Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí čp. 1,2
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, 250 01

Telefon:+420 326 909 111
E-mail:podatelna@mesto.brandysnl.cz
Web:www.brandysko.cz
 
 

Popis:

Dvouměstí Brandýs n.L.-Stará Boleslav leží na obou březích Labe v úrodné Polabské nížině ve vzdálenosti asi 20 km od hlavního města Prahy. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav je největším městem okresu Praha - východ a má 15 520 trvale bydlících obyvatel. Podle údaje z 1.3. 2001 bylo zaměstnaných 7 751 obyvatel, z nich za prací z města vyjíždělo 40%., za prací do města dojíždělo 48%. Celkem bylo 8 386 obsazených pracovních míst..

Historie:

Nejstarší pozůstatky osídlení nalezené ve městě nebo v jeho blízkém okolí pocházejí z období 5500 - 4300 př.Kr.
Příchod Slovanů zde dokládají nálezy z 9.století.
Brandýs nad Labem leží na vyvýšené terase nad řekou v otevřené bezlesé krajině.
Pozdější město Brandýs nad Labem vznikalo formou osad při staré zemské obchodní cestě z Prahy do předního přemyslovského správního hradu Staré Boleslavi a dále na sever do Lužice. Dvě předlokační osady byly patrně opevněné, tzv. nižší Hrádek s raně gotickým kostelem sv. Vavřince a tzv. vyšší Hrádek s možná ještě starším raně gotickým kostelem sv. Petra. Cesta vedla údolím Vinořského potoka mezi oběma Hrádky, opěrnými body, střežícími přístup k brodu přes Labe. Na vyšším Hrádku stávala tvrz (hrádek), která byla vybudována snad za Jana z Michalovic a existovala i po vybudování hradu.
V první písemné zprávě o Brandýse nad Labem pocházející z roku 1304 je zmiňována ves Hrádek (společné jméno pro vyšší i nižší Hrádek) u trhové vsi Brandýs s kostelem sv. Petra. Za krále Václava II. se přechod přes Labe dostal do moci Jana z Michalovic (zemřel roku 1306), který zřejmě inicioval zásadní urbanistickou proměnu zdejší sídelní aglomerace v letech 1290 - 1304. Na skále západně založil od staré tvrze pevný hrad, který se stal střediskem nového brandýského panství. Členitý terén nižšího a vyššího Hrádku však neposkytoval dobré možnosti pro další sídelní rozvoj, městečko Brandýs bylo proto vysazeno na rovinaté ploše jižně od údolí potoka mezi oběma Hrádky.
Zvláštností v uspořádání osídlení je skutečnost, že se vznikem městečka Brandýs nedošlo ke splynutí se starší vsí. Hrádek s kostelem sv. Petra zůstal nadále samostatnou obcí s vlastním rychtářem a patřil až do husitských válek pod původní vrchnost - kapitulu v Sadské, později v Praze. Teprve po roce 1420, po dobytí husity, byl, zprvu zástavně, připojen k brandýskému panství. Hrádek jako samostatná obec zanikl až roku 1559 sloučením s městečkem Brandýs. V roce 1581 povýšil císař Rudolf II. Brandýs na komorní město. V letech 1568 - 69 byl M. Borgorellim vybudován renesanční kamenný most do Staré Boleslavi, a mezi léty
1600 - 1604 byl opravován a postaven nový dodnes dochovaný kamenný most přes mlýnské rameno. Most přes vlastní řeku byl rozšířen roku 1841 a roku 1931 nahrazen novým mostem.
. Labská niva je v okolí Staré Boleslavi Ši¬roká přes 1 km, zde však do ní vybíhá úzký klín vyššího písčitého terénu, vyvýšeného o 3-5 m. který tuto vzdálenost zkracuje na méně než polovinu, což předurčilo boleslavsko-brandýský prostor jako mimořádně vý¬hodný přechod dálkové cesty, později zvané Žitavské..
V roce 1960 se ze dvou původně samostatných měst stalo dvouměstí Brandýs nad Labem - Stará Boleslav.

Současnost:

www.brandysko.cz
www.infocentrum-brandysko.cz

 
CZ021 2 168
CZ021 3 168
CZ021 1 168
znak Brandýs
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load