Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Prostějov

Statutární město Prostějov
nám. T. G. Masaryka 130/14
Prostějov, 796 01

Telefon:+420 582 329 111
E-mail:posta@prostejov.eu
Web:www.prostejov.eu
 
 

Prostějov leží uprostřed Moravy. Rozkládá se na ploše 46.6 km2, v nadmořské výšce 225m. Nachází se v severní části Hornomoravského úvalu, východně od Drahanské vrchoviny, v rovině, která se nazývá Haná na 49 stupni severní zeměpisné šířky a 17 stupni východní zeměpisné délky. Přes Prostějov nebo v jeho těsné blízkosti tečou dvě říčky, Hloučela a Romže. V současné době je Prostějov regionálním, správním a průmyslovým střediskem s 44 tisíci obyvateli.

Historie:

Roku 1141 vstupuje do dějin jako nevelká osada Prostějovice. Do poloviny 13.století se vyvinula ve významnou trhovou ves. Přelomovým obdobím je pro Prostějov rok 1390, kdy se stal díky pánům z Kravař městem, udělením práva pořádání výročního trhu. Slibný rozvoj zbrzdilo husitské revoluční hnutí, které přineslo městu úplné počeštění. V této době se stal nedostatečně opevněný Prostějov snadnou kořistí vojsk markraběte Albrechta a roku 1431 byl vypálen. V roce 1490 přešel Prostějov na více než 100 let do majetku Pernštejnů, což přineslo další hospodářskou výsadu a značnou prosperitu, doprovázenou velkorysou výstavbou. Roku 1495 zahájilo město stavbu hradeb s valem a baštami u bran. V jediné dochované baště je dnes galerie. V letech 1521 až 1538 si měšťané vybudovali renesanční radnici, dnes je zde Prostějovské muzeum. V 15. a 16.století se ve městě rozvíjí sladovnictví a pivovarnictví. Nejhonosnější stavbou renesančního období byl zámek dokončený ve 30.letech 16.století. Na konci 16.století se stal Prostějov majetkem Lichtenštejnů, což znamenalo úpadek města. Roku 1527 byla vytištěna prostějovskou tiskárnou Kašpara Aorga první česká kniha na Moravě a za dvacet let poté Johan Gunther vytiskl první český slabikář. Prostějov se tak stal kolébkou české vzdělanosti. Během třicetileté války došlo ke zpustošení města a v roce 1697 vypukl požár, kterému padly za oběť radnice, škola a kostel. Stavební restaurování po požáru dalo městu barokní ráz. Hospodářský vzestup začíná v druhé polovině 19.století. Významnou zásluhu na novém rozmachu měli místní Židé. V roce 1858 zde byla otevřena první konfekční továrna bratří Mandlů, jako jedna z prvních v českých zemích. Rozvinutím textilního a oděvního průmyslu přilákali do Prostějova nové obyvatele. Stavební rozmach na přelomu 19. a 20.století značně změnil tvář města ve stylu historismu a secese. Od roku 1914 dominuje náměstí T.G.Masaryka nová radnice s věží vysokou 66 m a orlojem. Prostějov je rodištěm mistra české gotiky Matěje Rejska, filosofa Edmunda Husserla, malíře Aloise Fišárka, vynálezce akademika Otto Wichterle, básníka Jiřího Wolkera a dalších osobností.

Současnost:

Město však nežije jen historií. V červnu se již tradičně koná Wolkrův Prostějov – celostátní festival poezie, v září ožívá střed města Prostějovskými hanáckými slavnostmi. Jedná se o jednu z největších republikových přehlídek dětských a dospělých hanáckých národopisných souborů spojenou s lidovým řemeslnickým jarmarkem.
Město a jeho okolí je ideálním místem pro cykloturistiku. Prostějovem navíc prochází i mezinárodní cyklotrasa „Jantarová stezka“. K aktivními odpočinku i relaxaci slouží Kolářovy sady v centru města, lesopark Hloučela, víceúčelová sportovní hala, celá řada tenisových areálů, bowlingová herna, hala pro squash, městské lázně, horolezecká stěna a sportovní areály u škol, které jsou volně přístupné široké veřejnosti.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Sdružení cestovního ruchu - Střední Morava, www.strednimorava-tourism.cz

 
radnice
radnice
nám. T. G. Masaryka
náměstí T. G. Masaryka
Muzeum a galerie v Prostějově v pozadí s kostelem
Muzeum a galerie v Prostějově
Národní dům
zámek na Pernštýnském náměstí
kostel Povýšení sv. Kříže
kostel sv. Jana Nepomuckého
kostel sv. Jana Nepomuckého
kostel sv. Petra a Pavla
znak města
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load