Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Pardubice

Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
Pardubice, 530 02

Telefon:+420 466 859 111
E-mail:posta@mmp.cz
Web:www.pardubice.eu
 
 

Město Pardubice, sídelní město Pardubického kraje, leží na soutoku řek Labe a Chrudimky v oblasti, která je částí tak zvaného zlatého pruhu země české, nejúrodnější části Polabské nížiny. Pardubice zaujímají celkovou plochu 78km² v nadmořské výšce od 215 m až do 237 m nad hladinou moře a mají  takřka 90.000 obyvatel. Pardubice jsou důležitým dopravním uzlem, vede zde historicky první železniční trať z Olomouce do Prahy, která sehrála v historii Pardubic velmi důležitou roli. Pardubice mají ideální polohu pouhé jedné hodiny jízdy vlakem či autem z Prahy, z hlediska cestovního ruchu je důležitá také přítomnost mezinárodní civilní letiště.

Městská památková rezervace Pardubice, která byla vyhlášena již v roce 1964, je tvořena historickým jádrem města, vymezeným původním rozsahem hradeb a areálem zámku s obranným systémem valů a prostorem dřívějších vodních příkopů. Zdejší zámek představuje vzácně dochovaný přechod mezi hradem a zámkem,  roku 2010 byl zařazen mezi národní kulturní památky. Z městského opevnění se dochovala šedesát metrů vysoká Zelená brána, která slouží nejen coby vyhledávané vyhlídkové místo, ale je zde umístěno několik historických expozic vztahujících se k historii města. Projdete-li Zelenou bránou na Pernštýnské náměstí a do přilehlých pardubických uliček, ocitnete se v úplně jiném světě, kde se zastavil čas. Nejhonosnější budovou Pernštýnského náměstí je novorenesanční radnice, před kterou se tyčí barokní mariánský sloup. Většina domů na Pernštýnském náměstí ovšem dostala vnější výzdobu při úpravách v období baroka, rokoka, klasicismu, empíru a později. Mezi nimi vyniká proslulá fasáda domu U Jonáše z konce 18. století.

Z významných církevních staveb jmenujme kostel sv. Bartoloměje či pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. V dnešní době je městská památková rezervace oprávněnou pardubickou pýchou a vzbuzuje obdiv všech návštěvníků města. Bezbariérový vycházkový okruh „Stezka Viléma z Pernštejna“ dlouhý 2,5km s 10 zastávkami a informačními tabulemi nabízí prohlídku všech nejvýznamnějších památek v historickém centru města Pardubic, viz. http://www.ipardubice.cz/stezka-vilema-z-pernstejna/. V roce 2012 vznikla při příležitosti 70. výročí od vyhlášení druhého stanného práva naučná stezka „Pardubicemi po stopách Silver A - po stopách Alfreda Bartoše“, která návštěvníky seznamuje s událostmi a  tragickými osudy lidí v období tzv. „heydrichiády“ na Pardubicku, viz. http://heydrichiada.pardubice.eu/po-stopach-silver-a.html. K tomuto v českých zemích tragickému období se váže také národní kulturní památka Památník Zámeček, kde bylo za heydrichiády popraveno 194 osob.

Město Pardubice se v neposlední řadě může pyšnit  několika významnými památkami moderní architektury, mezi které patří budova krematoria významného architekta P. Janáka, budova Východočeského divadla či Automatické Winternitzovy mlýny postavené dle návrhu J. Gočára.Historie:

Hlavními atributy spojenými s městem Pardubice jsou tradičně pardubický perník, Velká pardubická steeplechase a chemický průmysl.  Někomu se ještě vybaví Zelená brána či nejstarší evropský plochodrážní závod Zlatá přilba. Univerzitní město s více než sedmisetletou historií však může svým návštěvníkům nabídnout mnohem víc. Ukrývá historické poklady i unikátní tradice, které rozhodně stojí za poznání. Pardubice jsou městem mnoha tváří, městem, ve kterém si najde to své snad každý návštěvník, ať už inklinuje ke kultuře, sportu či technice. Pardubice jsou také městem rozmanitých pohledů - jinak město vnímají pěší, jinak cyklisté či milovníci kolečkových bruslí, a zcela odlišně působí ze hřbetu koně či z lodní paluby.
První dochovaná zmínka o existenci Pardubic pochází z roku 1295. Nejstaršími známými držiteli Pardubic byli páni z Dubé. Už s městskými právy zdědil město roku 1340 Arnošt z Pardubic, patron města a pozdější první arcibiskup pražský. Velký rozkvět zažily Pardubice poté, co je v roce 1491 koupil nejmocnější šlechtic Českého království Vilém z Pernštejna. Začal s rozsáhlou přestavbou, jejíž zdařilost dokládá rukopis ze 30. let 16. století, podle něhož se tehdy v Čechách užívalo rčení „Skví se jako Pardubice“. Pernštejnům město vděčí za celé historické jádro s renesančním náměstím, malebnými uličkami a s dominantou Pardubic, šedesát metrů vysokou Zelenou bránou. Jejich dílem je i unikátní přestavba bývalého hradu na pohodlný palác obehnaný mohutným opevněním. Zámek je dnes nejnavštěvovanější památkou Pardubického kraje a sídlem Východočeského muzea Pardubice, které se může pochlubit mnoha výjimečnými expozicemi na světové či evropské úrovni (www.vcm.cz).
V historickém centru Pardubic se z pernštejnské přestavby dodnes dochovaly pozoruhodné zbytky pozdně gotických malovaných štítů s figurálními výjevy na původně jednopatrových domech. Pozdější raně renesanční přestavbu z let 1538 – 1542 připomínají obloučkové štíty již dvoupatrových domů i raně renesanční terakotová ostění. Mezi nejcennější patří dům číslo 11 v Pernštýnské ulici s pozdně gotickou malířskou výzdobou a nejobdivovanější barokní památka Pardubic, dům U Jonáše na Pernštýnském náměstí. Pardubické staré město je od roku 1964 městskou památkovou rezervací.
Po slavné éře Pernštejnů, kteří zadlužené panství prodali v roce 1560, nastal úpadek, který ještě prohloubila třicetiletá válka . Rozmach městu přinesla až stavba železnice. První vlak přijel do Pardubic 20. srpna 1845, postupně byly Pardubice napojeny na další železniční tratě. Ve městě vznikly průmyslové podniky jako lihovar, cukrovar, Prokopova továrna na mlýnské stroje, Fantova rafinérie minerálních olejů a další. Souběžně se rozvíjela kultura, sport a další aktivity. V roce 1874 se poprvé běžel dnes světoznámý dostih Velká pardubická, v roce 1909 bylo postaveno městské divadlo. O rok později uskutečnil ing. Jan Kašpar první dálkový let z Pardubic do Prahy a Pardubice dostaly přídomek kolébka českého letectví.
Po první světové válce vznikla chemička Explosia a Telegrafia, později Tesla. Po válce se město rozrostlo o nová sídliště, v roce 1950 tu byla zřízena Vysoká škola chemická (v roce 1994 se transformovala v Univerzitu Pardubice – www.upce.cz), o rok později byla zavedena trolejbusová doprava a v roce 1959 postaveno nové vlakové nádraží.
Více informací naleznete na:
www.pardubice.eu
www.ipardubice.cz
www.topardubicko.cz

Současnost:

Dnešní Pardubice jsou živým a dynamickým městem, v němž se daří podnikání, kultuře i sportu. Město je centrem regionu s 500 tisíci obyvatel, může se pochlubit například špičkovou divadelní scénou (www.vcd.cz), vlastní komorní filharmonií (www.kfpar.cz), dvěma multikiny, obchodním centrem Atrium Palác Palace, extraligovým hokejem (www.hcdynamo.cz), největším aquacentrem v regionu (www.aquapce.cz) a řadou dalších atraktivit pro své obyvatele i návštěvníky. Vyznavačům aktivního způsobu života nabízí bohatou síť cyklostezek, anebo například opakované akce „Pardubice na bruslích“ (www.pardubicenabruslich.cz). V roce 1995 začalo ve městě fungovat mezinárodní civilní letiště (www.airport-pardubice.cz) a v lednu 2018 byl uveden do provozu nový terminál pojmenovaný po průkopníkovi českého letectví Janu Kašparovi.

Město po celý rok ožívá řadou kulturních a sportovních akcí. TOP 15 akcí je zařazeno do  dotačního a marketingového programu Pardubičtí tahouni - www.tahouni.eu.

Mezi nejvýznamnější patří:

 • GRAND Festival smíchu – divadelní festival plný komedií – únor (www.festivalsmichu.cz)
 • Pardubické hudební jaro – březen (www.pardubickehudebnijaro.cz)
 • Pardubický vinařský půlmaratón – duben (www.pardubickyvinarskypulmaraton.cz)
 • Pernštýnská noc – staročeský jarmark s hudební produkcí – červen 
 • Aviatická pouť – červen (www.aviatickapout.cz)
 • Zrcadlo umění – jarní část městských slavností – červen (www.pardubice.eu)
 • Czech Open – mezinárodní festival šachu, bridže a her - červenec až srpen (www.czechopen.net)
 • Sportovní park Pardubice - srpen (www.sportovnipark.cz)
 • Pardubický festival vína – srpen (www.pardubickyfestivalvina.cz)
 • Pardubická juniorka – tenisové mistrovství ČR – srpen (www.pardubickajuniorka.cz)
 • Koně v akci – mezinárodní výstava o koních a lidech – září (www.zavodistepardubice.cz)
 • Zlatá přilba – motocyklové plochodrážní závody – září/říjen (www.zlataprilba.cz)
 • Městské slavnosti – říjen (www.pardubice.eu)
 • Velká pardubická steeplechase – překážkové dostihy – říjen (www.zavodistepardubice.cz)


Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí České republiky (www.smocr.cz)
Euro Equus – asociace evropských měst usilujících o zachování tradic spojených s chovem koní a dostihovým sportem (www.euro-equus.eu)
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Dobrovolný svazek obcí Hradubická Labská

Nejvýznamnější památky ve městě

Pardubický zámek

Pardubický zámek, patřící mezi národní kulturní památky, představuje v mnoha ohledech výjimečný památkový objekt. V českých zemích nenajdete obdobu k jeho unikátně dochované původní dispozici rovinného vodního hradu uzavřeného od okolního světa mohutnými zemními valy, poskytujícího zároveň pohodlí rozlehlého renesančního zámku. V zámeckých interiérech se dochovaly rozsáhlé fragmenty monumentální malířské výzdoby stěn, nejstarších renesančních nástěnných maleb v Čechách, původní kamenné zdobené portály, klenby, okenní a krbová ostění a renesanční malované kazetové stropy. Zámek je sídlem Východočeského muzea (www.vcm.cz) a Východočeské galerie (www.vcg.cz). V současné době zde probíhá rozsáhlá rekonstrukce a provoz zámku je omezen.

Pernštýnské náměstí

Měšťanské domy na malebném náměstí a v přilehlých uličkách nesou stopy pozdně gotické výstavby z počátku 16. století v podobě kamenných ostění a portálů a zvláště zbytků malovaných nik v atikových štítech nad původně jednopatrovými domy. Raná renesance zanechala své svědectví na typických obloučkových štítech domů, přestavěných na dvoupatrové, jakož i ve zbytcích maleb na několika domovních fasádách a především v četných terakotových ostěních. Většina domů ovšem dostala vnější výzdobu při úpravách v době baroka, rokoka, klasicismu, empíru a později.

Pardubická radnice je historizující přestavbou starších domů, pocházející z let 1892 až 1894. Morový sloup se sochou Panny Marie z roku 1695 ozdobil v roce 1775 Jakub Teplý nákladnou pískovcovou balustrádou, do níž vkomponoval vedle heraldické výzdoby a symbolů českého lva i postavy domácích světců. Nejobdivovanější barokní památkou Pardubic je dům čp. 50 na východní straně Pernštýnského náměstí, nazývaný „U Jonáše“. V přízemí se dochovala cenná sklípková klenba z počátku 16. století. Průčelí domu zdobí rozměrný plastický reliéf. Najdete zde expozice Východočeské galerie.

Zelená brána

Zelená brána představuje dominantu městské památkové rezervace. Svou charakteristickou věž s měděnou střechou získala po velkém požáru města v roce 1538. Jako „Zelená brána“ je výslovně zmíněna poprvé roku 1547. Dnes je objekt tvořen vstupní renesanční branou, na jejíž průčelí dali pardubičtí radní v roce 1903 umístit reliéf dle návrhu Mikoláše Alše. Zpodobňuje erbovní pověst pánů z Pardubic, jejichž erb užívají Pardubice jako městský znak. Za vstupní branou se vypíná zhruba 60 m vysoká věž, která současnou podobu získala mezi lety 1910 – 1912. Věž je v sezóně přístupná a skýtá krásný výhled na městskou památkovou rezervaci a zámek, i na široké okolí včetně hradu Kunětická hora. Součástí interiéru Zelené brány jsou historické expozice z výtvarné dílny Vítězslavy Klimptové, v prostorách předbraní je instalována výstavka připomínající historii Zelené brány a některých dalších objektů Městské památkové rezervace.

Pardubická radnice

Stavba nové radnice v letech 1892 – 1894 znamenala největší zásah do původního raně novověkého jádra města. Na místě staré radnice a dalších tří zbořených domů na severní straně náměstí vznikl rozlehlý novorenesanční radniční komplex, zbudovaný dle návrhu architekta Jana Wejrycha. Průčelí zdobí medailony, které zpodobňují české krále. Mezi okny 2. patra jsou fresky s alegoriemi ctností. Na zadním průčelí vynikají sgrafita podle návrhu Mikoláše Alše, přestavující tanec, recitaci, hudbu a kultus města Pardubic. Socha rytíře, která zdobí štít radnice, byla vytvořena podle postavy Vojtěcha z Pernštejna na náhrobku v kostele svatého Bartoloměje. Vzácné návštěvy jsou přijímány v historickém sále s kazetovým stropem a alegorickými obrazy, společenský sál s balkonem slouží kulturním a společenským akcím. V letech 2018 - 2019 proběhla rozsáhlá rekonstrukce interiérů budovy radnice, zrekonstruovaná radnice se široké veřejnosti otevřela poprvé v rámci Dnů evropského dědictví 2019.

Dům U Jonáše

Nejobdivovanější barokní památkou Pardubic je dům čp. 50 na východní straně Pernštýnského náměstí, nazývaný „U Jonáše“. V přízemí se dochovala cenná sklípková klenba z počátku 16. století. Průčelí domu zdobí rozměrný plastický reliéf, jehož dominantu tvoří postava biblického proroka Jonáše v tlamě velryby. Autorství tohoto uměleckého díla je přisuzováno místnímu sochaři a řezbáři Jakubovi Teplému, který byl též autorem výzdoby několika dalších domů. V současné době zde najdete expozice Východočeské galerie (www.vcg.cz).

Automatické Gočárovy mlýny

Unikátní průmyslová stavba v samém centru Pardubic je národní kulturní památkou a patří k vrcholným dílům architekta Josefa Gočára. V tuto chvíli se stala domovem spousty zajímavých nejen kulturních akcí a do budoucna skýtá ohromný potenciál pro další kulturní rozvoj města.


Další informace naleznete na:

https://www.pardubice.eu/o-pardubicich/turisticke-informace/

https://www.topardubicko.cz/cs/pro-turisty/turisticke-cile

www.ipardubice.cz

Významné osobnosti

Arnošt z Pardubic (1297 – 1364)

První pražský arcibiskup (od roku 1344 do roku 1364), blízký spolupracovník a důvěrný přítel a rádce Karla IV. Arcibiskup s evropským rozhledem vydal v roce 1349 církevní zákoník (Statuta Arnošta z Pardubic) zajišťující jednotný právní výklad pro řízení duchovní správy. Arnošt z Pardubic byl nejstarším ze čtyř synů Arnošta z Hostýně a paní Adličky. Je považován za patrona Pardubic, sídla, které získal po otcově smrti. V Pardubicích začal s výstavbou hradu a před rokem 1359 dal vystavět i chrám Zvěstování Panny Marie. Do Pardubic, tehdy nepříliš významné osady, pozval Otce vlasti, římského císaře a českého krále Karla IV.

Vilém z Pernštejna (1435 – 1521)

Vilém z Pernštejna zvaný Moudrý se narodil v roce 1435 na Moravě na hradě Pernštejn jako vnuk Viléma staršího z Pernštejna. Vilém z Pernštejna vytvořil na svou dobu velmi rozlehlé panství rozkládající se na Moravě i v Čechách. Jeho panství proslulo pokrokovým hospodářstvím a zakládáním rybníků. V roce 1491 zakoupil panství Pardubice, přeměnil ho v dobře fungující velkostatek a za své sídelní město si zvolil Pardubice, kde v té době náročně rekonstruoval pardubický zámek a po požáru v roce 1507 dal vystavět nově celé město.

Arnošt (Erno) Košťál (1904 – 1942)

Úspěšný pardubický hoteliér, který vedl hotel Grand a rodinný hotel Veselka. V roce 1941 se zapojil do odboje. Jako majitel prvotřídního podniku, který často navštěvovali důstojníci pardubického gestapa, získával informace, které předával parašutistům. Na Veselce také zaměstnal a ubytoval Josefa Valčíka, jednoho z členů výsadku Silver A a účastníka atentátu na Reinharda Haydricha. Po atentátu následovalo hromadné zatýkání, které se nevyhnulo ani A. Košťálovi. 2. července 1942 byl na pardubickém „Zámečku“ popraven.

Ing. Jan Kašpar 1883 - 1927

Jan Kašpar se narodil 20. května 1883 v Pardubicích. Po dokončení studia strojního inženýrství na pražské technice se chtěl věnovat létání. Pracoval v německé firmě "Baase & Selve - válcovny aluminia", která vyráběla součásti pro vzducholodě, pak krátce v mladoboleslavské automobilce Laurin&Klement. Když se vrátil do Pardubic, spolu s bratrancem Evženem Čihákem na podzim roku 1909 začal stavět letadlo s motorem, které však rozbil při prvním pokusu o vzlet. Koupil letadlo Blériot, s nímž se mu 16. dubna 1910 podařilo překonat dvoukilometrovou vzdálenost. Tento den je označován za den zrodu českého letectví. O rok později, 13. května 1911, uskutečnil na Blériotu svůj historický a nejslavnější přelet z Pardubic do Prahy - Chuchle.

Baron Artur Kraus (1854 – 1930)

Baron Artur Kraus se narodil 2. srpna 1854 v Pardubicích a zůstal jim věrný až do své smrti v roce 1930. Byl to nejen astronom, který vykonal mnoho pro založení České astronomické společnosti. Podporoval stavbu divadla, stál také u kolébky fotografického klubu a české aviatiky, ing. Jana Kašpara podporoval velmi intenzivně v pokusech o dobytí vzduchu. Baron Kraus byl popularizátorem všech dostupných sportů. Jako první do Pardubic přivezl a přeložil pravidla tenisu a uspořádal mezinárodní tenisový turnaj, byl průkopníkem atletiky, prvním Pardubákem, který vlastnil jízdní kolo a oprávnění je řídit. Jako první si v Pardubicích koupil motocykl, ale také telefon, rádio a podobně.

Božena Viková - Kunětická (1862– 1934)

Tato spisovatelka a první poslankyně Českého zemského sněmu  se narodila 29. července 1862 v Pardubicích. Poslankyní  byla zvolena roku 1912,  za 1. světové války stála v čele ženského odboru Národní strany svobodomyslné, roku 1918 byla zvolena do Národního shromáždění a roku 1920 do senátu. Ve své literární tvorbě obhajovala ženskou emancipaci, za své literární a dramatické dílo byla společně s Eliškou Krásnohorskou  jmenována členkou České akademie věd.

Pohled ze Zelené brány
letecký pohled
Zámek
Zelená brána
Příhrádek
Pernštýnské náměstí1
příhrádek1
krematorium
Kunětická hora
automatické mlýny
znak města Pardubice  barevná varianta malá
Pardubice logo 1C 800
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load