Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Písek

Město Písek
Velké náměstí 114/3
Písek, 397 01

Telefon:+420 382 330 111
E-mail:e-podatelna@mupisek.cz
Web:www.mesto-pisek.cz
Město Písek leží v severní části Jihočeského kraje, kdysi na Zlaté stezce, dnes při oblíbené turistické trase mezi Prahou a Českým Krumlovem. Často je nazýváno jihočeskými Aténami, městem škol a studentů, městem penzistů, Mekkou houslistů, městem v moři lesů… Písek ležící v údolí řeky Otavy také vytváří unikátní propojení vodního toku s historickým městským jádrem. Na východní okraj města přímo navazují Písecké hory s výbornými podmínkami pro turistické výlety. Směrem na jih a jihozápad se rozkládá typická jihočeská krajina rybníků, na kterou navazuje podhůří Šumavy. Na sever od města ve své cestě krajem dále vede tok řeky Otava, jež se po ca 20 km u hradu Zvíkova vlévá do Vltavy.
 
 

Historie:

Město Písek je nazváno podle zlatonosného písku v řece Otavě. Přinejmenším od dob Keltů se zde rýžovalo zlato a tato činnost byla jedním z důvodů, proč tu český král Václav I. založil v první polovině 13. století hrad a město. První písemná zmínka o městě je v listině zmiňovaného krále datované do roku 1243. Díky čilému obchodnímu a výrobnímu ruchu město rychle vyrostlo a těšilo se neobyčejné přízni dalších panovníků - Přemysla Otakara II., Karla IV. i Václava IV., kteří zde bývali častými hosty.

Již v době vrcholného středověku bylo také centrem rozsáhlého kraje, který se nazýval Prácheňský a zaujímal značnou část území jihozápadních Čech. Ještě před začátkem husitských válek se Písek přiklonil k obraně kalicha a v letech 1419-52 byl dokonce samosprávnou městskou husitskou republikou. Občas zde pobýval vojevůdce Jan Žižka z Trocnova, sídlil tu husitský biskup Mikuláš Biskupec a kádě s obecním majetkem spravoval hejtman Matěj Louda z Chlumčan. Také pohusitské období znamenalo pro Písek období prosperity vyjádřené nákladnými stavbami i nákupem obecních statků.

Slibný rozvoj nejprve přerušilo nevydařené protihabsburské povstání v letech 1546-47 a potom zejména vystoupení proti panovníkovi na počátku třicetileté války. V letech 1619-20 byl Písek třikrát dobýván a pokaždé dobyt a především poslední kapitulace 30. září 1620 znamenala hotovou katastrofu. Habsburští vojáci vyvraždili velkou část obyvatelstva a vypálili většinu domů. Obnova přicházela pomalu a byla ještě ztěžována četnými požáry, epidemiemi i průchody vojsk. Takovým byl například několikaměsíční pobyt francouzských a bavorských vojáků v letech 1741-42.

Od 19. století město zcela mění svou tvář – překračuje hranice středověkých hradeb, na předměstích vyrůstají celé ulice nájemních domů, na radnici vítězí čeština jako úřední jazyk, vznikají kulturní instituce a spolky a stává se též - jako město v moři lesů - vyhledávaným letoviskem a oblíbeným cílem turistů. Písek ve století páry také prošel průmyslovým rozvojem, byla zde založena průmyslová výroba fezů, tabáková továrna či sladovna. 23. června 1887 zavedl František Křižík osvětlení obloukovými lampami, první stálé veřejné elektrické osvětlení v Čechách.

Nacistická okupace přinesla Písku velké strádání, jež ukončil příchod amerických vojsk 6. května 1945. Po válce tvář periferie města doplnily nově vzniklé závody, snad nejznámější z nich textilka Jitex, a nová sídliště. Ani budovatelské období socialismu naštěstí nepřivedlo do Písku těžký průmysl a perla na Otavě si tak udržela svůj historický a poklidný ráz. V nedávné době se pak město zdárně vypořádalo i s jednou z největších nepřízní osudu – tzv. tisíciletou povodní v srpnu 2002.

Současnost:

V období po roce 1989 doznalo město Písek značných změn a stalo se tak přitažlivým moderním městem, které si zároveň zachovalo svého génia loci a ducha historického. Za stěžejní akci v tomto směru je možno označit projekt "Regenerace historického jádra města Písek na břehu Otavy mezi Kamenným mostem a Putimskou branou", v rámci níž byla rekonstruována mimo jiné nábřežní promenáda, došlo k revitalizaci gotického příkopu a obnově areálu bývalé Sladovny (ta dnes slouží jako centrum kultury a cestovního ruchu a kromě galerijních prostor zde sídlí turistické informační centrum). Z dalších akcí jmenujme rekonstrukce Bakalářů, Kulturního domu, divadla Fráni Šrámka, Fügnerova náměstí či ledolamů Kamenného mostu. V r. 2019 byla otevřena nová Městská knihovna v původní školní budově z poloviny 19. století.

Písek dosáhl v posledních letech také řady ocenění, mj. byl vyhlášen v r. 2012 nejlepším místem k životu v ČR v kategorii středně velkých měst. Vysoce oceněna byla volnočasová infrastruktura města, občanská vybavenost i socioekonomická kritéria.

Město Písek se také vyznačuje bohatým společenským a kulturním životem, jež navazuje na bohatou historickou tradici. Z pestré nabídky kulturního života v Písku jmenujme divadelní Šrámkův Písek, Městskou slavnost, filmové a folklorní festivaly… K největším akcím se v posledních letech zařadilo i Pískoviště, díky němuž se v letní turistické sezoně na náplavce Otavy, v těsné blízkosti Kamenného mostu a odvážné moderní architektury Čechovy ulice, návštěvníci mohou obdivovat obří sochy z písku.

Členství v dalších seskupeních:

Písek - panorama města
Znak města Písku
Vlajka města Písku
Písek - Kamenný most
Písek - dům U Slona
Písek - Prácheňské muzeum
Písek - budova radnice
Písek - kostel Povýšení sv. Kříže
Písek - prostranství Bakaláře
Písek - děkanský kostel
Písek - Městská elektrárna
Písek - Havlíčkovo náměstí
Písek - Alšovo náměstí
Písek - městské hradby
Písek - budova fary
Písek - kde stávala Putimská brána
Písek - Palackého sady
Písek - památník Adolfa Heyduka
Písek - Sladovna
Písek - kostel sv. Trojice
Písek - Zemský hřebčinec
Písek - pohled přes řeku na pravý břeh s historickým centrem města
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load