Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Čáslav

Město Čáslav
Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1
Čáslav, 286 01

Telefon:+420 327 300 200
E-mail:radnice@meucaslav.cz
Web:www.meucaslav.cz
Královské město s historickou a kulturní tradicí.
 
 

Poloha města a správní vývoj

Královské město Čáslav leží ve výběžku Polabí pod Železnými horami. Jeho nadmořská výška je 263m.

Město vzniklo teprve ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II. při jedné z hlavních zemských stezek spojujících Čechy s Moravou.

Ve svých začátcích byla Čáslav hornickým městem a současně oporou královské moci na důležité haberské cestě, kterou procházel obchod. V předhusitské době měl ve městě převahu německý patriciát. Čáslav tehdy získala řadu privilegií.

V druhé polovině 18.století se stala Čáslav sídlem krajského úřadu Po zrušení magistrátů, které obstarávaly politickou, soudní a finanční správu v první instanci se místo nich postupně zaváděly správní složky samosprávného nebo státního aparátu. Čáslav se tak během doby stala sídlem nově vzniklých úřadů s okresní působností. Po územní reorganizaci státu v roce 1960 ztratila Čáslav sídlo okresu a přešla z bývalého kraje Pardubického do nového kraje Středočeského a do ustanoveného okresu Kutná Hora. Nepozbylo však charakter bývalé spádové oblasti v ohledu kulturním, zdravotnickém, školském, dopravním a obchodním.

Po roce 1989 vstoupilo město do nové etapy svého rozvoje. V roce 1992 bylo na základě vyhlášky Ministerstva kultury ČR prohlášeno území historického jádra města za památkovou zónu. Město vypracovalo plán regenerace, ve kterém jsou koncipovány i principy rozvoje turistického ruchu, kultury a umění.

 Historie:

 Historie a současnost města

Bohaté archeologické nálezy pocházející z 6. – 5. tis. před Kristem z města a nejbližšího okolí dokládají, že se zde od neolitu vystřídala řada pravěkých kultur. Slovanské osídlení se datuje od 9. století a pravděpodobným centrem se stal ostroh - Hrádek, který je v 10. století tradičně spojován se Slavníkovci.
Město Čáslav vzniklo teprve ve 13. století za vlády Přemysla Otakara II. při jedné z hlavních zemských stezek spojujících Čechy s Moravou. Město bylo po svém založení vybaveno základními právy. Čáslav se řídila právem jihlavským, obdržela autonomii a mnoho výsad a privilegií, z nichž nejstarší zachované je dáno králem Janem Lucenburským roku 1330. V pozdějších dobách město obdrželo další privilegia Karla IV a jeho syna Václava IV. Církevní život byl spojen s farním kostelem sv. Petra a Pavla postaveným v gotickém slohu, jehož stavba byla zahájena na konci 13. století a byl do ní začleněn románský kostel sv. Michala z 11. století ( dnešní zákristie ), který zde původně stál. Městský areál byl vymezen hradbami, které jsou zachovány v jedné třetině své délky.
Do města se vcházelo čtyřmi městskými branami.
Po vypuknutí husitského hnutí setrvalo město na straně Zikmundově. Po jarní ofensivě husitů v roce 1421 přešlo město na jejich stranu. V červnu roku 1421 se sešel v chrámu sv. Petra a Pavla zemský sněm, který vstoupil do dějin jako čáslavský . Sněm mimo jiné ustanovil dvacetičlennou zemskou vládu, do které byl zvolen i Jan Žižka. Ostatky tohoto slavného vojevůdce se našly v roce 1910 ve výklenku podvěžní mariánské kaple.
V 15. a 16. století postihly město dva velké požáry. V roce 1452 vyhořela polovina města a v roce 1522 padlo ohni za oběť skoro celé město. Po tomto požáru však došlo ke kulturnímu a hospodářskému vzestupu města a k rozvoji stavební činnosti, které přerušily až události třicetileté války. Město opět pozbylo svých statků, bylo dvakrát zcela vydrancováno Švédy a strasti dovršeny násilnou rekatolizací obyvatelstva.
Až v 18.století se Čáslav opět stává významným správním městem, sídlem krajského úřadu (1751), pošty, vojenské posádky. Revoluční rok 1848 byl úsvitem nové doby. Probudil se čilý vlastenecký ruch i hospodářský pokrok. Roku 1859 byla zřízena záložna, v následujícím roce založen pěvecký spolek Kovář, později Hlahol, v roce 1861 vznikla Čtenářská beseda. Roku 1864 založen muzejní spolek Včela Čáslavská. Byly postaveny budovy pro divadlo, muzeum a dokončena stavba evangelického kostela.V druhé polovině 19. a na počátku 20. století byly zakládány hospodářské a peněžní ústavy, elektrárna, plynárna aj.. Dochází i k nové výstavbě ve městě a to především budov pro správní a školské účely.
Nejen historií, která vtiskla městu svou charakteristickou pečeť žije dnešní Čáslav. Město se pyšní novou pěší zónou, výstavbou rodinných domů, ale i velkým sportovním areálem .


Současnost:

Současnost Čáslavi
Uprostřed širokého výběžku polabských hor, který je jako rozlehlý záliv od severovýchodu ohraničen pásem Železných hor a od jihozápadu Hornosázavskou pahorkatinou, se nachází starobylé město Čáslav. Město založené někdy kolem poloviny 13. století Přemyslem Otakarem II.
Dnešní Čáslav je městem střední velikosti - v roce 2008 byla překročena hranice deseti tisíc obyvatel - které svým návštěvníkům, krom řady památek, nabízí i muzeum, galerii, divadlo, kino, koupaliště a řadu moderních sportovišť. Celý katastr města měří 22 km2, samotné město má rozlohu 3,5 km2.
Od roku 2003 je město Čáslav pověřenou obcí třetího stupně a jako taková má za povinnost výkon státní správy i samosprávy v míře náležející těmto obcím. Seznam obcí, které spadají pod správu Čáslavi je možné najít v rubrice pověřené území.

Čáslav je také rodištěm mnoha významných českých osobností jako například spisovatele Rudolfa Těsnohlídka a Jiřího Mahena, botanika Jana Maxmiliána Opitze, archeologa Klimenta Čermáka, hudebního skladatele Jana Ladislava Dusíka, malíře Aloise Vraného, generála Františka Moravce, scénografa Josefa Svobody, režiséra Miloše Formana a mnoha dalších.

V posledních letech proslavily Čáslav běžkyně Jarmila Kratochvílová a její neméně slavná svěřenkyně Ludmila Formanová - obě mistryně světa v běhu na 800 m.


Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

 Mikroregion Čáslavsko

Klasicistní kašna s radnicí města
nám. Jana Žižky z Trocnova
nám. Jana Žižky z Trocnova
Otakarova věž
Kostel sv. Petra a Pavla - nejstarší část původního obdélného románského kostele sv. Michala s apsid
Synagoga
Husův sbor
Muzeum
Sokolovna
Pomník Jana Žižky z Trocnova
Podměstský mlýn
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load