Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kostel českobratrské církve evangelické - Boskovice

Havlíčkova 995
Boskovice, 680 01

Bezbariérový přístup: ano - část objektu
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 11581/7-8728
Památka se nachází na území: mimo tato území
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ne
Je objekt ve vlastnictví církve?: ano

Náměstí 9. května v Boskovicích vévodí věž evangelického kostela zakončená knihou a kalichem. Kostel je kulturní památkou od roku 1996, do seznamu kulturních památek byl zapsán jako jediná funkcionalistická stavba v Boskovicích.
 
 

Kostel je zdaleka vidět díky své věži s kalichem. Tento kostel byl stavěn v roce 1941 nákladem Českobratrské obce. Čeští bratři a evangelíci mají na okrese velkou tradici.  Do konce 16. století muselo několik katolických kněží z města prchnout a jeden byl dokonce věřícími vyhnán. Katoličtí kněží si pomáhali získat vliv tím, že ještě v 17. století podávali podobojí způsobou. V dnešní době se v kostele konají bohoslužby i kulturní akce, především koncerty.Po zřízení kazatelské stanice v Boskovicích roku 1924 se brzy ukázalo, že vypůjčená místnost v budově gymnázia nebude dostačovat. Začalo se zvažovat o vybudování nové modlitebny. Na jaře 1935 se podařilo od města koupit vhodný pozemek, na kterém měl být kostel postaven. Stavba začala 7.4.1940. Nový kostel byl otevřen při slavnostních bohoslužbách 29. června 1941 za účasti brněnského seniora dr. V. Hájka, synodního seniora dr. J. Křenka, pana starosty Večeři a dalších hostů. Stavba vznikla podle projektu boskovického architekta a stavitele Karla Fabiánka. Zadavatelé projektu, místní sbor Českobratrské církve evangelické, se nechal inspirovat podobou nového evangelického kostela v Poličce.
Jednolodní plochostropá stavba se zřetelným vlivem modernistických postupů je zdařilým eklektickým příkladem jejich uplatnění pro duchovní potřeby. Průčelí, vybíhající do oboustranných rizalitů, je ve spodní části prolomeno třemi prosklenými vstupy, nad nimi je pak na jednoduché římse položena plochá střecha. Na průčelí navazující hlavní loď je osvětlena vertikálními pásy oken. Rizality jsou z boku osvětleny dvěma pásy oken, mezi nimiž se vinou lisény. Věž je představena před lodí, uprostřed prolomena vertikálním pásem oken, nahoře ukončena odstupněným hranolem. Ten drží samotný vrchol stavby - kovovou knihu symbolizující Bibli a na ní stojící kalich. Loď je zastřešena valbou, která je posazena na odstíněné římse a osvětlena pásy oken.

Evangelický kostel
Historické foto
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load