Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Bor

Město Bor
náměstí Republiky 1
Bor, 348 02

Telefon:+420 374 756 111
E-mail:mubor@mubor.cz
Web:www.mubor.cz
 
 

Památky EHD ve městě

Popis:

Město Bor leží v jižní části Tachovského okresu. Rozkládá se v rovinatém, původně značně bažinatém terénu s množstvím rybníků. Krajina okolí Boru je mírně zvlněná s převahou lesů, město leží v nadmořské výšce 470 m n/m.

Historie:

Bor, původně hrazené a vodami rybníků opevněné městečko. V první pol. 13. st. náleželo Borsko Ratmírovi z nedalekého Skviřína. Pravděpodobně Ratmír nebo jeho synové položili základní kámen hradu, který se česky nazýval Bor, latinsky Merica a německy Haid. Písemnými prameny je Bor prvně zmiňován r. 1263. Není bez zajímavosti, že v bohatých dějinách Boru se vyskytují pouze tři šlechtické rody, které město a hrad v uplynulých staletích držely. Ratmírovi potomci, páni z Boru (pozdější Švamberkové), vlastnili město až do roku 1650, kdy jej prodali Zikmundu Bedřichovi von Götzen. Švamberkové panství drželi plných 400 let a jejich znak, červený štít se stříbrnou labutí, je dodnes součástí městského znaku. Páni von Götzen odprodali Bor r. 1720 Löwensteinům, kteří jej drželi až do r. 1945. Za jejich vlády náleželo k Boru městečko Stráž a 30 okolních vsí.
Město oválného půdorysu seskupené kolem protáhlého ulicového náměstí bylo obehnáno hradbami a branami. Skromné zbytky zdiva bývalých hradeb jsou dosud zachovány. Z borských řemesel vynikalo především hrnčířství. Mezi unikátní díla borských hrnčířů patří hliněný oltář France Schustera zhotovený pro kapli v Lomu u Tachova nebo figulární plastiky hrnčířské rodiny Pistlů. Pozoruhodnou historickou prací je rukopisná kronika Hanse Schachera : Pětikniha města Boru z r. 1924, uložená v opise na MěÚ v Boru.
V r. 1938 měl Bor 368 domů. V nich žilo 1943 obyvatel, z nichž se k české národnosti hlásilo 76 osadníků. V r. 1991 stálo v Boru 338 domů, v nichž žilo 2719 obyvatel.
Zámek, po posledních úpravách z druhé pol. 19. stol. pseudogotický, v sobě skrývá výrazné pozůstatky raně gotického hradu. K nejviditelnějším náleží stará válcová věž se zdí silou 3,5 m, která si uchovala své původní uspořádání. K architektonicky nejhodnotnějším přestavbám hradního areálu náleží nákladná, pozdně gotická přestavba hradu provedená v prvních desetiletích 16. stol. Dochované sklípkové klenby a bohatě profilované portály záclonových oken předčí svojí zdobností i obdobné architektonické články královských hradů Křivoklátu a Karlštejna.
Obdélnému náměstí vévodí mohutná stavba kostela sv. Mikuláše. Kostel byl založen současně s městem, prvně je zmiňován r. 1282. Interiér kostela zdobí nástěnné malby z druhé pol. 18. stol. Hlavní oltář vyhotovil rodák z nedaleké Stráže Johann Christoph Artschlag.

Současnost:

Občané města Boru i návštěvníci mají možnost bohatého sportovního a kulturního vyžití. V sezóně od dubna do října je otevřený zámek s prohlídkovým okruhem (včetně zámecké věže, která slouží jako vyhlídková). V zámku se také nachází Informační středisko. Tenisové kurty, tělocvičny, posilovny a fotbalové hřiště umožňují vyplnit čas sportovcům všech věkových skupin. V blízkosti náměstí je restaurace s bowlingem. V sále městského kina se pořádají kulturní akce pro veřejnost, akce pro děti ze základních a mateřských škol a promítání filmů. V městské knihovně je zprovozněna veřejná internetová stanice. Ve městě je několik restaurací, možnost ubytování, síť služeb a obchodů. Školství je zastoupeno dvěmi mateřskými školami, základní školou a Střední školou, původně Středním odborným učilištěm zemědělským. Péče o zdraví je zajišťována ve zdravotním zařízení, kde jsou soustředěny ordinace praktických i odborných lékařů a služba pohotovosti. Více informací o městě je na oficiálních stránkách www.mubor.cz

Zámek Bor
Chrám sv.  Mikuláše
Bor - náměstí z kostelní věže
Znak města Boru
Vlajka města Boru
Letecký snímek Bor
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load