Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Luže

Město Luže
Nám. Plk. Josefa Koukala 1
Luže, 538 54

Telefon:+420 469 633 985
+420 469 633 984
+420 469 671 128
E-mail:mestskyurad@luze.cz
Web:www.luze.cz
 
 

Město Luže se nachází 130 km východně od Prahy, 22 km východně od Chrudimi a 15 km na jih od Vysokého Mýta, na rozhraní labské nížiny a českomoravské vrchoviny.Nejbližší železniční stanice je v Chrasti u Chrudimi (trasa Pardubice-Havlíčkův Brod), dále pak Uhersko nebo Choceň (na hlavním tahu Praha-Pardubice-Česká Třebová).Blízkost geologického zlomu vedla k výskytu mnoha vzácných a zajímavých přírodních útvarů v okolí (pískovcové útvary "Toulovcovy maštale", přírodní rezervace "Poklona").V lužské kotlině se udrželo čisté životní prostředí, což dokumentuje trvalé měření kvality ovzduší v posledních 10-ti letech. Míra znečištění je téměř nulová. Obec se nachází v lesnaté krajině v těsné blízkosti ochranného vodárenského pásma a pečlivě dbá o uskutečňování ekologických programů. V Luži ani v širším okolí není žádný větší průmyslový podnik, což výrazně pozitivně ovlivňuje v podstatě lázeňský klimatický charakter zdravého životního prostředí.

Historie:

Obec Luže byla založena na pravém břehu řeky Olšinky (Novohradky, Kamenice), na rozhraní lesnatých výběžků českomoravské vrchoviny a úrodné labské nížiny.
Starší osídlení zde existovalo již na počátku 12.století. První zmínky o Luži jako o osadě se datují do roku 1250, kdy vznikla spojením starší osady Kamenicza a nově založeného městečka Luza. V písemných pramenech je první přímá zmínka v roce 1349 v souvislosti s přídělením kostela nově vzniklému biskupství litomyšlskému. Už tehdy byla Luza (Luže) střediskem řemesel, obchodu a zemědělství širokému okolí, což dokazuje listina z roku 1372, hovořící o městečku trhovém.
Historie osady je úzce spjata s osudy hradu Košumberka. Nejprve byla Luže s okolními vesnicemi součástí panství v české historii známých pánů z Chlumu a Košumberka, později Slavatů z Chlumu a Košumberka, významných představitelů protestantské šlechty. V polovině 17.století vymírá košumberská větev rodu po meči a panství převzal rod Hieserlů po manželce posledního Slavaty. Roku 1690 byl majetek darován řádu Jezuitů, kteří na něm hospodařili až do zrušení řádu. Posledním majitelem tohoto panství byl bavorský rod Thurn-Taxis, který vlastnil panství až do vzniku samostatné republiky.

Současnost:

V roce 1855 byla Luže povýšena na město. To se však v dalších desetiletích již dále nerozrůstalo díky tomu, že zůstalo daleko od hlavních silničních i železničních tahů a nevznikl zde žádný větší průmysl. Nejvýraznějším počinem bylo až v roce 1901 založení Hamzova léčebného ústavu. Zde na rozsáhlé parkové ploše mezi Chlumkem a Košumberkem vyrostly postupně jednotlivé objekty léčebny. Ani druhá polovina 20. století neprovedla do městského celku rasantní zásah.

Díky tomu mohlo být vyhlášeno celé historické jádro města včetně Chlumku v roce 1990 za městskou památkovou zónou a roku 1996 pak i vyhlášeno ochranné pásmo hradu Košumberku, které tak zahrnulo celé město, Janovičky, Zdislav a rozsáhlé území západně i východně od Luže. Tím byla zajištěna památková ochrana jedinečného krajinného rámce města s jeho okolím.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko
Svazek obcí Košumberko

Hamzova l ę Źebna
Żidovský hřbitov
kostel sv Bartoloměje
vlajka Luze
znak Luze CZ CoA
Radnice
Hrad
Chlumek
Chlumek
Náměstí Luže
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load