Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel sv. Víta - Kolín

Jiráskovo náměstí
Kolín, 280 00

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Památka se nachází na území: mimo tato území
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 14.9.2022 od 15:00 do 18:00 hodin

Kostel bude otevřen pro individuální prohlídku, v 16 hodin zveme na komentovanou prohlídku interiéru kostela a hřbitova. 

Odpovědná osoba
Jméno: Kateřina
Přijmení: Tesařová
Telefon: 321748384
Kostel byl založen kolem roku 1300 jako farní pro ves Mnichovice, z níž se vyvinulo dnešní kolínské Zálabí. Od roku 1410 však již sloužil jen jako filiální svatyně ve správě kolínské farnosti.
 
 

V interiéru se nachází cenný soubor uměleckých památek, který sestává především ze čtyř barokních oltářů z doby kolem roku 1715 a renesančního epitafu rodiny kolínského primátora Daniela Hytticha z roku 1614.

Součástí areálu kostela je historicky cenný hřbitov, jehož počátky sahají již do středověku. Na konci 18. století se stal hlavním městským pohřebištěm. Tomuto účelu sloužil až do roku 1882, kdy byl na Zálabském předměstí zřízen dnešní městský hřbitov. Jeho východní část byla v 80. letech 20. století těžce narušena stavbou nájezdu na most přes Labe. Přesto se zde dosud zachoval cenný soubor náhrobků z 19. století. Dominantou východní části hřbitova je zdevastovaná pohřební kaple rodiny kolínského děkana Jana Svobody z let 1854-1856.

Kostel sv  Víta 2   kopie
Kostel sv  Víta 9   kopie
Kostel sv  Víta 4   kopie
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load