Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Olomouc

Statutární město Olomouc
Horní náměstí
Olomouc, 779 11

Telefon:+420 585 513 111
E-mail:podatelna@olomouc.eu
Web:olomouc.eu
Olomouc - podle mezinárodního průvodce Lonely Planet nejkrásnější město České republiky, největší městská památková rezervace po Praze, Sloup Nejsvětější Trojice – památka UNESCO, sídlo druhé nejstarší univerzity v českých zemích a sídlo arcibiskupství, město mnoha parků a místo konání mezinárodní výstavy květin FLORA Olomouc, domov pravých Olomouckých tvarůžků
 
 

Jedno z nejkrásnějších středoevropských měst s památkou UNESCO a podle Lonely Planet dokonce „skrytý poklad Evropy“, perla Moravy a po staletí i její historické centrum.Úchvatné barokní chrámy střídají okouzlující zákoutí. Na pulzující náměstí shlíží štíhlé věže katedrály, nádheru paláců doplňuje půvab uliček s kamennou dlažbou i místa plná květů a zeleně.

Nejlépe poznáte Olomouc s průvodcem– a máte hned několik možností.V informačním centru, kde vás vybaví mapou i dalšími informačními materiály, lze zapůjčit multimediálního průvodce nebo audioprůvodce, případně objednat komentovanou prohlídku města s profesionálem. Povypráví vám příběh města a zavede vás také do historických prostor radnice, kde jsou umístěny expozice věnované Olomouci v proměnách staletí i historii samotné budovy a unikátního orloje. Po výstupu na ochoz radniční věže se z výšky rozhlédnete po městě i rovinatém úrodném kraji Hané.

V informačním centru je ukryt další unikát– automat, který vydává zdejší ceněné zlato, Olomoucké tvarůžky. Na světě existují pouze dva automaty na tvarůžky, jeden v nedalekých Lošticích a druhý právě v podloubí olomoucké radnice.

Historie:

Ačkoliv byla Olomouc založena při řece Moravě jako královské město až v 1. třetině 13. století, historie jejího osídlení sahá mnohem hlouběji. V polovině 11. století je poprvé připomínán přemyslovský hrad a zřízeno moravské biskupství. Z církevních památek jmenujme především biskupský dóm sv. Václava, kolem kterého se rozkládá rezidenční část s bývalým hradem a kanovnickými domy. Mimořádnou románskou památkou je biskupský palác s náročně řešenými sdruženými okny. Druhou významnou oblast města tvoří západní kolonizační část s Horním a Dolním náměstím. Z období gotiky pochází mimo jiné pozoruhodný farní kostel sv. Mořice či rozsáhlá radnice s arkýřovou kaplí a novodobým orlojem. Renesanční sloh zastupují např. některé městské paláce nebo kupecké domy, zvané Pod bohatými krámy. Město bylo velkolepě přestavěno po třicetileté válce v barokním slohu. Vedle staveb jezuitského řádu, arcibiskupského paláce či Olomouci blízkého poutního místa Svatého Kopečku se zachoval jedinečný soubor barokních kašen (6) a morových sloupů. Významným rokem pro barokní architekturu v Olomouci se stal roku 2000, kdy mezinárodní organizace UNESCO pojala do svého seznamu světového kulturního dědictví olomoucký Sloup Nejsvětější Trojice, vzácnou památku barokního sochařství a urbanismu z let 1716 – 1754.

Současnost:

Dnešní Olomouc je sídlem Krajského úřadu Olomouckého kraje, Arcibiskupství olomouckého, Univerzity Palackého, řady kulturních organizací, ale i obchodních nebo průmyslových firem a vojenských institucí (Spojené velitelství Armády ČR).
Univerzita Palackého, druhé nejstarší vysoké učení na území České republiky, má sedm fakult. Mezinárodní věhlas současné Univerzity posilují dvě rozsáhlé akce, jenž tato instituce každý rok pořádá. V červenci a srpnu Filosofická fakulta organizuje Letní školu slovanských studií pro zájemce o český jazyk. Mezinárodní filmový festival zase představuje tvůrce dokumentárních, vědeckých, výukových a multimediálních pořadů z celého světa v soutěžní přehlídce pod názvem Academia film. Nedaleko od univerzitního komplexu nalezneme Vlastivědné muzeum a Muzeum umění. Zatímco Vlastivědné muzeum spravuje vedle historických fondů i přírodovědné sbírky, náplň Muzea umění tvoří expozice a výstavy starých i současných výtvarných děl. Jeho podstatnou součástí je Arcidiecézní muzeum s bohatou obrazárnou olomouckých arcibiskupů.
Na hlavní olomouckém náměstí najdeme stánek stálé divadelní scény Moravského divadla s činoherním, operním i baletním souborem. Obraz olomouckého kulturního života doplňuje orchestr Moravské filharmonie, komorní scéna Divadla hudby v objektu Muzea umění a městská kina, která pravidelně pořádají klubová představení pro náročné filmové diváky.


olomouc
Olomouc logo
olomouc
olomouc
olomouc
olomouc
olomouc
olomouc
olomouc
kopecek schody
vlajka Olomouc flag
znak Olomouc CZ CoA
Olomouc
Olomouc
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load