Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89
Lipník nad Bečvou, 751 31

Telefon:+420 581
+420 722
+420 252
E-mail:svrckova@mesto-lipnik.cz
Web:www.mesto-lipnik.cz
Město Lipník nad Bečvou je starobylé město s 8 tisíci obyvateli, ležící v samém srdci Moravské brány. Z jedné strany tuto prastarou obchodní stezku lemují Hostýnské vrchy, ze strany druhé Oderské vrchy. Údolím Moravské brány protéká řeka Bečva. V minulosti tudy procházela důležitá obchodní cesta, zvaná Jantarová stezka.
 
 

Lipník nad Bečvou se nachází na střední Moravě (30 km od Olomouce, 15 km od Přerova a 12 km od Hranic) při řece Bečvě v údolí Moravské brány, jak napovídá i název města. Z Olomouce jste tady autem za slabou půlhodinku, z Brna i Ostravy za hodinu. 
Lipník nad Bečvou má ideální dopravní dostupnost, ať už silniční nebo železniční. Leží prakticky na hlavním tahu z Olomouce na Ostravu. V blízkosti vede rychlostní komunikace R-35 i dálnice I/47. V Lipníku nad Bečvou je železniční zastávka. Zastavují zde také dálkové autobusy.
Z města je blízko jak do Oderských vrchů, tak i do Hostýnských vrchů, nedaleko (5 km) leží hrad Helfštýn.

Historie:

Městská památková rezervace Lipník nad Bečvou byla vyhlášena Nařízením vlády České socialistické republiky ze dne 19. dubna 1989 o prohlášení území historických jader měst Kolína, Plzně, Brna, Lipníku nad Bečvou a Příboru za památkové rezervace.

Městská památková rezervace Lipník nad Bečvou si zachovala v značné míře původní historickou městskou dispozici. Lze ji považovat z tohoto hlediska podle neoficiální kategorizace měst k nejhodnotnějším. Město si zachovalo uliční čáry, historické objekty v jádře středověkého původu a ve velkém rozsahu velmi pozoruhodné opevnění. Uvedené hodnoty městské památkové rezervace podmiňují zachování městského jádra, které vyžaduje kultivovaný přístup k jakýmkoliv zásahům, poučený o hodnotách jednotlivých objektů.

Jako osada Lipník nad Bečvou vznikl již v raném středověku, na obchodní stezce, která procházela úvalem řeky Bečvy od jihozápadu k severovýchodu, přes Moravskou bránu do Slezska.
Počátky Lipníka nad Bečvou bývají předmětem četných dohadů, neboť k nim chybějí jednoznačné písemné doklady o založení města. Jeho předchůdcem byla původní, snad trhová, osada poblíž dnešního farního kostela sv. Jakuba, ke které bylo později připojeno nově založené sídliště městského typu s poměrně velkým čtvercovým náměstím.
První písemná zmínka o Lipníku, tehdy ještě osadě, je z roku 1238. Někdy mezi léty 1256 a 1266 vzniklo z části zeměpanského území nové dominium s hradem Drahotuš nedaleko obce Podhoří a hospodářským centrem – Lipníkem. Majitelem se stal Bohuš z Drahotuš, významný dvořan krále Přemysla Otakara II. Listina z roku 1349, potvrzená pečetí Jana z Kravař a města Lipníka, už dokládá existenci bohatého a stabilizovaného města, město už mělo svou vlastní pečeť.
V roce 1378 udělil Lacek z Kravař a jeho syn Jan z Kravař městu privilegia, která umožnila další hospodářský rozkvět města. Největší rozkvět zažil Lipník od poslední čtvrtiny 15. století, kdy se stal součástí rozsáhlých pernštejnských statků, a v 16. století. Roku 1475, který je významným mezníkem v dějinách města, koupil panství Vilém z Pernštejna.
Roku 1580 přešlo panství sňatkem Kateřiny z Ludanic a Petra Voka do vlastnictví Rožmberků. Město bylo do začátku třicetilé války bohaté a prosperující. Třicetiletá válka, která Lipníku a jeho obyvatelům způsobila velké škody, výrazně snížila také počet jeho obyvatel. Přelom ve vývoji Lipníku představovala až 40. léta 19. století. Již roku 1840 byly na příkaz krajského úřadu zbořeny městské brány a některé bašty, císařská silnice byla přeložena. Nejdůležitější změnou však byla stavba Severní dráhy, která roku 1842 dospěla z Vídně a Přerova do Lipníku, který pak plných pět let zůstal koncovou stanicí a současně jedním z největších překladišť zboží v rakouské monarchii.

http://info.mesto-lipnik.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200271&id_ktg=1011&n=mesto-a-nbsp-historie&p1=51 

Současnost:

Město Lipník nad Bečvou prošlo v posledních letech výraznými změnami, které příznivě ovlivnily život místních obyvatel a došlo díky nim k turistickému zatraktivnění i zviditelnění  města. Lipník nad Bečvou je vyhledávanou lokalitou nejen pro kouzlo svých památek, ve značné míře k tomu přispívá pro návštěvníky i velmi atraktivní návštěva a prohlídka hradu Helfštýna, který se nachází necelé 4 km jihovýchodně od Lipníka nad Bečvou.

Dnes je Lipník nad Bečvou menším městem, které se v posledních letech stává zajímavým turistickým cílem a společně s Helfštýnem také centrem uměleckého kovářství. Kromě toho je také místem výborným pro bydlení, s občanskou vybaveností (školy, školky, kulturní dům, Galerie atd.), s blízkostí přírody a možností sportovního vyžití.

Od roku 2007 si mohou návštěvníci prohlédnout Lipník nad Bečvou s průvodcem a to od měsíce května do září. V případě zájmu většího počtu návštěvníků je možno si prohlídku domluvit i mimo turistickou sezonu. Prohlídka je ZDARMA a podle zájmu skupiny trvá 1 - 2 hodiny. Návštěvníci se při ní mohou podívat do unikátních památek, jako je renesanční zvonice s unikátním hodinovým strojem a bývalá synagoga. Tyto památky jsou jinak nepřístupny a prohlídka s průvodcem je jediná možnost, jak je navštívit. Ve výkladu se pak návštěvníci dozvědí spoustu zajímavostí - například proč má Lipník ve znaku lva, proč je náměstí ve tvaru písmene L, kde stával katův domek, kde se narodili zakladatelé podnikatelského rodu Gutmannů (vlastnili v 19. století ostravské doly a vítkovické železárny), kde J. G. Mendel poprvé pracoval v klášterní zahradě, proč jezdil do Lipníka na léto Petr Vok z Rožmberka a proč totéž dělal Antonín Dvořák. Vzhledem k tomu, že z Lipníka jsou to jen čtyři kilometry na hrad Helfštýn, je možné spojit návštěvu tohoto "kovářského" hradu s prohlídkou "podhradí", města Lipníka, které s Helfštýnem v minulosti tvořilo jedno panství.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko
Kruh evropských kovářských měst 

Akce

17.9.2022 od 10:00 do 16:00 hodin

Výstava Kov ve městě

18. ročník výstavy Kov ve městě oživí výlohy prodejen na náměstí T. G. Masaryka v Lipníku nad Bečvou. Náměstí doplní rozměrné exponáty z hradu Helfštýn.
Všechny akce
Střešní zahrada
Budova zámku
Strom Opičák v zámeckém parku
Budova radnice
Náměstí T. G. Masaryka s Tilií
Kostel sv. Františka Serafinského
Kostel sv. Františka Serafinského
Zvonice
Meditační zahrada sv. Jakuba
Hradby
Bečva
Kostel Církve československé husitské – bývalá synagoga
Kulturní dům Echo
Lipník nad Bečvou z roku 1965
Nový židovský hřbitov
Park Komenského sady
Kovaná plastika Otevřená brána v Komenského sadech
Hrad Helfštýn
Nábřeží Járy Cimrmana
Gutmannův nadační dům
Starý židovský hřbitov
Zámecký park
Kostel sv. Jakuba
galerie Konírna
Bývalý piaristický klášter
Tilia - symbol kovářského města
vlajka Lipník
Znak města
Hodinový stroj
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load