Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Litovel

Město Litovel
nám. Přemysla Otakara 778
Litovel, 784 01

Telefon:+420 585 153 111
E-mail:sekretariat@mestolitovel.cz
Web:www.litovel.eu
Šest ramen řeky Moravy objímá Hanácké Benátky, město Litovel. Jedno z ramen - Nečíz - si dokonce razí cestu přímo pod radniční věží a náměstím Přemysla Otakara.
 
 

Město Litovel leží v nadmořské výšce 233 m n. m. v Hornomoravském úvalu na kraji Mohelnické brázdy, v údolí řeky Moravy. Město Litovel spolu s městy Olomouc, Uničov, Šternberk a Velká Bystřice náleží do okresu Olomouc a Olomouckého kraje. K Litovli patří 11 místních částí: Březové, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice a Víska. Město Litovel se stalo v rámci reformy veřejné správy obcí s pověřeným úřadem III. stupně, tzv. malý okres.

Historie:

Královské město Litovel založil v polovině 13. století český král Přemysl Otakar II. V jeho sousedství stála již řadu let slovanská rybářská ves, jejíž existenci umožňovala rozvětvená řeka Morava. Rybářský původ města připomíná městský znak – kapr a štika v modrém poli. Z královského města se po husitských válkách stalo na několik století poddanství. Litovel patřila postupně do majetku rodů Vlašimů, Boskoviců a Lichtenštejnů. Éra Boskoviců byla pro město významná, Litovel pod jejich vládou vzkvétala. Naopak Lichtenštejnové ve svém velkém majetku nevěnovali Litovli pozornost a ta postupně ztrácela svůj význam. K úpadku se přidala třicetiletá válka a následné období požárů a morových epidemií. Litovel se ocitla na prahu úplné zkázy, z níž se město jen pomalu zotavovalo. Významný zlom ve vývoji města znamenala konstituce a zrušení poddanství v roce 1848. Litovel se stala okresním městem a rychle se zvyšoval počet českých obyvatel. Podnikaví čeští občané se zasloužili o vytvoření řady nových podniků a rozvoj města. 20. století zahájila Litovel zcela pod českou správou. Po světových válkách a období komunismu se vrátilo do Litovle kouzlo svobody. Mnohé památky středověku, městské brány, cechovní domy, zcela ustoupily nové výstavbě nebo procházejí nákladnými rekonstrukcemi a Litovel tak mění svou tvář.

Současnost:

Litovel prošla během uplynulých staletí obdobími chudoby i vzestupu, válek i blahobytu, až do současnosti, kdy se z ní stalo moderní a neustále se rozvíjející město pyšnící se přívlastkem královské.

Malebným městečkem v úrodné Hané protéká hned 6 ramen řeky Moravy, které dodávají městu osobitý ráz i pojmenování Hanácké Benátky. Díky meandrující řece propůjčila Litovel své jméno Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví, kterou tvoří lužní lesy v okolí města, oblíbené místo vycházek i vyjížděk na kole.

Sportovní vyžití nabízí občanům víceúčelová sportovní hala, krytý bazén, otevřené koupaliště, fitcentrum s posilovnou, loděnice s horolezeckou stěnou, sauna, řada hřišť, bowling či v poslední době velmi oblíbené stezky pro in-line bruslení a cyklotrasy. Ve městě působí také řada sportovních oddílů, zejména litovelští vodáci dosahují i významných mezinárodních úspěchů. Velké oblibě se těší již tradiční extrémní závod štafet Bobr cup.

Díky své geografické poloze v úrodné oblasti Hornomoravského úvalu zvané Haná je ve městě a jeho okolí rozšířeno zemědělství a potravinářský průmysl. Také lehký průmysl hraje v životě města významnou roli již řadu let. Významným projektem poslední doby zaměřeným na rozvoj průmyslu a zaměstnanosti je vznik průmyslové zóny, která se nachází 2 km západně od města v místní části Nasobůrky.

Přestože v Litovli není stálá divadelní scéna, město přirozeně vábí i zájemce o kulturu. Z pravidelných akcí jmenujme např. celoměstské slavnosti Hanácké Benátky, Dívku roku či Litovelské slavnosti. Dále se ve městě pořádají různé koncerty, plesy, výstavy a divadelní představení v provedení hostujících souborů i Litovelských ochotníků. V Litovli působí řada škol, najdete zde kluby pro mladé, domovy pro starší občany, polikliniku, knihovnu, mnoho obchodů, banky či útulné restaurace.

Litovel je zkrátka městem pro všechny generace.


Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Mikroregion Litovelsko www.mikroregionlitovelsko.cz

Svaz měst a obcí České republiky www.smocr.cz

Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu www.olomouc-travel.cz

Sdružení obcí Střední Moravy www.sosm.cz


   

Radnice
Svatojánský most
Kaple sv. Jiří
Hodinový stroj z roku 1727 v radniční věži
Komůrka hlásného vě věži
Rameno řeky Moravy - Nečíz
Vodní dílo Nečíz
Vodní dílo Nečíz
Vodní dílo Nečíz
Městská knihovna
Muzeum Litovel
Vlajka Litovel
Znak města Litovel
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load