Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Mohelnice

Město Mohelnice
U Brány 2
Mohelnice, 789 85

Telefon:+420 583 452 111
+420 583 452 111
Web:www.mohelnice.cz
www.mohelnice.cz
 
 

Mohelnice a její okolí leží v úrodné kotlině, chráněné od severu vysokými horami, od západu uzavřené Zábřežskou vrchovinou a od východu posledními výběžky Hrubého Jeseníku. Středem tohoto území se vine řeka Morava. Mohelnická brázda je protáhlá a poměrně úzká sníženina protékaná řekou Moravou. Z celkové délky sníženiny, která činí 30 km, připadá na oblast Mohelnicka přibližně jedna třetina. Mohelnická brázda má charakter roviny s minimálními výškovými rozdíly a nadmořskou výšku 240 až 260 metrů. Řeka Morava zde dosud místy protéká původním meandrujícím korytem, na jiných místech však byl její tok již upraven. Část široké říční nivy byla pozměněna těžbou štěrkopísků, v jejímž důsledku zde vznikla rozsáhlá a hluboká jezera, z nichž nejvýznamnější je Moravičanské jezero. Mohelnice a její okolí leží v úrodné kotlině, chráněné od severu vysokými horami, od západu uzavřené Zábřežskou vrchovinou a od východu posledními výběžky Hrubého Jeseníku. Středem tohoto území se vine řeka Morava. Mohelnická brázda je protáhlá a poměrně úzká sníženina protékaná řekou Moravou. Z celkové délky sníženiny, která činí 30 km, připadá na oblast Mohelnicka přibližně jedna třetina. Mohelnická brázda má charakter roviny s minimálními výškovými rozdíly a nadmořskou výšku 240 až 260 metrů. Řeka Morava zde dosud místy protéká původním meandrujícím korytem, na jiných místech však byl její tok již upraven. Část široké říční nivy byla pozměněna těžbou štěrkopísků, v jejímž důsledku zde vznikla rozsáhlá a hluboká jezera, z nichž nejvýznamnější je Moravičanské jezero.

Historie:

Okolí toku Moravy bylo trvale osidlováno již od doby kamenné a také Mohelnicko je velmi významnou lokalitou pro studium prehistorického osídlení. To platí zvláště pro archeologickou lokalitu u bývalého cukrovaru v místech štěrkopískoven, jejíž význam ještě více vzrostl po jednom z nejzajímavějších archeologických objevů posledních desetiletí. Jednalo se o nálezu monoxylu, starobylé lodi, která je dnes uložena v olomouckém muzeu. Dlouhou a bohatou historii Mohelnice a okolí dokumentuje množství památek a archeologických nálezů.
Pojmenování města se patrně vyvinulo ze slovanského názvu Mogilnica, což znamenalo místo u vody tekoucí mezi mohylami. Mohelnice je jedno z nejstarších moravských měst. Zdejší farnost je zmiňována již polovině 13. století. Město bylo od svých počátků až do roku 1848 v majetku olomouckého biskupství. Rozhodující vliv na rozvoj Mohelnice a jeho okolí měl olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku. Za jeho působení v roce 1273 byla Mohelnice povýšena na město.
Vyrostl zde biskupský hrad a i samotné město dostalo právo opevnit se hradbami. Do města se vstupovalo branami; za každou z nich bydlel a pracoval pekař.
V době husitských válek byla Mohelnice jediným městem na severní Moravě, které bylo husitskými vojsky dobito a zničeno.
O století později čítala Mohelnice 1500 obyvatel. Náležela tak k největším severomoravským městům. V 16. století se rozvíjejí řemesla a obchod a město ušetřeno válečného běsnění prožívalo rozkvět. Císař Rudolf II. udělil městu do znaku 6 stříbrných jehlanů v červeném poli.
Třicetiletá válka se nevyhnula ani Mohelnici. Na počátku 40. let 17. století bylo město i okolí zpustošeno švédskými vojsky.
V 18. století město opět prosperovalo a hospodářská situace se ještě vylepšila výstavbou císařské silnice z Olomouce do Prahy a začleněním do železniční sítě Vídeň – Olomouc – Praha.
Na začátku 20. století zde vznikla řada průmyslových podniků včetně firmy Doczekal, ze které se vyvinul národní podnik MEZ a dále pak současný závod Siemens.
V roce 1910 žilo ve městě 4 294 obyvatel, z toho jen 191 Čechů, převážnou většinu obyvatelstva tvořili Němci. Roku 1938 byla Mohelnice přičleněna k Německu jako součást pohraniční provincie Sudety.
Po skončení 2. světové války bylo zdejší německé obyvatelstvo vysídleno a nahrazeno osadníky z českých zemí a repatrianty z ukrajinské Volyně.

Současnost:

Město Mohelnice se nachází uprostřed krásné přírody Mohelnické brázdy v pomyslném trojúhelníku mezi hrady Bouzov, Mírov a Úsov. Mohelnice je starobylé město založené ve 13. století s celou řadou zachovaných památek a zajímavým vlastivědným muzeem. Pochlubit se však může i moderním průmyslem, největší akcí svého druhu – festivalem
country hudby - Mohelnickým dostavníkem nebo také pravidelně pořádanými módními přehlídkami TOP STYL známého návrháře Luďka Hanáka.
Město Mohelnice leží na důležité silniční křižovatce, jejíž západní částí prochází komunikace z Olomouce do Moravské Třebové a dále do Čech, na ní navazuje silnice vedoucí přes Zábřeh na Moravě do Šumperka a dále do Jeseníků. Městem také vede železniční trať mezi Prahou a Olomoucí. Poloha křižovatky cest mezi Hanou, východními Čechy a Šumperskem je vhodným předpokladem pro to, aby se Mohelnice stala jedním z turistických center střední Moravy.V současnosti má Mohelnice spolu se svými integrovanými obcemi necelých 10 000 obyvatel. Mohelnicí protéká potok Mírovka, který se vlévá do řeky Moravy. Východně od města mezi železniční tratí a řekou Moravou najdete rozlehlá a hluboká jezera, která vznikla těžbou štěrkopísků. Mohelnicko svým návštěvníkům nabízí také ideální podmínky pro houbaření, nenáročnou turistiku a cykoturistiku.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Mohelnicko
Svaz měst a obcí 

CZ071 1 100
CZ071 2 100
CZ071 3 100
CZ071 4 100
vlajka Mohelnice
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load