Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Žatec

Hošťálkovo náměstí
Žatec, 438 01

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 1542/01
Památka se nachází na území: MPR - městské památkové rezervace
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

Památka přístupná za dobrovolné vstupné

Památka bude přístupná: 17.9.2022 od 13:00 do 18:00 hodin

Při příležitosti EHD 2022 zazní v chrámu varhanní hudba v podání p. Miroslava Rysky. Zájemcům bude umožněna návštěva kúru s výkladem o historii varhan a technice varhanní hudby.

Odpovědná osoba
Jméno: Radmila
Přijmení: Holodňáková
Telefon: 602724628
Hlavní farní kostel ve městě. Prošel dlouhodobým stavebním vývojem od raně středověkého kostela až po barokní chrám. Na stavbě dodnes sloužící svému účelu se dochovaly mnohé zajímavé architektonické detaily.
 
 

Původně románská bazilika, jejíž zdivo je dodnes dochováno v obou věžích. V letech 1340 - 1370 se na přestavbě v gotickém stylu podílela huť Petra Parléře. Barokní úpravy z let 1740 - 1741, boční kaple sv. Jana Nepomuckého přistavěna mezi léty 1724 - 1728, zvonice vybudována místním stavitelem Janem Pavlem Loschym v letech 1770 - 1773. Dobové historizující úpravy pocházejí z přelomu 19. a 20. století. Před i za kostelem je umístěna galerie soch svatých: Maří Magdalena, Jan Nepomucký, Petr, Pavel, Norbert, Immaculata, Juda Tadeáš, František z Assisi, Václav, Afra. Většinu plastik vytvořil žatecký sochař Jan Karel Vetter v první třetině 18. století.Děkanský kostel Nanebevzetí P. Marie v Žatci
Děkanský kostel v Žatci, pohled od severu
Děkanský chrám Nanebevzetí P. Marie na Hošťálkově náměstí v Žatci
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load