Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Příbor

Město Příbor
náměstí Sigmunda Freuda 19
Příbor, 742 58

Telefon:+420 556 455 455
E-mail:info@pribor-mesto.cz
Web:www.pribor.eu
IČ: 00298328 ID datové schránky: rfvbx3k e-mail: info@pribor-mesto.cz Facebook: https://www.facebook.com/priboroficialni/
 
 

PŘÍBOR - HISTORICKÉ MĚSTO ROKU 2015

Toto prestižní ocenění udělované Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvem kultury ČR a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR získalo město Příbor za svou systematickou péči o kulturní památky a za život v nich pulsující.  Soutěže „Za nejlepší realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón“ se Příbor účastní pravidelně. Na svém kontě má 7 vítězství v krajských kolech.

Město je oázou klidu. Láká k zastavení se v památkách a spočinutí v zeleni v samém centru města. Příbor je dobrou adresou.

Město Příbor se rozkládá na mírně zvlněném terénu na obou březích řeky Lubiny. Jedná se o jedno z nejstarších měst severovýchodní Moravy. Je lemováno působivou scenérií předhůří Beskyd s vyhlídkou na nedalekou štramberskou Trúbu, malebné Hukvaldy a staroslavný Radhošť. Jihozápadní část území města je součástí Přírodního parku Podbeskydí. Dopravní poloha města byla  důležitá jak historicky (obchodní cesta procházející centrem města) tak i v současnosti - město tvoří významný komunikační uzel silnic I/58 (Ostrava-Beskydy) a R48 (Olomouc-Český Těšín). Historický význam města dokládají i četné památky, např. piaristická kolej, kostel Narození Panny Marie, kostel sv. Valentina, kostel sv. Kříže, rodný dům Sigmunda Freuda i měšťanské domy na náměstí Sigmunda Freuda.

Historie:

Založen byl Frankem z Hückeswagenu v roce 1251 jako osada s městským právem. První písemná zmínka o městě je v listině markrabího Přemysla, pozdějšího krále Přemysla Otakara II., z 12. prosince 1251, v níž Přemysl potvrzuje, že hrabě mimo jiné založil v Příboře farní kostel a klášter. Příborské náměstí obdélníkového tvaru bylo od počátku proťato diagonálou prastaré "polské" obchodní cesty. Název města se v té době uvádí jako Vriburch, (později Freiberg a česky Przybor).
Významnou kapitolou historie města je školství. Velkým přínosem v této oblasti bylo zřízení piaristického gymnázia v roce 1694. S příchodem piaristů do Příbora nastal velký rozmach školství a střední vzdělání mohli získat i žáci z nižších vrstev obyvatelstva. Základní farní škola zde již existovala od roku 1541. Založením českého učitelského ústavu v roce 1875 se město stalo centrem vzdělanosti severovýchodní Moravy. Za dobu existence do roku 1938 vyšla z ústavu řada významných pedagogů a odborníků ve školství a kultuře. Právem se Příboru říkalo „moravská Litomyšl“.
Město patřilo olomouckému biskupství a biskupové byli městu nakloněni. Zvláště kardinál František Dietrichstein, který vylepšil městský znak a udělil městu i řadu privilegii a práv. Jeho znak je doposud umístěn na domě č. p. 6 na náměstí Sigmunda Freuda, kde při pobytech ve městě bydlel. Příbor je rodištěm a působištěm významných osobností, které jej proslavily. Se svou matkou zde žil a navštěvoval farní školu sv. Jan Sarkander. Na nižším gymnáziu studoval a pak zde jedenáct let působit jako kaplan pozdější arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Narodil se zde historik, zakladatel moravského místopisu Řehoř Wolný, filozof a národní buditel Bonifác Buzek, zakladatel psychoanalýzy, čestný občan města Příbora Dr. Sigmund Freud, akademický sochař František Juraň, spisovatel Josef Kresta a další.

Současnost:

Přes některé nevhodné zásahy minulých desetiletí zůstalo historické jádro města unikátní památkou a v roce 1989 bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací. V současné době se na území města nachází 64 nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Většina těchto památek se nachází právě na území památkové rezervace a jejího ochranného pásma. Ochranné pásmo Městské památkové rezervace Příbor bylo vymezeno v roce 1997.

Na dlouhodobém vývoji města se projevuje především poměrně výhodná dopravní poloha, relativní blízkost velkých měst, kvalitní obytné prostředí a rekreačně atraktivní území města i širšího okolí společně s kulturně historickými podmínkami a místními tradicemi. Každoročně je v Příboře pořádáno mnoho kulturních, společenských i sportovních akcí, které jsou podporovány a pořádány jak samotným městem, tak i četnými místními organizacemi a spolky. K těm nejvýznamnějším patří Valentinská pouť, mezinárodní festivaly dechových hudeb, masopust, Svatojánské ohně, Živý Betlém, Majálesy Masarykova gymnázia, Dny evropského kulturního dědictví, jarmarky, festival Freudův sen a mnohé další.

Nejvýznamnějším počinem roku 2015 z hlediska památkové péče bylo dokončení revitalizace zahrad piaristické koleje. Tímto bylo završeno mnohaleté úsilí při opravě největší kulturní památky města Příbor  - piaristické koleje a celého jejího areálu, které započalo roku 1992. V přízemí jižního křídla piaristické koleje dnes sídlí Muzeum Novojičínska a v patře sídlí Základní umělecká škola Příbor a Městská knihovna Příbor. V přízemí severního křídla piaristické koleje se nacházejí prostory využívané pro potřeby města (zasedací místnost zastupitelstva města, obřadní síň) a také jsou tyto prostory využívaný pro konání koncertů, přednášek či pronajímány pro konání soukromým akcí. Zahrady budou sloužit k relaxaci, klidnému trávení volného času lidí všech generací, pořádání komorních koncertů, společenských setkání a romantické prostředí poslouží i k oddávání snoubenců. Význam této plochy spočívá nejen v její návaznosti na budovu bývalé piaristické koleje, ale hlavně v jejím umístění v centru města, a tudíž možnosti využití  občany napříč celým věkovým spektrem i návštěvníky města Příbora.  

Více na: www.pribor.eu a na turistickém informačním portálu města Příbor: http://turista.pribor.eu.

Virtuální prohlídky města Příbora: http://www.pribor.eu/virtualni_prohlidka/.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

- BESKYDY-VALAŠSKO http://www.beskydy-valassko.cz
- Svaz měst a obcí České republiky http://www.smocr.cz/o-svazu/kdo-jsme/default.aspx
- Lašská brána http://www.lasska-brana.cz

- MAS Lašsko http://www.maslassko.cz/


 

Příbor léto 2019 4
Příbor 3
pohled od řeky na kostel Narození Panny Marie
Příbor z pohledu od řeky Lubiny
2 DSCN1527
DSC02780
zahrada piaristické koleje (foto: Lukáš Ukropec)
zahrada piaristické koleje (foto: Lukáš Ukropec)
Piaristická kolej
zahrada piaristické koleje (foto: Lukáš Ukropec)
IMG 9519
IMG 9651
rodný domek Sigmunda Freuda
rodný domek Sigmunda Freuda - expozice
zahrada piaristické koleje (foto: Lukáš Ukropec)
kostel Narozeni Panny Marie
kostel Narození Panny Marie - pohled z podloubí náměstí
detail výmalby refektáře v piaristické koleji
refektář   piaristický klášter
kostel sv. Valentina
kaple sv. Františka Serafinského na starém hřbitově
kostel sv  Kříže
znak města
vlajka Pribor
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load