Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Bechyně

Město Bechyně
nám. T. G. Masaryka 2
Bechyně, 391 65

Telefon:+420 381 477 010
Web:www.mestobechyne.cz
 
 

Popis:

Asi šestitisícové lázeňské město, využívající a dotvářející během svého tisíciletého vývoje jedinečným způsobem přírodní scenérii soutoku řeky Lužnice s říčkou Smutnou. Město proslulé výrobou keramiky, lázeňstvím, řadou památek staré i moderní architektury a turisticky přitažlivým okolím.

Historie:

Strategicky výhodná poloha nad soutokem lákala k osídlení již v pravěku, především v době bronzové a mladší době železné (Keltové). Patrně v 9. století vzniká slovanské hradiště, později zmiňované jako sídlo arcijáhenů, církevních správců jižních Čech. Rozrůstající se tržní osada v předpolí byla nejspíše v roce 1323 za vlády Jana Lucemburského povýšena na město a to opevněno. Velké škody utrpělo od husitů a pak na počátku třicetileté války. Po jejím skončení se místní klášter stal jedním z nejvýznamnějších poutních míst na jihu Čech. Do roku 1751 byla Bechyně centrem rozlehlého Bechyňského kraje. Další rozvoj města probíhal a probíhá především severně od historického jádra, nacházejí se zde mimo jiné lázně, kulturní dům, autobusové a vlakové nádraží či keramické závody JIKA.

K nejvýznamnějším památkám Bechyně patří zámek, renesančně přestavěný Petrem Vokem, pozdně gotický františkánský klášter se sklípkovými klenbami a na zrekonstruovaném náměstí kostel sv. Matěje s vyhlídkovou věží. Pozoruhodnými jsou i kostelík sv. Michala, židovský hřbitov, železobetonový most „Duha“, k návštěvě zvou Městské a Hasičské muzeum, Muzeum turistiky a Alšova jihočeská galerie.

Současnost:

Ve městě je pořádána řada kulturních i sportovních akcí – divadelní přehlídky, koncerty, semináře, sportovní turnaje a recesistní závody, novou tradici zakládají letní keramické trhy. Městský stadion nabízí kvalitní sportoviště pro různé druhy sportů a letní koupaliště. V okolí města je řada zajímavých cílů turistických výletů i zachovalá příroda s romantickými kaňony Lužnice a říčky Smutné.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí ČR
Mikroregion Bechyňsko

CZ031 1 186
CZ031 2 186
CZ031 3 186
Hřbitovní kostel sv  Michala
Lázeňský park
Kostel sv  Matěje
Panorama Bechyně
Nově zrekonstruované náměstí
Městské opevnění
Severovýchodní část náměstí
Pohled z věže kostela sv  Matěje
Bechyňský most Duha
Noční nasvícení kašny
Starý židovský hřbitov
Františkánský klášter
Zámek s hláskou Kohoutek
vlajka Bechyně
znak Bechyně
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load