Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Brtnice

Město Brtnice
náměstí Svobody 379
Brtnice, 588 32

Telefon:+420 567 571 711
+420 567 571 712
E-mail:meu@brtnice.cz
Web:www.brtnice.cz
Město Brtnice leží v údolí říčky Brtnice, na komunikaci Jihlava – Třebíč, v nadmořské výšce 515 m n.m. Název města je odvozen od míst, kde stávaly včelíny = brtě. Až do třicetileté války byla Brtnice jedním z nej bohatších městeček na Jihlavsku, kvetoucím obchodem a řemesly. V dubnu 2019 se Brtnice stala Historickým městem 2018.
 
 

Popis:

Město Brtnice (v roce 2000 povýšení na město) leží v údolí říčky Brtnice, na komunikaci Jihlava – Třebíč, v nadmořské výšce 515 m  n. m. Název města je odvozen od míst, kde stávaly včelíny = brtě. Až do třicetileté války byla Brtnice jedním z nej bohatších městeček na Jihlavsku, kvetoucím obchodem a řemesly.

Historii zde potkáváme na každém kroku, ať je ukrytá v sochách, shlížejících z mostních oblouků, v renesančním průčelí radnice se zvonem robotníčkem, v kráse architektury zámeckého kostela nebo v prastarých stromech obklopující zádumčivé jezírko v parku pod zámkem.Pěkné výhledy na město a lesnatou krajinu poskytují kopce Strážka, Malín a Brtnický vrch.
První doložená zmínka o Brtnici je z roku 1234. Brtnici spravovaly dva významné rody. Po roce 1400 patřila společně s hradem Rokštejnem významnému šlechtickému rodu pánů Brtnických z Valdštejna. Za jejich vlády dosáhlo městečko největšího rozkvětu. Po bitvě na Bílé hoře byla v roce 1623 česká šlechta vystřídána italským hraběcím, později knížecím rodem Collalto et San Salvatore. Ten držel brtnické panství až do roku 1945. Z collaltovského období pochází atmosféra městečka, významné stavební a výtvarné památky.

Vyhláškou bývalého Jihomoravského Krajského národního výboru v Brně, ze dne 20. 11. 1990 bylo prohlášeno území historického jádra Brtnice za památkovou zónu.

Po vyhlášení Usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 25. 3. 1992 rozhodlo obecní zastupitelstvo o připojení obce Brtnice k Programu regenerace památkových rezervací a památkových zón.

Nadmořská výška dna údolí říčky, ve kterém se nachází historické centrum obce, činí 515 m. Vzhledem k tomu, že terén je zvlněn, některé vrcholy kolem města dosahují 600 až 650 m n. m. Celková zastavěná plocha Města Brtnice činí 31.6873 ha, přičemž historické jádro zaujímá 19,6250 ha. Samotná Brtnice čítá 39 památkově chráněných objektů.

Celková kompozice obce je umocněna citlivě umístěnými architektonickými stavbami na stráních podél říčky a navazující působivou krajinnou vazbou.

Historie:

V písemných pramenech je Brtnice poprvé zmiňována v roce 1234, kdy král Václav I. daroval trhovou obec Brtnici cisterciáckému klášteru v Předklášteří u Tišnova. O šest let později ji však výměnou získal zpět. Od roku 1410 se Brtnice stává majetkem významného rodu pánů Brtnických z Valdštejna. Pod jejich zlatomodrým znakem se lvy městečko vzkvétalo plná dvě století. Nad městečkem byl vybudován mohutný opevněný hrad, který při pozdějších přestavbách zcela zanikl.

Poprvé byl hrad přestavěn ve druhé polovině 16. století zásluhou Hynka Brtnického z Valdštejna, který byl hejtmanem moravského markrabství. Autorem přestavby byl italský architekt Baldassar Maggi de Ronio. Tehdy byly zámku vtisknuty přibližně dnešní rysy. Kolem roku 1588 vyrostl v sousedství zámeckého areálu kostel sv. Matouše.

Po roce 1623 byla česká šlechta vystřídána italským rodem z Collalto et San Salvatore, který držel brtnické panství až do roku 1945. Také noví majitelé se starali o architektonické povznesení svého sídla. Přestavbou byl pověřen významný architekt Giovanni Batista Pieroni, který mj. jako poradce Albrechta z Valdštejna vedl stavbu jeho paláce v Praze. Pieroni přetvořil interiér kostela a vybudoval přilehlý klášter. V polovině 17. století, za hraběte Claudia, probíhají stavební úpravy i na zámku.

Z collaltovského období pochází atmosféra městečka, které si dodnes zachovalo původní rozložení. Kolem náměstí se dochovala řada renesančních a barokních domů, na nichž lze vysledovat vývoj stavitelství a jeho zdobných prvků od počátku 17. století až do nástupu empíru. Nejvýraznější průčelí má radnice, postavená koncem 16. století.

Současnost:

Vzhled Brtnice změnila v 2. polovině 20. století moderní výstavba sídlištních bytů, školního areálu, kina, nákupního střediska a kožedělných a zemědělských provozů.

1. dubna 1980 se Brtnice stala střediskovou obcí. Po roce 1989 se do Brtnice vrací živnosti a drobné podnikání. Staví se a opravují nové rodinné domky, je viditelná všeobecná snaha zlepšit a zkrášlit prostředí města. V roce 1990 bylo historické jádro vyhlášeno památkovou zónou.

Na přelomu tisíciletí se po změnách společenských změnilo také postavení obce. Rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václava Klause ze dne 27. října 2000 se městečko Brtnice stalo městem. Spolu s devíti místními částmi mělo k tomu datu 3 633 obyvatel.

Po vyhlášení Usnesení vlády ČR č. 209 ze dne 25. 3. 1992 rozhodlo obecní zastupitelstvo o připojení obce Brtnice k Programu regenerace památkových rezervací a památkových zón.

Město Brtnice má dlouholeté zkušenosti s realizací projektů čerpajících prostředky z Fondu Vysočiny a POV. Z Programu POV byla v uplynulých letech realizována výstavba víceúčelové budovy (kulturní sál, kancelář, knihovna, požár. zbrojnice) v Jestřebí a Přísece. Byla provedena oprava místních komunikací v Panské Lhotě, Střížově a Přímělkově, dále opravy cyklotras mikroregionu Černé lesy. Příspěvek z Fondu Vysočiny jsme získali na obnovu památkových objektů ( např. na nástřik střechy radnice, dům č.p. 384, obnova oken a dveří u domků Na Kapli, restaurování kašny na nádvoří Paulánského kláštera, restaurování soch), dále na kulturní a společenské akce, atd. Z Programu MK ČR (Program záchrany architektonického dědictví) probíhá oprava a stabilizace hradu Rokštejn a obnova střech na brtnickém zámku. Z programu Regenerace MPZ a MPR se financuje obnova památkově chráněných domů v Brtnici. Mezi významné akce patří rekonstrukce kaple a přilehlých domků, kláštera, zámeckého a farního kostela, fary, domu č. p. 74, 77, 75, 222, 223 a například restaurování soch na historických mostech. Velký přínos pro město měl projekt realizovaný za pomocí prostředků z programu SAPARD - rekonstrukce radnice a rodného domu Josefa Hoffmanna, dále z programu INTEREG III.A – výstavba altánu v Hoffmannově domě a realizace výstav ve spolupráci s Muzeem užitého umění ve Vídni a Moravskou galerií Brno. V roce 2010 byla dokončena výstavba Společensko-kulturního centra za přispění prostředků z ROPu, NUTS II – Jihovýchod a ze stejného programu zrealizován projekt Brtnická stezka – přírodou ke kulturní promenádě, včetně vybudování prvního městského muzea. Díky prostředkům z OPŽP se zateplila Základní a mateřská škola v Brtnici a dále proběhla revitalizace zeleně na území celého města.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Černé lesy (http://www.cernelesy.cz/)
LEADER – Loucko (http://www.lukanadjihlavou.cz)
SOV – Svazek obcí Vysočiny
Svazek obcí pro komunální služby (https://www.esko-t.cz/)
DSO cyklostezka Jihlava - Třebíč - Raabs (http://www.jihlava-trebic-raabs.cz/)
Svazek obcí pro plynofikaci oblasti Bransouze a okolí (http://www.bransouze.cz/svazek-obci-pro-plynofikaci-oblasti-bransouze-a-okoli-zaverecny-ucet/d-36611/p1=9870)

Brtnické hradčany - Živodský most, zámek
Celý pohled letecké foto Brtnice
Farní kostel sv. Jakuba Většího
Kaple panny Marie Pomocné
Klášter
Kostel bl  Juliány a sv  Karla Boromejského  Paulánský klášter kostel sv  Jakuba
Kostel bl. Juliány a sv. Karla Boromejského
Letecké foto Brtnice
Kostel sv. Jakuba Většího a zámek
Památková zóna Brtnice
Radnice s barokním mostem
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Rokštejn
Vrchnostenská sýpka
Zámek Brtnice
Židovský hřbitov
vlajka města Brtnice
znak města Brtnice
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load