Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Letohrad

Město Letohrad
Václavské náměstí 10
Letohrad, 561 51

Telefon:+420 465 676 420
+420 465 676 429
+420 465 676 436
E-mail:e-podatelna@letohrad.eu
Web:letohrad.eu
LETOvisko s HRADem Kyšperkem dalo název městečku LETOHRAD. Dnes průmyslové a dopravní centrum přilehlé oblasti plné ojedinělých památek. Letohradská bažantnice, barokní zámek s kostelem se vzácnými štuky, tvrz Orlice, poutní kaple Jana Nepomuckého, sirkařství, Napoleonovy saně a Muzeum řemesel … elektrotechnický průmysl, olympionici v biatlonu, to stojí za návštěvu vlakem, autem, na kole, pěšky ...
 
 

Historické město v podhůří Orlických hor, které se prvně připomíná v textu Zbraslavské kroniky k roku 1308 jako hrad Kyšperk, později městečko téhož jména se všemi potřebnými privilegii. Protéká jím řeka Tichá Orlice v nadmořské výšce 364 m. Významná a dobře dostupná křižovatka, na železniční trati z Ústí nad Orlicí do Polska a z Hradce Králové. Městem prochází silniční tah z Ústí nad Orlicí na silnici č.11 Hradec Králové – Ostrava s odbočkou na Žamberk.


K roku 1950 došlo ke splynutí zástavby města s těsně sousedícími obcemi Orlice, Kunčice a Rotnek a toto nově vzniklé území sloučených obcí bylo nazváno Letohrad. Městská památková zóna v Letohradě byla vyhlášena s účinností od 1.listopadu 1990, ale systematická péče o kulturní dědictví má ve městě mnohem hlubší kořeny sahající před rok 1980. Dokladem toho je dlouholetá spolupráce se Státním ústavem pro rekonstrukci památkových měst a objektů, byla základem pro zpracování několika koncepčních materiálů s příslušným respektem k památkovým objektům a jejich budoucího začlenění do soustředěné péče.

Historie:

Nejstarším známým držitelem hradu byl rytíř Jeniš z Kyšperka. Městečko samé se poprvé připomíná v roce 1513, je ale pravděpodobné, že vzniklo jako podhradí již dříve. V průběhu 15. století hrad zpustl, zdivo z hradu bylo později použito ke stavbě barokní kaple sv. Jana Nepomuckého na protějším Kopečku. Na konci 16. století mělo městečko pivovar se sladovnou a kvasírnou, kde se vařilo pivo pro celé žampašské panství. Ve městě byl samozřejmě i šenk. Kyšperk měl svého rychtáře a mohly se zde konat týdenní trhy a dva jarmarky ročně. Město obdrželo i právo útrpné a hrdelní. Rychlý rozvoj město zaznamenává především v 17. století, kdy byl majitelem panství rod Vitanovských z Vlčkovic. Hrabě Hynek Jetřich Vitanovský zprostil město za peněžitou náhradu roboty, založil špitál pro deset zchudlých a zestárlých poddaných. Také ve městě založil šest cechů a nechal přestavět původní renesanční tvrz z roku 1554 na raně barokní zámek (1680 - 1685). V jeho těsné blízkosti postavil barokní zámeckou kapli, která se v roce 1726 stala farním kostelem. Bohatá štuková figurální výzdoba klenby lodi a presbytáře je dílem italského mistra G. Maderny, od něhož je i štuková výzdoba Černínského paláce v Praze. Za zámkem se rozprostírá přírodně krajinářský park, založený v letech 1820 – 1830, ve kterém jsou vysazeny četné druhy cizokrajných květin a stromů. Petr Marcolini-Feretti se na kyšperské panství přiženil v roce 1795 a nechal sem dovézt originální saně císaře Napoleona. V první polovině 19. století se v Kyšperku rozmohla domácí výroba fosforových sirek. Zaměstnání "sirkař" je tu doloženo o tři roky dříve, než začala výroba sirek v Sušici. Roku 1866, se poražené Rakousko uvolilo postavit železniční trať z nynějšího polského Miedzylesie, přes Kyšperk do Ústí nad Orlicí. Zároveň bylo rozhodnuto o stavbě tratě z Chlumce nad Cidlinou přes Hradec Králové do Kyšperka, nyní Letohradu.
Více na: http://info.letohrad.eu/historie/

Současnost:

http://info.letohrad.eu/co-je-noveho--/

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Orlicko www.orlicko.cz
Euroregion Glacenzis
Destinační společnost "Orlické hory a Podorlicko"

CZ053 1 82
CZ053 2 82
Letohrad kostel sv Václava
CZ053 4 82
Letohrad náměstí
Letohrad Hotmarova kaplička
vlajka Letohrad CZ svg
znak letohrad
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load