Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel sv. Jiljí - Nymburk

Kostelní náměstí
Nymburk, 288 02

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR:
1000142001
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

Chrám sv. Jiljí je vzácná ukázka gotické cihlové architektury. Vystavěn byl pravděpodobně v letech 1280–1380. Na dokončovacích pracích se podílela i huť Petra Parléře. Interiér chrámu je barokní. Kostel byl stavebně upravován ve 2. polovině 19. století a počátkem 20. století arch. K. Hilbertem.
 
 

Kostel sv. Jiljí v Nymburce je jednou z nejstarších cihlových sakrálních staveb na našem území. Spolu s katedrálou Svatého Ducha v Hradci Králové a bazilikou Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně je považován za nejvýznamnější příklad cihlové gotické sakrální architektury u nás.

Zároveň jde o jeden z prvních příkladů použití cihelného zdiva v kombinaci s kamennými články pro architekturu těchto dimenzí. Z hodnotných kamenných architektonických detailů je třeba zmínit trojdílné gotické sedile v presbytáři, vnější výzdobu věže, zoomorfní a figurální konzoly v podvěží a reliéfy v tympanonech vnitřních portálů věže. Na stavbě kamenné věže se předpokládá práce královské parléřovské huti, ze které pochází patrně i socha původního patrona kostela, sv. Mikuláše, umístěná dnes uvnitř namísto starší pozice na vnějším plášti věže. Pozdně gotickou fázi stavby zastupují portály předsíní na severní i jižní straně trojlodí.

V nadregionálním srovnání je použití pálených cihel pro výstavbu opevnění a významných veřejných budov nově založeného středověkého královského města ojedinělé. Nymburk je jednou z mála lokalit v Čechách, kde bylo cihelné zdivo použito pro monumentální gotickou architekturu. Pro město specifická a ojedinělá je vazba zdiva užívající opakování dvou vazáků a jednoho běhounu v každé vrstvě. Tento typ vazby je kromě městských hradeb a původně dominikánského klášterního chrámu Panny Marie užit také na zdivu presbytáře a trojlodí kostela sv. Jiljí.

Hodnotnou etapou ve stavebním vývoji kostela je také jeho obnova pod vedením Kamila Hilberta v letech 1913-1918, který k ní přistoupil komplexně a ve shodě s tehdy nejnovější teorií památkové péče - zohlednil všechny předchozí etapy, odstranil nevhodné novogotické úpravy z 19. století a invenčně doplnil chybějící části. Stavba byla obohacena také jedinečnými díly umělců podílejících se v dané době na dostavbě chrámu sv. Víta v Praze.


Sv  Jiljí
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load