara II. již kolem roku 1262 a 1271, kdy zde stála tržní osada, známá z listiny papeže Řehoře IX z roku 1239.
 
 

Poloha města a správní vývoj


Královské město Slaný leží v okrsku Slánské tabule, která tvoří severozápadní část geomorfologického celku zvaného Pražská plošina. Její dominantou je Slánská hora (330 m n. m.), která vznikla dávnou sopečnou činností. Nejvýznamnější náměstí, Masarykovo, leží v nadmořské výšce 268 m n. m. Městem, které se nachází cca 25 km severozápadně od Prahy, protéká od jihozápadu k severovýchodu Červený potok.

Slaný leží na křižovatce silnic Praha - Chomutov, Praha – Slaný - Karlovy Vary se silnicemi ve směru na Litoměřice, Velvary a Kladno. Vede tudy také železnice Praha - Most.

Od doby svého založení králem Václavem II. (pravděpodobně mezi lety 1300 a 1304) patřil Slaný do sítě královských měst a podléhal autoritě panovníka a příslušného podkomořího.

V pobělohorské době se Slaný stal poddanským městem Martiniců ze Smečna. Teprve roku 1794 Slaný opět získal statut svobodného města. Roku 1850 se stal sídlem politického okresu a okresním městem zůstal až do roku 1960. Od roku 2003, po zahájení reformy veřejné správy, patří mezi obce s rozšířenou působností, tzv. „malé okresy“.

Historie:

Historie a současnost města

Dominanta města, Slánská hora, byla dle archeologických nálezů osídlena od počátku 4. tisíciletí př. n. l., tedy od doby kultury nálevkovitých pohárů. Vznik Slaného je spojen s objevem slaného pramene. Podle starých kronik již kolem roku 750 vyrostla v prostoru pod Slánskou horou osada, která začala postupně získávat na významu.
První věrohodné písemné zmínky pocházejí z let 1262 a 1271. Na přelomu 13. a 14. století zde Václav II. založil město, které pravděpodobně v roce 1305 povýšil na město královské.
Přemyslovští panovníci a později i král Karel IV. postupně městu udělili celou řadu výsad. V lucemburských privilegiích z roku 1336 je potvrzeno užívání městského znaku. V době husitské byl Slaný jedním z významných středisek tohoto hnutí. I v následujících dvou stoletích zůstalo město důležitým hospodářským centrem. V pobělohorské době bylo po rozsáhlých konfiskacích dáno v zástavu Martinicům ze Smečna a roku 1638 se stalo jejich poddanským městem. Svobodným se opět stalo až v roce 1794.

Druhá polovina 19. století přinesla bouřlivý rozvoj průmyslu a s tím související výstavbu města. Privilegiem z roku 1884 císař František Josef I. přiznal Slanému znovu titul královského města, kterého se však po 1. světové válce Slaný zřekl. K tomuto, byť symbolickému, titulu se opět vrátil na základě usnesení zastupitelstva města v r. 1991. V současnosti je Slaný opět přirozeným administrativním a kulturním centrem celé oblasti.

Více na: www.meuslany.cz

Současnost:

Současnost města

Po roce 1989 se tvář Slaného začala výrazně měnit. Bylo restaurováno velké množství budov, především v historickém centru města. Uskutečnila se rozsáhlá přestavba bývalých kasáren na obytné domy, byla dokončena 1. etapa výstavby tzv. viladomů s 80 bytovými jednotkami. V lokalitě nad městskou hvězdárnou se rozvíjí další bytová výstavba.
Město poskytuje z Fondu na obnovu domů příspěvky občanům na opravu jejich nemovitostí. Rovněž byl vybudován nový penzion pro seniory a opraven původní Domov pro seniory.
Záměrem města je uskutečnit s pomocí dotace od EU revitalizaci historického jádra, která by zahrnovala centrální prostor – tedy Masarykovo náměstí a přilehlé hlavní ulice. První etapa revitalizace – rekonstrukce Vinařického ulice s obloukovým mostkem a sochou sv. Antonína Paduánského byla oceněna jako Stavba roku Středočeského kraje 2012.  S revitalizací centra souvisí i otevření plně automatizovaného parkovacího domu. Připravuje se přemístění městské knihovny do větších prostor v bývalém Okresním domě, zřízení muzea a galerie v historické sýpce v Palackého ulici, modernizace jednoho z pavilonů v městské nemocnici. Budou obnoveny drobné památky, protože ty dotvářejí ráz města.
Připravuje se další etapa rekonstrukce Božího hrobu.
Město investuje rovněž do velmi potřebných technických projektů, jako je dostavba jednotné i oddílné kanalizační sítě do městských částí Slaný - Kvíček a Slaný – Kvíc.
Středem zájmu jsou i možnosti pro volnočasové aktivity. Ve městě máme kromě Víceúčelové sportovní haly (aqvapark, ledová plocha, fotbalové hřiště apod.), haly BIOS a dalších sportovních zařízení od r. 2008 rovněž inline dráhu a tzv. oranžové hřiště s umělým povrchem. Připravuje se výstavba víceúčelového sportoviště a dětských hřišť v některých místních částech. Blízké době bude otevřen atletický stadion.
Oblast kultury je zastoupena např. Městským divadlem, kde působí Slánská a Dětská scéna (divadlo bylo otevřeno v prosinci r. 1883, o pouhý měsíc později než Národní divadlo v Praze), Vlastivědným muzeem, Knihovnou V. Štecha, kinem, letním kinem nebo ochotnickým souborem Dividýlko. Komplexní informace poskytuje Infocentrum Pod Velvarskou Branou, kde si návštěvníci mohou prohlédnout unikátní sbírku slánek z celého světa.

Další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách města www.meuslany.cz.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

  • Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí (http://www.hussitenstaedte.net/);
  • Přemyslovské střední Čechy (http://www.premyslovci.cz/web/) 
  • Bohemia Centralis (http://www.bohemia-centralis.cz/)
  • Národní síť zdravých měst (http://www.zdravamesta.cz/)

Související články

Chrám sv. Gotharda
náměstí TGM
Loreta
Boží hrob
Novoroční ohňostroj ve Slaném
sloup vinařů a rybářů
sv. Gothard
Slánská hora
zahrada u kina
vlajka Slaný
 
 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load