Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Mníšek pod Brdy

Město Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56
Mníšek pod Brdy, 252 10

Telefon:+420 318 541 911
E-mail:mesto@mnisek.cz
Web:www.mnisek.cz
 
 

Město Mníšek pod Brdy se nachází 14 kilometrů jihozápadně od okraje Prahy na úpatí Brdského hřebene. Tvoří ho tři katastrální území  Mníšek pod Brdy, Rymaně a Stříbrná Lhota. K 1. lednu 2019 mělo 5 832 trvale hlášených obyvatel. Pro své lesnaté okolí a dobrou dostupnost metropole je Mníšek pod Brdy oblíbenou sídelní adresou. Hromadnou dopravu zajišťují autobusové linky pražské integrované dopravy č. 314, 317, 318, 320, 321, 448, 449 a 488, které odjíždějí od Smíchovského nádraží. Město leží i na železniční trase Praha  Dobříš (trať 210). Vlaková zastávka je od centra vzdálena cca 2 km.

Mníšek pod Brdy je přirozeným centrem turistického ruchu regionu. Především jsou zde dobré podmínky pro cykloturistiku, pěší turistiku a ve městě a okolí se nachází řada kulturních památek. Za zmínku stojí především státní zámek, barokní areál Skalka, kostel sv. Václava s farností na náměstí a hustá síť cyklotras a turistických stezek.

Historie:

Historické jádro města je městskou památkovou zónou. První písemná zmínka o Mníšku je z roku 1348. Objevuje se v zákoníku Karla IV. Maiestas Carolina, v němž král nařizuje, aby tvrz a městys Mníšek navždy zůstal majetkem koruny a byl propůjčován pouze na omezenou dobu královským manům. Historie města před touto zmínkou je nejasná. Pověsti praví, že se tu dříve nacházela obec Dubčany, která celá podlehla požáru. Po čase na stejném místě vyrůstá osada. Při výstavbě vydatně pomáhali benediktinští mniši z kláštera na Ostrově u Davle, kteří do Podbrdska docházeli na své statky. Lid z vděčnosti prý nazval novou trhovou ves Mníškem. Historie a osud Mníšku byl odjakživa spjat se zemskou stezkou mezi Čechami a Bavorskem. Ta přinášela Mníšku čilý obchodní ruch, clo, ale i různé povinnosti, např. zajištění bezpečnosti na „Zlaté stezce“. Proto bylo za manství odvážného a schopného vladyky Jana z Lestkova uděleno Mníšku hrdelní právo.

Od počátku 15. století již můžeme hovořit o městě s vlastním erbem, hrdelním právem a ambicí stát se městem královským. Bohužel husitské války se podepsaly na Mníšku tak jako na celém království. Jan z Lestkova patřil mezi přívržence katolické strany a snad i proto byla za husitských válek mníšecká tvrz pobořena. Po skončení husitských válek přicházejí v roce 1487 do Mníšku Vratislavové z Mitrovic. V roce 1503 král Vladislav Jagellonský vyvazuje panství z manského úvazku a Mitrovici se na více než 150 let stávají suverénními mníšeckými pány. Za jejich panování jsou zmiňovány tři podzámecké rybníky a pivovar s výrobou speciálního černého piva. Během třicetileté války městem několikrát projde švédské vojsko. Nejhorší je rok 1639, kdy je vypálena mníšecká tvrz, kostel i fara, zničen vodovod a protrženy hráze rybníků. Mníšek i okolní vsi a osady jsou v troskách a na čas téměř vylidněny. Roku 1655 kupuje zpustlé panství bohatý pán Engel z Engelsflussu a je to veliké štěstí pro Mníšek, protože Engel a jeho potomci pozvednou celý kraj. Za poddané po určitý čas platí daně, obnoví vodovod, postaví zámek, klášter s kostelíkem Skalka na brdském hřebeni a na místě válkou vypálené a pobořené vsi vzniká živé městečko.

Po pánech z Engelsflussu přichází do Mníšku zbožný rod Unvertů.

Současnost:

Po pánech z Engelsflussu přichází do Mníšku zbožný rod Unvertů. Ti nechali postavit nedaleko starého chátrajícího kostela nový barokní kostel a dokončili také stavbu skaleckého areálu. Za jejich přispění je na Skalku uveden řád františkánů a je zde postavena křížová cesta a panská hospoda. Po Unvertech přejímají panství Pachtové z Rájova a nakonec Kastové z Ebelsbergu. Těm je panství i zámek po roce 1945 zkonfiskován. Zajímavou kapitolou města je také těžba železné rudy. Ta se zde těžila v různém množství od roku 1740 až do roku 1967. Původně se ruda dopravovala do hutí ve Staré Huti u Dobříše, později do Řevnic. V 50. letech rozhodla tehdejší vláda o výstavbě nových hrudkovacích pecí přímo v Mníšku. Brzy je zřejmé, že ani nová technologie rotačních pecí nezajistí podniku prosperitu, a proto se končí se zpracováváním železa. Stávající prostory jsou využity pro zpracování hliníku a jako další metalurgické výrobny. Město Mníšek pod Brdy, městečko pod Skalkou je uvážlivě rozvíjejícím se centrem regionu Mníšecko.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Mníšecko, Svaz města a obcí 

mníšek
IMG 2356
3csleft 6 big
IMG 9227
kostel pres strechy
Kostel Marhoul 2010 KOMPR
Namesti 18 10 2012 KOMPR 20(1)
Namesti 18 10 2012 KOMPR 20(6)
P1210322
svetlejsi zamek
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load