Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Planá

Město Planá
náměstí Svobody 1
Planá, 348 15

Telefon:+420 374 752 911
E-mail:kultura@muplana.cz
Web:www.plana.cz
 
 

Město Planá leží na rozhraní pohoří Český les, Slavkovský les a Tepelská vrchovina, v těsné blízkosti proslulých Mariánských Lázní a nedaleko jsou i známé Konstantinovy Lázně. Zdejší krajina nabízí milovníkům přírody mnoho krásných zážitků a turistických cílů. Láká Český les, donedávna nepřístupný, s překrásnou, civilizací téměř nedotčenou přírodou. Blízko je i do chráněné krajinné oblasti Slavkovský les s jeho rašeliništi, minerálními prameny podhorskými loukami a lesy. K zajímavým vycházkám láká i povodí Kosího potoka, nad nímž se tyčí Vlčí hora s přírodní rezervací a zříceninou hradu Volfštejn. Blízký hraniční přechod v Broumově umožňuje snadné návštěvy blízkého Bavorska. Krajina je bohatá na rybníky i na lesní porosty, takže na své si přijdou i rybáři, myslivci a sběrači lesních plodů.

Historie:

   První písemné záznamy o Plané pocházejí z roku 1251, kdy král Václav I. svěřil patronátní právo nad plánským kostelem mnichům z cisterciáckého kláštera ve Waldsassenu.Město leželo na důležité obchodní cestě, která vedla z Norimberka přes Cheb dále do Čech. Původní osada stávala na úpatí Bohušova vrchu kolem románského kostela sv. Petra a Pavla, který je nejstarší dochovanou stavební památkou v Plané. Archeologický průzkum v 70. letech 20. stol. prokázal, že v místech svatyně leželo již v 10. a 11. stol. slovanské sídliště.  Nejstarší část vlastního města byla pravděpodobně postavena v průběhu 13. a 14. stol. Město bylo obehnáno příkopy a hradbami. Na jihozápadě byl postaven gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie.                              V držení panství  Planá se vystřídalo několik šlechtických rodů, které sídlily v plánském zámku. Byli to pánové z Dobrohošti, Žeberkové, Šlikové, Sinzendorfové, Nostitzové a Nostitz-Rieneckové. Do dějin města nejvíce zasáhl rod Šliků hornictvím a mincovnictvím.                               Město prošlo obdobími rozkvětu i úpadku. Nejvíce bylo postiženo v 16. stol., kdy bylo dvakrát zachváceno epidemií moru a téměř vylidněno. V té době začala ve větší míře germanizace Plané, když se do města stěhovali noví obyvatelé, hlavně ze sousedního Bavorska.     Planá byla správním, obchodním i hospodářským centrem celého okolí.                                       Dne 5. května 1945 bylo město osvobozeno americkou armádou.Po 2. světové válce došlo k odsunu většiny německého obyvatel- stva a nastalo nové osidlování města i okolí.                    Město Planá náleží v rámci Plzeňského kraje mezi 21 měst, která mají historicky nejcennější části svých území prohlášeny za památkové zóny. Městská památková zóna byla v Plané vyhlášena v roce 1992. 

 Současnost:

Ve městě je poliklinika, mateřská škola, základní škola, střední odborná škola, základní umělecká škola, pošta, pobočky tří bank, pojišťovny, veřejná knihovna, 2 domy s pečovatelskou službou, galerie výtvarného umění, kino, 2 fotbalová hřiště, lehkoatletický stadion, tenisové kurty, koupaliště, hornické muzeum.Na nedalekém letišti se rozvíjí nabídka služeb pro zájemce o provozování leteckého sportu.Po dlouholeté stagnaci již řadu let pokračuje zvelebování města. Svoji tvář výrazně změnilo především náměstí, řada domů prošlých renovací je jeho skutečnou ozdobou a slouží nejen k bydlení, ale jako sídla nejrůznějších obchodů a služeb. Opravují se i objekty v dalších částech města sloužící k bydlení i veřejnosti, opravovány jsou komunikace a budovány nové, upravována veřejná prostranství i zeleň. V městské galerii umístěné v překrásných prostorách kostelní věže vystavila svá díla řada špičkových výtvarných umělců. Z jimi darovaných výtvarných děl postupně vzniká sbírka moderního umění.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Místní partnerství-Český Západ
Svaz měst a obcí Plzeňského kraje
Geopark Geoloci, o.p.s.
Euroregio Egrensis

Budova Hornického muzea
Interiér kostela  sv.Petra a Pavla
Portál s obloučkovým vlysem - kostel sv.Petra a Pavla
Sloup  sv. Jana Nepomuckého
Pohled z náměstí na rozhlednu
Pohled na město
Kostel sv.Anny
Kostel sv.Petra a Pavla
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Rozhledna na Bohušově vrchu
Okolí Kostela Nanebevzetí Panny Marie
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load