Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Rosice

Město Rosice
Palackého nám. 13
Rosice, 665 01

Telefon:+420 546 492 111
E-mail:radnice@mesto.rosice.cz
Web:www.rosice.cz
 
 

Město Rosice leží asi 20 km západně od Brna, na břehu Říčky Bobravy. Městem prochází železniční trať Brno - Jihlava a státní silnice I/23 s napojením na dálnici D 1. V Rosicích žije v současné době asi 6300 obyvatel. Jsou městem s rozšířeným výkonem státní správy, kterou zajišťují pro 23 okolních obcí.

Historie:

Nejstarší osídlení Rosicka lze prokázat podle archeologických nálezů již od středního paleolitu. První písemná zmínka o osadě pochází pravděpodobně z roku 1259, kdy jsou bratři Bohuš a Hartman z Rosic podepsáni jako svědkové na listině ženského cisterciáckého kláštera v Oslavanech. Tehdy již na vrcholu kopce, v místě dnešního zámku, stával hrad, ze tří stran chráněný rybníky a příkrými stráněmi. Ve čtrnáctém a první polovině století patnáctého patřily Rosice významnému rodu Hechtů, který velmi přispěl k rozvoji panství. Hechtové měli v erbu štiku, která zůstala ve znaku města doposud.

V roce 1562 koupil panství Rosické Jan starší ze Žerotína a započal s přestavbou zámku. Ve stavbě pokračoval jeho syn, Karel starší ze Žerotína, který byl znamenitým státníkem a vůdcem nekatolické šlechty. V novější historii měla velký vliv na rozvoj Rosic těžba černého uhlí. Díky tomu se mohl rozvíjet průmysl v okolí města i v Brně. Těžba uhlí v oblasti Rosicko - Oslavanské pánve byla ukončena v devadesátých letech 20. století.
Dne 20. září 1907 povýšil císař František Josef I. svým rozhodnutím Rosice na město.

Digitalizovaná kronika města je k nahlédnutí na stránkách www.rosice.cz/kronika.

Znak a prapor:

Původ rosického znaku lze hledat ve 14. - 15. století, kdy byly vlastníky Rosic Hechtové z Rosic. Jejich erbem byla stříbrná štika v červeném poli, tzv. mluvící znak - hecht je česky štika. V roce 1907 byly Rosice rozhodnutím císaře Františka Josefa I. povýšeny na město. Zároveň jim byl přidělen městský znak. Popis zní: Modrý štít ve kterém jest vyobrazena plovoucí štika přirozené podoby a barvy. Na horním kraji štítu vroubeného ozdobným okrajem barvy bronzové spočívá stříbrná zděná koruna s pěti viditelnými zuby. Tento erb je užíván doposud a nebyl nikdy žádnou listinou změněn.

Dne 9.12.1996 byl městu přidělen předsedou poslanecké sněmovny prapor. Jedná se o modrý list s bílou štikou, poměr šířky k délce listu je 2:3, návrh vypracoval Bohumír F. Svoboda.


Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Kahan d.s.o., Energoregion 2020, Svaz měst a obcí ČR, Národní síť zdravých měst, MAS Brána Brněnska, 

Pohled na Rosice od jihu
Zámecké kulturní centrum
Centrální foto
chráněná lípová alej na kopec Nejsvětější Trojice s křížovou cestou
Pohled na Rosice od jihu
Budovy školy
Kaple Nejsvětější Trojice
Kostel Sv. Martina
Rosický zámek
Nová kašna před radnicí
vlajka Rosice (okres Brno venkov) vlajka
znak Rosice (okres Brno venkov) znak
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load