Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Praha 1

Městská část Praha 1
Vodičkova 18
Praha, 110 00

Telefon:+420 221 097 111
Web:www.praha1.cz
 
 

Historie:

Vltavská kotlina odpradávna lákala k osídlení svou polohou a příznivými klimatickými a terénními podmínkami. Nejstarší slovanské osídlení bylo situováno kolem řeky Vltavy. Ve 12. století již byla Praha kompaktním útvarem mezi dvěma hrady, narůstající kolem tržiště na místě Staroměstského náměstí. Ve 13. století bylo založeno Menší město pražské a tak vznikl kompaktní základ Prahy jako opevněného dvojměstí, spojeného mostem přes Vltavu. V období vlády Karla IV. bylo založeno Nové město a rozšířeno opevnění až k Vyšehradu. Praha byla tehdy třetím největším městem Evropy. Po období prosperity v gotice nastala doba husitských bouří, kdy bylo mnoho památek zničeno. Baroko přineslo Praze velké množství vynikajících staveb, ale také přestavbu celého pražského opevnění. Této aktivitě podlehl prakticky celý Vyšehrad, jenž se měl změnit na citadelu. Nový hradební bastionový pás vznikl vně původního opevnění. Došlo také k výstavbě různých zámečků a usedlostí v přilehlých obcích. V roce 1770 měla Praha zhruba 77 500 obyvatel. V polovině 19. století došlo ke stavebnímu rozvoji obcí za hradbami, hlavně díky vybudovaným železničním tratím. Předměstí byla povýšena na města a po zbourání hradeb přičleněna k Praze. Zlom nastal v roce 1918, kdy sami starostové největších měst a obcí v okolí hlavního města iniciovali schůzku, na které se postavili za návrh vytvořit velkou slovanskou Prahu. Prvního ledna 1922 byl tento záměr uskutečněn a původních 8 částí bylo sloučeno pod útvar s názvem Hlavní město Praha. V 90. letech v souvislosti s politickými změnami v naší společnosti vzniklo 57 samosprávných městských oblastí.

Pražská památková reservace byla pro svou historickou autentičnost v roce 1992 zapsána do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Současnost:

Území Městské části Praha 1 zahrnuje samotné jádro Prahy a rozkládá se na ploše 550 ha, tj. přibližně na1 % území celého hlavního města. Velikostí tak patří spíše mezi menší městské části. Území MČ Praha 1 je detailně vymezeno Statutem hlavního města Prahy (vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP) a existuje beze změny své plochy už od roku 1960. Správní obvod se stal samostatnou městskou částí v roce 1990. Administrativně zahrnuje zcela pouze katastrální území Josefova (plošně vůbec nejmenší katastr na území hl.m. Prahy) a Starého Města, částečně katastrální území Hradčan, Malé Strany a Nového Města a velmi okrajově též katastrální území Holešovic (za ulicí U plovárny) a Vinohrad (prostor nad Muzeem a kolem Státní opery).

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí ČR 

Praha 1
Praha 1
Praha 1
Praha 1
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load