Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Litomyšl

Město Litomyšl
Bří Šťastných 1000
Litomyšl, 570 20

Telefon:+420 461 653 333
E-mail:mesto@litomysl.cz
Web:www.litomysl.cz
Je to město neobyčejně kulturní a lázeňské...ovšem vodu tam nikdo nepije. Těmito slovy popisuje ve svém Krvavém románu Litomyšl Josef Váchal. Ve smyslu jeho odkazu bychom Vám rádi nyní naše město představili ve zcela novém světle – jako první české lázně ducha. Tak, jako jsou klasické lázně zaměřené na léčbu a rekonvalescenci těla, považujeme Litomyšl za místo, kde je možné obnovit své síly duševní. K léčbě duše je ideální návštěva galerií, prohlídka historických pamětihodností i objektů současné architektury, ale i sportovní či wellness vyžití. Doporučujeme též návštěvu některé z mnoha akcí, které doplňují již tak kouzelnou atmosféru Litomyšle. Ne náhodou byla díky lázním ducha Litomyšl v roce 2013 vyhlášena nejmagičtějším místem v České republice.
 
 

Poloha
Město Litomyšl leží v nadmořské výšce 320-370 metrů na okraji tzv. Loučenské tabule a Českotřebovské vrchoviny, které jsou součástí Svitavské pahorkatiny, jež náleží do soustavy České křídové tabule. Od severozápadu od Vysokého Mýta sem zasahuje jakási úzká zátočina východočeské nížiny, na východě od České Třebové a na jihu směrem od Poličky je potom Litomyšl obklopena nevysokými pahorkatinami a hřbety dosahujících výšky kolem 600 metrů nad mořem. V minulosti byl litomyšlský úval jižním zálivem druhohorního moře, jehož usazeniny dnes tvoří četné opukové skály a cihlářské jíly v okolí. Na vodní toky je Litomyšlsko chudé, neboť leží na samém okraji vodního předělu mezi Černým a Baltským mořem. Významnější je pouze řeka Loučná, která Litomyšlí protéká. Litomyšl leží na hlavním silničním tahu číslo 35 Olomouc - Hradec Králové, přibližně 150 kilometrů od Prahy, 85 km od Brna a asi 50 km od Hradce Králové. Město rovněž leží na železniční trati Choceň-Litomyšl, popř. je dostupné autobusem ze železniční stanice Česká Třebová.

První zmínka o Litomyšli
Litomyšl se rozkládá na místě, které bylo osídleno již v době kamenné. První písemná zmínka uvedená v Kosmově kronice se vztahuje k roku 981. Olomoucký biskup Jindřich Zdík zde po roce 1140 založil premonstrátský klášter. Znakem premonstrátů přineseným z Francie byla zlatá lilie v modrém poli. Klášterní panství přineslo podstatný rozvoj osídlení městského typu.

Povýšení Litomyšle na město
27. července 1259 udělil král Přemysl Otakar II. obci městská práva. Na žádost císaře Karla IV. zde papež Kliment VI. roku 1344 založil biskupství, které zaniklo po husitských válkách. Od roku 1432 začala vláda rodu Kostků z Postupic, jejichž působení bylo pro město velkým přínosem. V té době byla Litomyšl centrem českých bratří a roku 1503 zde byla založena bratrská tiskárna. Roku 1560 bylo požárem zničeno celé město i s hradem Kostků z Postupic.
Dalším pánem panství se stal roku 1567 Vratislav z Pernštejna. Zničené sídlo přestavěl v honosný renesanční zámek. Jako významný doklad zámeckých arkádových staveb byl v roce 1999 zapsán na Seznam UNESCO.

Povolání řádu piaristů  
Panství zdědila Frebonie Eusebie. Ta povolala do Litomyšle roku 1640 nový školský řád piaristů a umožnila tak vznik piaristického gymnázia. Od roku 1650 byli majiteli panství Trautmannsdorfové a poté bylo panství v držení Valdštejnů-Vartemberků. Za jejich éry prožívala Litomyšl již docela jiný život. Styky mezi panstvem a občany byly přátelštější. V roce 1830 jako šestiletý poprvé na veřejnosti vystoupil jako klavírista budoucí hudební skladatel Bedřich Smetana.

Revoluční rok 1848 prožívala Litomyšl velice intenzivně. Porážka revoluce se nepříznivě dotkla rozvíjejícího se spolkového života. Až po roce 1860 dochází k příznivější situaci. Během II. světové války došlo však k útlumu veškeré výstavby a spolková činnost byla téměř zastavena. Radost z osvobození v květnu 1945 vystřídal únor 1948. V říjnu 1950 proběhlo ve Smetanově domě zasedání pražského státního soudu, kde byl projednáván případ „protistátní“ činnosti mladých lidí a rektora piaristické koleje, všem byly vyměřeny vysoké tresty. Roku 1949 proběhl první ročník operního festivalu Smetanova Litomyšl.

Od změny politických poměrů v roce 1989 dochází k velkým změnám v životě města. Litomyšl se snaží být příkladem moderního historického města a žije bohatým kulturním, spolkovým i společenským životem.

Současnost
Neopakovatelnou atmosféru moderního historického města Litomyšl poznáte nejlépe během prohlídky. Startovacím místem našeho putování městem bude renesanční dům U Rytířů, který se nachází přibližně uprostřed bezmála 500 m dlouhého, podloubím lemovaného, Smetanova náměstí. Procházíme náměstí a míjíme gotickou Radniční věž a řadu barokních a klasicistních domů. Za pomníkem Bedřicha Smetany se dáme doleva. Kolem pedagogické školy projdeme až ke Smetanovu domu a na promenádu podél řeky Loučné. Odsud se přes Komenského náměstí dostaneme zpátky na náměstí Smetanovo a první cestou se dáme opět doleva. Jiráskovou ulicí projdeme kolem pomníku A. Jiráska, Regionálního muzea a kostela Nalezení svatého kříže až do zámeckého areálu. V zámeckém areálu, který je od roku 1999 zapsán na Seznam UNESCO, můžete kromě dvou prohlídkových okruhů navštívit zámecké sklepy se stálou expozicí soch Olbrama Zoubka, Městskou obrazárnu nebo Rodný byt Bedřicha Smetany. Z renesančního zámku je jen pár kroků do moderně zrekonstruovaných Klášterních zahrad, které vám kromě nádherného výhledu na Litomyšl poskytnou i místo k odpočinku. Kolem kostela Povýšení sv. Kříže projdete na Šantovo a dále na Toulovcovo náměstí s nejstarším sakrálním prostorem ve městě – kostelíkem Rozeslání sv. Apoštolů. Přes Váchalovu uličku projdete zpět na Smetanovo náměstí. Putování doporučujeme zakončit posezením na některé z mnoha předzahrádek.

Členství ve svazcích obcí
Mikroregion Litomyšlsko: www.litomyslsko.cz
České dědictví UNESCO: www.unesco-czech.cz
Česká inspirace : www.czech-inspiration.cz
Českomoravské pomezí: www.ceskomoravskepomezi.cz
Kraj Smetany a Martinů: www.regionsm.cz
Svaz měst a obcí České republiky: www.smocr.cz

Zámek Litomyšl - památka UNESCO
Letecký pohled na zámecké návrší
Zámecké arkády
Zámecká kaple
Zámecké divadélko
Zámek Litomyšl - jídelna
Sgrafitové komíny jsou chloubou litomyšlského zámku
Zámecké sklepení se stálou expozicí soch O. Zoubka
Pohled ze zámecké věže
Chrám Nalezení sv. Kříže
Piaristický kostel s novou moderní lávkou
Letecký pohled na historickou část Litomyšle
Dům U Rytířů na Smetanově náměstí
Klášterní zahrady se sochami Olbrama Zoubka
Klášterní zahrady
Klášterní zahrady
Smetanovo náměstí s pomníkem Bedřicha Smetany
Podsíň na Smetanově náměstí
Ulice Josefa Váchala
Radniční věž na Smetanově náměstí
Kostel Rozeslání sv. Apoštolů
Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl
Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové
Toulovcovy prázdninové pátky
Zahájení Litomyšlské lázeňské sezóny
Zásnuby v zámeckém saletu
Dvojhvězda
Nový kostel Církve bratrské
Městský bazén Litomyšl
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load