Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Černokostelecký pivovar - Kostelec nad Černými lesy

Českobrodská
Kostelec nad Černými lesy, 281 63

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 27144/2-3444
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka Památka místního významu
Běžně přístupná: ne
Běžná otevírací doba: dle dohody

Pivovar, barokně klasicistní objekt z roku 1842 s polygonálním osmistěnným žentourem.
 
 
První zmínka o vaření piva v Kostelci nad Černými lesy (do roku 1920 jako Černý Kostelec) byla spojena s povýšením vsi na město roku 1489. Tehdy se vařilo v režii černokosteleckých měšťanů. Vrchnostenský pivovar při zámku byl prvně zmíněn roku 1544 a od roku 1623 rozlehlé černokostelecké panství včetně významného pivovaru patřilo mocným Liechtensteinům. V polovině 18.století činila roční produkce vrchnostenského pivovaru více než 8000 hektolitrů piva! Roku 1836 pivovar naproti zámku lehl popelem a v letech 1837-1841 došlo k výstavbě zcela nového pivovaru se sladovnou na „zelené louce“ v místech, kde stojí dodnes. Tento pivovarský nový areál byl vystavěn nejenom technologicky na úrovni, ale i jeho architektonická hodnota nesla typické klasicistní prvky a nezanedbatelný estetický rozměr. Budovy pivovaru byly vystavěny do tvaru písmene U, kde všechny okenní a dveřní otvory striktně dodržovaly vertikální a horizontální linie. Sladovna a pivovar od sebe byly odděleny uprostřed průjezdem, uprostřed areálu stál osmiboký žentour a mezi žentourem a pivovarem se sladovnou osmiboká kašna vše naprosto osově symetricky. Kolem celého areálu probíhal ohradní zdobný kamenný plot přesně kopírující komplex budov ve shodné vzdálenosti. Projektantem stavby byl s největší pravděpodobností stavební inženýr černokosteleckého panství Matěj Čermák nebo jeho syn Vilém Čermák. Stavbu samotnou provedl věhlasný pražský stavitel Jan Ripot a jednalo se o jeden z největších pivovarů v širokém okolí. Z doby výstavby se částečně dochovala plánová dokumentace. Pivovar byl vystavěn na výrobu piva metodou svrchního kvašení, což bylo již v polovině 19.století změněno na metodu spodního kvašení. Stavebně to představovalo především výstavbu nového chladného hospodářství. V letech 1893-1898 došlo k významné přestavbě pivovaru na parní pohyb a byly vybudovány nové ležácké sklepy s lednicemi. Z této přestavby se taktéž dochovala podrobná projektová dokumentace. Roku 1924 odkoupili pivovar od knížete Jana II. z Liechtensteinu hostinští z Černokostelecka a zřídili akciovou společnost. V této době došlo k poslední víceméně zdařilé stavební změně pivovarského areálu a to přístavbě bednárny, požahovny, cejchovny, umývárny sudů a umývárny lahví při sladovně. Z roku 1943 se dochovaly třetí a poslední stavební plány pivovaru dokazující jeho technologickou vyspělost. Po násilném bolševickém puči v roce 1948 se již do pivovarského průmyslu neinvestovalo, kvantita nahradila kvalitu a technologie z 30.let 20.století sloužila až do ukončení provozu. Roku 1987 došlo k uvaření poslední várky a roku 1994 byl provoz ukončen definitivně. Tradice byla dočasně přerušena.

Roku 2001 zchátralý a zpustlý areál pivovaru v Kostelci nad Černými lesy zakoupila společnost Dej Bůh štěstí spol. s r.o., se společníky Milanem Starcem a Tomášem Vodochodským. Dej Bůh štěstí je historický stavovský pivovarský pozdrav. Noví majitelé pivovaru jsou pivovarští odborníci specializující se na historické pivovarské technologie a architektonické uspořádání pivovarů a sladoven. Dlouhodobě se věnují odbornému výzkumu daného tématu, publikují a přednášejí v oboru, působí jako odborní poradci Národního památkového ústavu v oblasti industriálu a především zachraňují historické technologie z bouraných a nevyužívaných pivovarů a sladoven. Všechny výsledky své práce pak postupně představují široké veřejnosti v rámci prohlídkové trasy pivovarem.

Černokostelecký pivovár
Bednářské vystoupení před žentourem
Strojovna umělého chlazení
Šrotovník
Jeden z pěti sklepních oddělení
Chladicí štoky
Varna na přímý otop
Sladovnické humno využívané ke gastronomickým účelům
Sladovnické humno a mistrovství ČR v pomalém kouření dýmky
Sprchový aparát
Bednářská dílny
Krov památkově chráněného žentouru
Pohled na pivovar směrem od města
Kulturní akce ve dvoře pivováru
Pozvánka na výčep
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load