Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Krupka

Město Krupka
Mariánské náměstí 22
Krupka, 417 42

Telefon:+420 417 861 253
Web:www.mukrupka.cz
 
 

Město Krupka se rozkládá na jihovýchodním úpatí Krušných hor nedaleko lázní Teplice. Dnešní Krupka převzala název původního horního městečka a zahrnuje v sobě dříve samostatné obce Vrchoslav, Bohosudov, Maršov, Unčín, Soběchleby, Nové Modlany a horské Fojtovice, Habartice, Mohelnici a Horní Krupku. Pokrývá rozlehlé katastrální území o 4 687 ha s velkými výškovými rozdíly. Zatímco Bohosudov, centrum města, leží v nadmořské výšce 262 m, Komáří vížka s 807 m n.m. je jedním z nejvyšších vrcholů východní části Krušných hor.

Historie:

Vnik původního hornického městečka a horských osad je spjat s těžbou cínové rudy a jejím dalším zpracováním.O „vrchu krupnatém, v jehož hloubi olova, cínu matný lesk“, se ve svých proroctvích zmiňuje již bájná kněžna Libuše. První písemná zmínka o Krupce je obsažena v listině krále Václava II. z roku 1305, kdy uznává dědičný nárok jistého Zvěsta z Trmic na „místo nebo horu zvanou Krupa“. Dalším dokladem o městě a jeho strážní pevnosti, hradu Krupka, je darovací listina krále Jana Lucemburského z roku 1330, kdy věnuje krupské panství míšeňskému šlechtici Těmovi z Koldic. Po skončení husitských válek potvrdil Těma z Koldic městu Krupce řadu práv. Várečné a výčepní na pivo i v okolních obcích a právo solného trhu. Byla stanovena obecní váha a konaly se zde výroční trhy. V roce 1478 vydal král Vladislav Jagellonský erbovní list, kterým udělil městu znak, pečeť, prestižní právo pečetit červeným královským voskem a právo dosazovat purkmistra, radní a městské úředníky. V 16. století se panství ocitlo v hospodářské tísni a bylo postupně rozprodáváno. Roku 1576 se stal majitelem Krupky císař Rudolf II. a po něm jeho bratr Matyáš, který hrad i s panstvím věnoval Adamovi ze Šternberka. Roku 1708 koupil Krupku hrabě František Clary-Aldringen, jehož rod ji držel až do roku 1918. Centrem městského života bývala Koldicovská, dnes Husitská ulice. Bydleli zde horníci a později řemeslníci. V 17. století se začaly objevovat potíže s důlní činností, odbyt cínu vázl. Nepříznivě ovlivnila dolování třicetiletá válka. Ve století devatenáctém se vznikem nových továren a hnědouhelných dolů se centrum dění přesunulo do Bohosudova.
Bohosudov
Vznik obce s původním názvem Šejnov je spjat s pověstí o nálezu zázračné sošky Panny Marie, na jehož místě byla postavena dřevěná kaplička. V 16. století byla přebudována na zděný kostel, který se stal cílem poutníků z širokého okolí. Roku 1679 založili jezuité v Bohosudově církevní gymnázium, rozšířili a přestavěli bývalou rezidenci. V roce 1706 byla dokončena výstavba barokní baziliky Panny Marie Sedmibolestné s ambity a sedmi kaplemi. Po otevření uhelných dolů a díky železnici,která svůj provoz zahájila v roce 1858, se obec stala centrem pro přepravu uhlí. Bohosudov byl v roce 1898 povýšen na město, v roce 1960 došlo ke sloučení s Krupkou.

Současnost:

Současnost města Krupka v datech

1991 – odsun jednotek Sovětské armády
1993 – slavnostní znovuotevření Biskupského gymnázia Bohosudov a zahájení vyučování, obnovení poutní tradice
1995 – podepsání smlouvy o partnerství měst Krupka a Geising
1997 – založeno Občanské sdružení Královské horní město Krupka
1999 – 2003 rekonstrukce areálu hradu Krupka
2000 – otevření Příhraniční naučné hornické stezky Krupka včetně zrekonstruované kaple sv. Wolfganga a zpřístupnění prohlídkové štoly Starý Martin
2003 – slavnostní otevření zrekonstruovaného Městského stadionu
2003 – zpřístupnění kostela sv. Anny na Libušíně
2003 – slavnostní zahájení výstavby Průmyslové zóny Krupka
2003 – I. ročník sportovních her mládeže „O putovní pohár starosty města Krupka“
2004 – znovuobnovení soutěže amatérských filmových tvůrců “O pečeť města Krupka“
2004 – zahájení tradice pořádání setkání přátel z obou stran hranice „Den Sousedství“
2007 – bourání hraničních závor mezi ČR a SRN
2008 – slavnostní odhalení zrekonstruovaného hraničního orientačního sloupu z dob první Československé republiky
2008 – I. ročník divadelního festivalu „Léto s divadlem v Krupce“

Více na : www.krupka-mesto.cz

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

EUROREGION ELBE/LABE ( www.euroregion-elbe-labe.eu)
Svaz měst a obcí České republiky (http://www.smocr.cz/o-svazu/kdo-jsme/default.aspx )
Hrad Krupka
Bazilika P M Bolestné
Husitská ulice s baštou
Komáří vížka
Krupka   Bohosudov,bazilika
Krupka Husitská ulice MPZ
znak Krupka znak
znak Krupka znak
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load