Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel Všech svatých - Boskovice

Havlíčkova
Boskovice, 680 01

Bezbariérový přístup: ano - celý objekt
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 28025/7-374
Památka se nachází na území: mimo tato území
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

Je to jednoduchá jednolodní plochostropá gotická stavba, v sakristii, která je nejstarší částí kostela, je dochováno jedno pole jednoduché křížové žebrové klenby, svorníky zdobily erby rodu Zástřizlovců, namalované však pravděpodobně až v 19. století.
 
 

První písemný doklad o kostelu je v nejstarší městské knize z roku 1505. Je neznámého data založení, na archaickém základě a není proto vyloučeno, že jeho obvodové zdi a kněžiště ukrývají jádro raně středověké stavby. Byl často přestavován a opravován (1596, 1567, 1718, 1977), po roce 1838 byla jeho loď prodloužena téměř na dvojnásobek původní délky.


Je to jednoduchá jednolodní plochostropá gotická stavba, v sakristii, která je nejstarší částí kostela, je dochováno jedno pole jednoduché křížové žebrové klenby, svorníky zdobily erby rodu Zástřizlovců, namalované však pravděpodobně až v 19. století. V severní zdi se nachází pozdně gotický kamenný sedlový portálek protínajícími se pruty, který vede do sakristie. Kněžiště se otvírá do lodi masivním zaklenutým vítězným obloukem. Původní vstup v ose jižní zdi má kamenný lomený záklenek. Raně barokní oltář byl vyzdoben obrazem namalovaným boskovickým malířem Jiřím Františkem Třískou-Jurným r. 1664 (nyní v úschově na farním úřadě). Sedlová střecha je prolomena lucernou se zvonkem. Kovaná renesanční kazatelna z roku 1626 sem byla přenesena z farního kostela sv. Jakuba staršího r. 1845. Kostel roku 1916 vyhořel, o nový kůr byl doplněn r. 1947. Kolem kostelíka byl prastarý hřbitov, pohřbívalo se zde od roku 1786 do doku 1948. Některé náhrobní kameny se nacházejí i v dlažbě kostela.

Interiér kostelíka je veřejnosti nepřístupný. 

 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load