Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Bystré

Město Bystré
nám. Na podkově 2
Bystré, 569 92

Telefon:+420 461 741 241
E-mail:bystre@bystre.cz
Web:www.bystre.cz
 
 

Popis:

První část MPZ leží v centru města, tvoří jí náměstí Na podkově ve tvaru okrouhlice. Druhá část MPZ, kterou tvoří zámek a areál zámeckého parku leží v severovýchodní části zastavěného území města.

viz. www.bystre.cz

Historie:

Bystré leží v Hornosvratecké vrchovině, na pomezí Čech a Moravy, v nadmořské výšce kolem 620 m. První písemná zmínka o původní osadě je v Kronice české od Václava Hájka z Libočan a sahá do roku 1012. Moderní historické bádání však tyto zmínky považuje spíše za pověsti. Původní osada ležela necelý kilometr na západ od nynějšího města v místě zvaném „U kostelíčka“, bylo to jen několik stavení okolo kostelíka. Osada dostala název podle potoka, nad kterým ležela - Bystrý. Po vypálení této osady byla postavena na kupecké stezce, zvané později Trstěnická, nová trhová ves Bystré ve tvaru podkovy, v jejímž středu vzniklo rozsáhlé prostranství sloužící jako tržiště. K roku 1349 je Bystré připomínáno jako farní obec v listině Arnošta z Pardubic, kterou žádá papeže o přičlenění Bystrého k litomyšlskému biskupství. Trhová ves patřila k panství svojanovskému a za vlády Karla IV. byla povýšena na město, které bylo v pozdějších dobách obdařeno několika královskými privilegii, např. vybíráním mýta, právem týdenního trhu a městským znakem. V období třicetileté války bylo město doslova zpustošeno, v roce 1624 tudy táhl Albrecht z Valdštejna. V roce 1772 bylo v Bystrém 205 čísel popisných, v roce 1870 zde bylo 2 580 obyvatel.
Znak města zobrazuje statného lovce, který na pokraji lesa proklál kopím medvěda. Pověst praví, že v době, kdy bylo Bystré spojeno se Svojanovem, byly daně z Bystrého a připojených obcí odváděny do Svojanova. Tam je odnášel výběrčí, patrně jeden z konšelů. V hlubokých lesích mezi Hartmanicemi a Svojanovem jej přepadl medvěd, kterého muž proklál oštěpem. Tento znak je i na pečeti města.
Prapor města má temně červené pozadí na němž jsou dva vlnité pruhy- žlutý a černý, které symbolizují, že město bylo založeno nad dvěma potoky - Zlatým a Bysterským. Prapor byl vysvěcen v roce 1998.

Současnost:

Město Bystré má v současnosti 1583 obyvatel, je samosprávným celkem, který spravuje 15 členné zastupitelstvo. Městský úřad v rámci rozšířené působnosti spravuje agendu matriky a stavebního úřadu, ostatní rozšířenou působnost státní správy pro Bystré vykonává 12 km vzdálené město Polička. Město Bystré je zřizovatelem 3 škol – Základní škola 240 žáků, Mateřská škola Kvítek 75 žáků, Základní umělecká škola 200 dětí.
Město v r. 2005 založilo TS Města Bystré s.r.o. za účelem provozování vodovodu, kanalizace, skládky, údržbu veřejného prostranství a na provoz sběrného dvora.
V oblasti kulturní město prostřednictvím své kulturní komise pořádá kulturní akce – divadelní představení, zámecké slavnosti, akce pro děti, řezbářská sympozia; město provozuje kino, knihovnu s veřejně přístupným internetem. Unikátním projektem je Cultural Village of Europe, což je projekt 12 zemí Evropy Dánsko- Tommerup, Nizozenmí - Wijk aan Zee, Francie - Mellionnec, Česká republika – Bystré, Itálie – Pergine Valdarno, Anglie – Aldeburgh, Řecko – Paxos, Estonsko – Killingi Nömme, Německo – Ströbeck, Maďarsko – Palkonya, Španělsko – Porrua. Za každou ze zemí je zástupcem obec. Představitelé jednotlivých obcí podepsali v roce 1999 chartu vesnic, ve které usilují o posílení role venkova a zlepšení kvality života jeho obyvatel.
V oblasti zdravotní a sociální péče nabízí město velmi dobré zajištění. Ve zdravotním středisku je zdravotní péče poskytována praktickými lékaři, dětskými lékaři, zubní ordinací, gynekologickou a interní ambulancí a lékárnou.
Sociální služby jsou zajišťovány Domov Bystré o.p.s. v oblasti terénních služeb, v oblasti pobytových služeb je na území města Domov pro seniory, Domov na zámku Bystré.
V rámci občanské vybavenosti je na území města provozována pošta, síť obchodů, stravovacích a ubytovacích zařízení, kadeřnictví, kosmetika, turistické informační centrum. Je možné navštívit kino, hřiště u Sokolovny, dětské hřiště či sportovní sály Sokolovny.
Koncepční dokumenty, ÚPN, regulační plán náměstí, strategický plán rozvoje města, SPL Leader.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

DSO Mikroregion Poličsko http://mikroregion.policka.org/
DSO Kraj Smetany a Martinů http://www.regionsm.cz/
DSO AZASS http://www.azass.cz
MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. http://www.maspolicsko.cz/
Cultural Village of Europe
http://www.cultural-village.com/
Zájmové sdružení obcí s názvem Bystré

pohled na radnici
pohled na park na náměstí
radnice
kostel sv. Jana Křtitele
Hartmanská kaple
Brtounova chalupa
zámek
Sokolovna
letecký pohled na město
pohled na město
vlajka Bystrého
Znak města
velký okruh 001 001
malý okruh 001 001
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load