Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Nový Bor

Město Nový Bor
nám. Míru
Nový Bor, 473 01

Telefon:+420 487 712 311
E-mail:podatelna@novy-bor.cz
Web:www.novy-bor.cz
 
 

Nový Bor - malebné, dvanáctitisícové městečko nacházející se v severozápadní části českolipského okresu na rozhraní 2 chráněných krajinných oblastí, Českého středohoří a Lužických hor, které byly řízeny v roce 1976. Štíhlá dominanta Klíče (760 m.n.m.) mezi Novým Borem a Svorem je přírodní rezervací. V první polovině 18. století se z osady vystavěné na parcelách bývalého statku arnultovického sedláka Raškovského vyvinula samostatná obec. Tato obec vyrostla na lesní půdě – vřesovišti, označovaná německy jako Haida (Heyde), později Česky Bor.

Historie:

Od roku 1702, kdy panství převzal rod Kinských, se začal Nový Bor rychle rozvíjet. Na žádost hraběte Kinského povýšila Marie Terezie 26. února 1757 Bor na město, které patřilo k nejmenším v rakouské monarchii. Povýšením na město získal Nový Bor základní privilegia např.: právo na pořádání čtyř výročních trhů a pondělního trhu týdenního. To značně napomohlo rozvoji obchodu a díky exportním firmám byl zajištěn odbyt i do zahraničí. Největší poptávka byla po skle vyráběném v lesních hutích. Hrabě Kinský podporoval město i proto, že leželo na obchodní cestě z Prahy do Německa při císařské silnici Praha – Rumburk. Do města se začal soustřeďovat sklářský průmysl. Ustavila se první kompanie obchodníků se sklem, která působila až do roku 1835 a pomohla městu získat světovou sklářskou proslulost. V roce 1870 byla založena první Sklářská odborná škola, která dodnes sídlí ve Wolkerově ulici. Bouřlivý vývoj města, vyprovokovaný růstem obchodu se sklem a vznikající sklářskou výrobou, rozšiřoval postupně jeho stísněné hranice a koncem 19. století zasáhl i do té doby malou vesnici v sousedství Arnultovice. Jejímu logickému splynutí s městem předcházela rozsáhlá a podle příkladu Boru i plánovitá výstavba. Drobné domky předem navržené v pravoúhlé komunikační síti, položené do zeleně zahrad, sloužily k bydlení i domácímu zušlechťování skla- rytím, broušením, malováním. Aby se surovina nemusela dovážet z okolí (Polevsko, Skalice, Kytlice, Prácheň), vznikaly první hutě a po nich i rafinérie. Výroba a zušlechťování skla tak splynuly s obchodem a konjunktura, která je provázela, umožňovala městu budovat rozsáhlé občanské a technické vybavení v daném období na obdivuhodné úrovní: vodovody, kanalizace, unikátní lesní hřbitov, vlastní elektrárna s teplárnou, kino, divadlo, banka, hotel- většina z nich slouží v původní či modernizované podobě dodnes. Dlouholetá stagnace způsobená druhou světovou válkou, po ní pak odchodem řady sklářských odborníků i prioritami těžkého průmyslu, poznamenala nejen sklářskou výrobu, ale i tak úspěšný rozvoj města. A bylo to opět sklo, které díky novému sklářskému závodu i modernizaci jeho provozů ve městě, díky novým technologiím a zejména pak díky péči o tradiční rukodělnou práci u pecí, v malírnách, brusírnách, získalo ve světě ztracené odbytiště a umožnilo svému městu nový rozvoj.

Současnost:

Dnešní město neztratilo nic na své atraktivnosti. Sklo provází vznik a historii Nového Boru. Je tu množství dílen malířů, rytců, i brusičů skla, drobných i větších prodejen se sklem. Nové soukromé sklářské pícky nedávají návštěvníkovi zapomenout, kde se nachází. Je ve městě skla. Město je zároveň svým okolím atraktivní i pro své návštěvníky, kteří zavítají do malebné krajiny podhůří Lužických hor. Potvrzuje to množství rekreačních chalup a chat i velkých středisek, využívaných prakticky po celý rok. Pro sportovní účely byly vybudovány v sousedním Polevsku dva vleky na upravovaných sjezdovkách a vytyčené běžkařské trati v zalesněném členitém terénu je možné využívat i v zimním období. Moderní koupaliště, turisticky zajímavá místa – Havraní skály mezi Novým Borem a Radvancem, přírodní rezervace s horou Klíč a kamenným mořem, která symbolizuje krásu přírody Lužických hor, to vše potvrzuje přitažlivost města i jeho okolí.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svazek obcí Novoborska 

DSC 3579
okolí Nového Boru - kopec Klíč
Sklářské muzeum Nový Bor
letecký pohled náměstí
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load