Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Nymburk

Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163
Nymburk, 288 02

Telefon:+420 325 501 101
+420 325 512 433
E-mail:infocentrum@meu-nbk.cz
Web:www.mesto-nymburk.cz
 
 

Nymburk leží v Polabské nížině na obou březích řeky Labe. Patří do soustavy České křídové tabule, jejíž součástí je oblast Středolabské tabule s podcelkem Nymburská kotlina, ležícím na rozhraní dvou okrsků – Milovické tabule a Sadské roviny. Tato kotlina je erozně denudační sníženinou při středním toku Labe, se střední nadmořskou výškou 187 m.n.m. (Nymburk – 186 m). Bezprostřední okolí města má rovinný až plošinný charakter, s nízkými říčními terasami (Jizera, Labe, Cidlina), údolními nivami, pokryvy a přesypy navátých písků, zarovnanými slínovcovými povrchy a se vzácnými svědeckými vrchy (např. Chotuc – 252 m aj.). Skalní podloží Nymburka je tvořeno druhohorními sedimenty – písčitými slínovci (opukami) středně turonského stáří, v nichž se běžně nacházejí zkameněliny různých mořských mlžů – Inoceramus, Pecten aj. V nadloží opuk se nacházejí čtvrtohorní pokryvné útvary, zastoupené hlínami a písky. Výrazným exogenním fenoménem Nymburské kotliny je řeka Labe, která město obtéká na jižní straně a již od neolitu tvořila přirozenou ochranu osídlení. Velmi důležitým byl také labský brod, který spojoval břehy již od pravěku. Byl součástí staré cesty od jihu k severu, zvané Žitavská, která směřovala od Kouřimi přes Sadskou, Nymburk, na Mladou Boleslav a dále na sever.


Zeměpisná poloha města (Náměstí Přemyslovců) je N 50º 11' 8. 283“ a E 15º 2' 28 935“.

Historie:

Historie města
Počátky osídlení strategického opukového pahorku nad řekou Labe, přes níž vedl vyhledávaný pravěký brod, sahají hluboko do historie. Svědčí o tom řada archeologických nálezů, zejména objev kostrového hrobu z mladší doby kamenné, tedy z doby 3600 let před Kristem, uloženého v opukové mohyle.
Královské město bylo založeno ve 2. pol. 13. století Přemyslem Otakarem II. na místě původní hrazené osady. Král zde usadil dominikánský řád a povolal k českým osadníkům také německé a holandské kolonisty. Ti mu dali podle raně gotického královského hradu první jméno Neuenburch, latinsky Novum Castrum – Nový Hrad. V roce 1310 se zde ukrývala Eliška Přemyslovna před intrikami svého švagra Jindřicha Korutanského a po celý středověk byl Nymburk důležitou oporou královské moci.
V husitských válkách v 15. století byl zničen pouze klášter dominikánů a mniši z něho byli vyhnáni. Město díky svému poddání se pražanům zůstalo nedotčeno. Rozkvět Nymburka trval po celé období gotiky a renesance prakticky do začátku 17. století. Život bohatého a výstavného měšťanského sídla přervala až třicetiletá válka (1618-1648). Během ní byl Nymburk několikrát vypálen a 16.8.1634 zcela vydrancován, pevnost téměř zničena, hradby pobořeny, obyvatelstvo vyvražděno. Jen pomalu se sem vracel život, často ještě narušen velkými požáry.
Skutečný rozvoj přinesla až železnice, která byla dovedena k městu v roce 1870 (trať Kolín - Nymburk - Mladá Boleslav). Vyrostla nová nádraží, železniční kolonie, dílny, byl postaven cukrovar, pivovar a řada průmyslových závodů a škol. Město tak po staletích expandovalo za pás hradeb, původní středověký půdorys ale zůstal zcela zachován.

Současný Nymburk je centrem středního Polabí, městem památek, kultury, zeleně a sportu: zdejší basketbalový klub dosahuje vynikajících výsledků a Sportovní centrum pro svou přípravu vyhledávají nejlepší sportovci z celého světa. Milovníci pěší turistiky, bruslaři a především cyklisté rádi využijí Polabskou cyklostezku, která je dovede přes Poděbrady do Libice nad Cidlinou, přes Lysou nad Labem do Čelákovic nebo Hrabalovou cyklostezkou do Kerska. Malebné břehy řeky Labe a jeho slepé rameno Na Remanenci lákají k rybaření. Toto vše je jen část pestrého obrázku města, které rozhodně stojí za to, abyste ho navštívili.
Více na : www.mesto-nymburk.cz

Současnost:

Současný Nymburk je centrem středního Polabí, městem památek, kultury, zeleně a sportu: zdejší basketbalový klub dosahuje vynikajících výsledků a Sportovní centrum pro svou přípravu vyhledávají nejlepší sportovci z celého světa. Milovníci pěší turistiky, bruslaři a především cyklisté rádi využijí Polabskou cyklostezku, která je dovede přes Poděbrady do Libice nad Cidlinou, přes Lysou nad Labem do Čelákovic nebo Hrabalovou cyklostezkou do Kerska. Malebné břehy řeky Labe a jeho slepé rameno Na Remanenci lákají k rybaření. Toto vše je jen část pestrého obrázku města, které rozhodně stojí za to, abyste ho navštívili.
Více na : www.mesto-nymburk.cz


kostel sv jilji
hradby
letecky snimek
radnice
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load