Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Česká Lípa

Město Česká Lípa
náměstí T. G. Masaryka 1
Česká Lípa, 470 01

Telefon:+420 487 881 111
E-mail:mesto@mucl.cz
Web:www.mucl.cz
 
 

Česká Lípa je součástí Libereckého kraje, který leží na severu České republiky a zahrnuje území 4 okresů – České Lípy, Jablonce nad Nisou, Liberce a Semil. Hranice kraje tvoří na severu zároveň státní hranici s Polskem a Německem. Liberecký kraj svou rozlohou představuje 4 % z rozlohy České republiky a žije zde cca 4,2 % obyvatel České republiky. Je součástí Euroregionu Nisa, který sdružuje okresy Libereckého kraje České republiky, dolnoslezské části Polské republiky a saské části Spolkové republiky Německo.

Okres Česká Lípa se nachází v západní části Libereckého kraje, má průmyslový charakter a k nejvýznamnějším odvětvím patří sklářství, které zde má dlouholetou tradici. Významný podíl představuje také strojírenský průmysl a dodavatelé pro automobilový průmysl. Okres disponuje velkou nabídkou ploch pro potenciální investory.

Město Česká Lípa leží v atraktivní krajině na úpatí Lužických hor a současně nedaleko vyhlášené rekreační oblasti, známé jako Máchův kraj. Dominantou města je vrch Špičák.

Z historicko-správního hlediska se Česká Lípa v roce 1850, kdy vznikly i nové okresy a okresní úřady, stala městem krajským. Krajský význam si město dlouho nepodrželo, protože v roce 1862 byly kraje zrušeny. Po vyhlášení samostatného československého státu byly v roce 1920 zřízeny župní a okresní úřady, Česká Lípa byla tvořená soudními okresy Benešov, Bor, Cvikov, Děčín, Dubá, Hanšpach (dnešní Lipová), Chabařovice, Chrastava, Jablonné Německé, Kamenice Česká, Lípa Česká, Litoměřice, Mimoň, Ouštěk, Rumburk, Štětí, Šluknov, Ústí nad Labem, Warnsdorf.

Toto uspořádání bylo zákonem zrušeno až v roce 1954, fakticky k zániku došlo mnohem dříve a to zabráním Československa v roce 1939. V roce 1960 se Česká Lípa stala okresním městem. Správní reforma vytyčila nový kraj severočeský v Ústí nad Labem, do kterého přešla značná část vyjmenovaných okresů. Přesto však byl v rámci deseti okresů českolipský největší svou rozlohou. Šlo však částečně o optický klam. Celá třetina okresu byla tvořena vojenským výcvikovým pásmem, ve kterém od roku 1920 do roku 1960 zaniklo 36 osad a obcí, z nichž některé nesly zajímavé názvy – Nová Hospoda, Raj, jiné měly značný počet obyvatel, jako například Černá Novina, nebo byly významné něčím jiným – Jablonec, který měl dokonce dvě železniční stanice a ve kterém byl v roce 1896 nalezen poklad (hrnec se 200 brakteáty).

V roce 2002 byly zrušeny okresní úřady a kompetence okresních úřadů přešly částečně na krajské úřady a na obce s rozšířenou působností. Obcí s rozšířenou působností je i Česká Lípa, jejíž správní obvod je vymezen územím obcí Blíževedly, Bohatice, Častolovice, Česká Lípa, Holany, Horní Libchava, Horní Police, Jestřebí, Kozly, Kravaře, Kvítkov, Nový Oldřichov, Provodín, Sosnová, Stružnice, Stvolínky, Velenice, Volfartice, Zahrádky, Zákupy a Žandov.

Historie:

První nejistá zmínka o České Lípě je v listině z roku 1263. Teprve listina z roku 1337 prokazuje bezpečně existenci České Lípy (původní název Lipá) jako města. Privilegiem z roku 1381 vydaným Hynkem Berkou z Dubé získalo město žitavské právo, což znamenalo téměř právní postavení města královského. Zahrnovalo privilegium vlastních hradeb, právo trhu, mílové a právovárečné právo. V poslední třetině 14. a v prvních dvou desetiletích 15. století se tak město zařadilo mezi nejvýznamnější poddanská města království. Za husitských válek byla Česká Lípa pokládána svými držiteli Berky z Dubé za pevné město s ohledem na vojensko-obranné spojení se Žitavou. V roce 1426 byla dobyta. Stala se součástí husitského městského svazu. Po bitvě na Bílé hoře se v roce 1623 stala Česká Lípa državou Albrechta z Valdštejna. Pro rozvoj města a zabezpečení dostatečného množství věrných úředníků založil klášterní gymnázium vedené augustiniány. Po Valdštejnově zavraždění v roce 1634 bylo město postiženo několikerým průchodem švédských vojsk. Vdova po Valdštejnovi, Isabela Harrachová, si po sporech udržela panství Nový zámek s Českou Lípou. Sňatkem s hrabětem Rudolfem Kounicem přešlo panství do rukou větve moravského šlechtického rodu. Zničení České Lípy požárem v roce 1787 nezastavilo nástup průmyslové revoluce. Úspěšně se rozvíjely továrny na potiskování bavlněných látek. Požár města v roce 1820 Českou Lípu téměř zničil a na čas zastavil její rozvoj. 14. listopadu 1867 přijel do České Lípy první vlak na trati z Bakova nad Jizerou. Postupně vyrostla důležitá železniční křižovatka, umožňující spojení nejen směrem k Praze, nýbrž i do Liberce, Děčína a dále na sever. Největším z nových podniků byla továrna Vagonka Bohemia, která svůj hlavní výrobní program zaměřovala více na výrobky určené pro řeznické a pekařské živnosti. Ve třicátých letech došlo vlivem hospodářské krize k úpadku rozvoje města. Pro poválečné období byl velmi příznačný prudký rozvoj, který nastal s příchodem uranového průmyslu do zdejšího okolí. Po roce 1989 se podařilo zvládnout útlum těžby uranu a převést většinu pracovníků do jiných profesí. Po roce 1991 došlo k regeneraci historického jádra města, které bylo vyhlášeno městskou památkovou zónou. Díky ní mohou dnes turisté obdivovat centrum města s rekonstruovanou pěší zónou a řadu dalších architektonických památek.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Sdružení Českolipsko http://www.ceskolipsko.info/
Svazek obcí Peklo http://www.sdruzenipeklo.cz/

Lada
Špičák
Vodní hrad
Muzeum
richterhof1
náměstí
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load