Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel Sv. Vojtěcha - Havlíčkův Brod

Ledečská
Havlíčkův Brod, 580 01

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ne
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Památka místního významu
Běžně přístupná: ne

Památka je přístupná zdarma

Památka bude přístupná: 11.9.2021 od 9:00 do 17:00 hodin

Dne 11.9. 2021 v Havlíčkově Brodě proběhnou Dny Evropského dědictví spojeny s oslavami 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského. Všechny památky budou zpřístupněny zdarma. Na Havlíčkově náměstí a v Parku Budoucnost bude po celý den doprovodný program.

Odpovědná osoba
Jméno: Martin
Přijmení: Zakouřil
Telefon: 569 497 357
Kostel stojí na místě dnes neznámé starší gotické stavby z 13. století. Původní zasvěcení sv. Vojtěchovi, umístění stavby u brodu přes řeku i archeologické nálezy (náhrobní kámen ze 13. století) dokazují, že byl nejstarším kostelem ve městě.
 
 

Kostel byl zničen v průběhu některých válečných událostí, stál totiž mimo středověké městské hradby na předměstí. K založení kostela se váže pověst o sv. Vojtěchovi. Prý zde odpočíval při své cestě z Čech a při jeho modlitbě vytryskl ze země pramen se zázračnou vodou. Na takových místech se ve středověku stavěly kaple zasvěcené právě tomuto světci. Ještě začátkem 20. století pramen vyvěral nedaleko kostela a na vedlejším objektu byl umístěn obraz a deska s nápisem. Pramen však časem zmizel. Dnešní stavba je renesanční s pozdně gotickými prvky. První písemná zmínka o ní je z roku 1538. Kostel byl obehnán zdí se vstupní renesanční branou, datovanou k roku 1617. V ohradní zdi byla umístěna zastavení křížové cesty, několik se jich dochovalo až do dnešní doby. Ke vzniku hřbitova se vztahuje písemná zmínka z konce 16. století. V listině vydané tehdejším majitelem města Martinem hrabětem z Thurnu se povoluje obci zřídit na západní straně v hradbách „fortnu“, později zvanou Zubatá brána. „…a to v případě požáru na předměstí, aby mohl být oheň rychle udušen a také aby při morových epidemiích se zde mohlo pohřbívat. Kostel sv. Vojtěcha je příkladem jednoduché církevní stavby na předměstí (dnešní loď a presbyterium). Charakteristickým prvkem jsou gotizující okna a portály, výrazný je střešní štít severní předsíně, pozoruhodná je klenba lodi i presbyteria. Během dalších stavebních úprav byl kostel zvýšen a interiér vyzdoben renesanční žebrovou hvězdicovou klenbou, byla přistavěna severní síň s patrem a oratoř v lodi. V té době byl také vyzdoben nástěnnými freskami, jejichž autorem je některý z malířů na dvoře Rudolfa II. Ty byla v době baroka překryty malbou, ale v nedávné době byly odhaleny a restaurovány. Zachycují výjevy ze Starého i Nového zákona s moralizující tematikou. Další úpravy kostela se uskutečnily v době baroka a v 19. století, poškozené varhany byly v roce 1887 nahrazeny novými. Koncem 20. století byla vyměněna okna dle návrhu akademického malíře JanaExnara. Součástí kostela je tzv. starý hřbitov. Pohřbívalo se na něm od založení kostela, ale hlavně v období epidemií (v letech 1680, 1694 – 1702, 1742 – 1775). Po zrušení všech ostatních hřbitovů ve vnitřním městě (na základě nařízení císaře Josefa II.) se po roce 1783 stal hlavním městským hřbitovem. Za tu dobu zde byla pohřbena řada osobností města (např. rodiče a dcera K. Havlíčka, jeho učitel V. Doubrava, rodina Weindenhoferova, spisovatelka A. Jahodová-Kasalová a další), mnohé pomníky z 19. století jsou památkově chráněny. Hřbitov byl místem posledního odpočinku nejen katolíků, ale i obyvatel jiných vyznání, např. evangelíků i židů. Na starém hřbitově se pohřbívalo do roku 1961. Pohřební obřady se v kostele konaly ještě v 50. letech 20. století. Kostel i hřbitov prochází v posledních letech rekonstrukcí. Je veřejně přístupný, v kostele se konají bohoslužby a příležitostné kulturní akce. V nedávné době bylo na Starém hřbitově obnoveno pohřbívání.


Kostel sv.  Vojtěcha
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load