Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel Sv. Kateřiny - Havlíčkův Brod

Dolní
Havlíčkův Brod, 580 01

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ne
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Památka místního významu
Běžně přístupná: ne

Hornický kostelík, zasvěcený sv. Kateřině, stojí na břehu řeky Sázavy od 14. století. Dobu jeho založení neznáme, ale první písemná zmínka se datuje do roku 1319.
 
 

Původně gotická stavba byla spjata s nejstarším osídlením Německého Brodu a především s jeho hornickou minulostí. Ke kostelu patřil špitál pro chudé, založený spolu s kostelem a potvrzený v listině 1397. Hornický kostel, postavený za hradbami u tehdy jediného mostu přes řeku Sázavu, sloužil dolnímu předměstí i špitálu. Patrně se od založení kostela kolem něj nacházel i hřbitov, na němž se pohřbívalo ještě v 18. století, po jeho zrušení josefínským dekretem byl později upraven na malý sad. Špitál poskytoval službu nejchudším obyvatelům města, prostředky získával z odpustků, což dokládá listina z roku 1319, vydaná v Římě, dále z darů, odkazů a nadací „bohabojných“ brodských měšťanů i z výnosů špitálního majetku (např. z obcí Zbožice a Knyk nebo Špitálského dvora). Vzhledem k poloze kostela u řeky se mu nevyhnuly přírodní pohromy – povodně, ale i hrozba středověkých sídel – požáry. Písemné zápisy zaznamenaly velkou povodeň roku 1635 i ničivý požár roku 1662, kdy vyhořel špitál i kostel. Nejničivější povodeň  v dějinách města přišla v létě roku 1714, kdy se po přívalových deštích protrhly hráze rybníků na polenském a žďárském panství. Voda tehdy odnesla roubenou zvonici, která již nebyla obnovena, zatopila kostel a zcela zničila nově postavený špitál. Povodeň jako zázrakem však přežil kříž u kostela. Budova kostela byla obnovována a opravována v letech 1639 až 1642, po velkém požáru 1662 a po povodních, a to na gotických základech, již v novém, barokním slohu. V polovině 19. století byl kostel podstatně zkrácen v souvislosti s vybudováním kamenného mostu přes řeku Sázavu. Vnější novorománskou fasádu získal v roce 1890. Vnitřní vybavení kostela je převážně v barokním slohu. V kostele sv. Kateřiny stávala na postranním oltáři socha sv. Prokopa, českého patrona, k níž se vážou dvě pověsti. Původně stála socha světce v děkanském kostele, odkud byla na popud brodských paní odstraněna kvůli ošklivému čertu, jež byl součástí Prokopovy sochy. Jedné ženě se však tři dny po sobě zjevil světec s žádostí, aby jeho socha byla z komory vrácena do důstojnějších prostor. Socha byla kostelníkem vyhledána, opravena a vrácena do kostela. Další vyprávění připomíná, že socha světce zachránila malého chlapce, omylem zamčeného v kostele. Na jeho radu si zvoněním přivolal pomoc. Sochu pak celý život uctíval, proto jej mrzelo, že byla z děkanského kostela odstraněna. Opět se s ní setkal jako stařec na návštěvě u kostelníka, a to před její instalací do kostela sv. Kateřiny, což se údajně událo roku 1863, jak zachytila ve svých pověstech spisovatelka A. Jahodová-Kasalová ve své knize z roku 1892. V dnešní době je socha sv. Prokopa opět v děkanském kostele.

Kostel sv.  Kateřiny
 
 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load