Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Oslavany

Město Oslavany
Nám. 13.prosince 2
Oslavany, 664 12

Telefon:+420 546 418 411
E-mail:oslavany@mboxr.cz
Web:www.oslavany-mesto.cz
Město Oslavany - brána Vysočiny, město prvního ženského cisterciáckého kláštera na Moravě, město překrásné přírody a příjemné místo pro život.
 
 

Město Oslavany je považováno za bránu Vysočiny. Leží v krásném údolí řeky Oslavy asi 5 km nad jejím soutokem s Jihlavou. Společně se svojí součástí – Padochovem leží cca 25km jihozápadně od Brna na konci železniční trati.

Historie:

Město vzniklo z osady, která ležela již v době neolitu na přechodu přes řeku na důležité Libické cestě spojující Baltské moře s Byzancí. První písemná zmínka o Oslavanech je z roku 1104. Slavnou kapitolou v historii je založení prvního ženského cisterciáckého kláštera na Moravě. Klášter Údolí Mariino vystavěný v údolní nivě řeky Oslavy byl v roce 1228 vysvěcen olomouckým biskupem Robertem za přítomnosti krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie. V 15. stol. dal král Ladislav Jagelonský dispoziční právo na klášter Vilémovi z Perštejna. V 16. století byl přestavěn na renesanční zámek rodem Althanů. Posledními majiteli byli Gomperzové. Za války byl zámek zabrán jako židovský majetek Němci a po válce přešel do rukou státu. Byly zde sklady a zámek byl dlouho uzavřen. V roce 1993 přešel zdevastovaný zámek bez mobiliáře do vlastnictví města, které ho opravuje. Zámek je významnou architektonickou kulturní památkou, ve které se snoubí rysy románského a ranně gotického slohu s celým komplexem renesanční architektury.
Oslavany byly původně vinařskou obcí, později zde rozkvétají další řemesla: hrnčířství, mlynářství, cihlářství a kamenictví. V 18. a 19. stol. se rozvíjí řemeslná výroba fajánse – bílé keramiky s modrým dekorem.
Prvním místem na Moravě, kde se začalo s těžbou uhlí již v roce 1755 byly Oslavany. Hornictví ovlivňovalo život města po dvě století. S dolem Kukla i dalšími šachtami v revíru je spojena i historie První přespolní velkoelektrárny, která spalovala oslavanské uhlí a vyráběla elektřinu od roku 1913 celých osmdesát let. Těžba uhlí byla provázena i důlními katastrofami. Na dole Františka roku 1860 zahynula při výbuchu metanu celá směna – 53 horníků a v roce 1921 na dole Kukla si důlní neštěstí vyžádalo 26 obětí. Období mezi světovými válkami bylo provázeno řadou sociálních nepokojů a stávek.

Současnost:

viz. web města

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Ivančicko
Energoregion 2020
Svaz měst a obcí ČR
Asociace cyklistických měst


CZ062 1 83
CZ062 2 83
CZ062 3 83
CZ062 4 83
znak Oslavany
Oslavany CZ flag
Zámek Oslavany Z
Zámek Oslavany JV
Oslavany centrum
Oslavany kostel
Padochov
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load