Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Labská vodní elektrárna - Hradec Králové

Křižíkova 233
Hradec Králové, 500 02

Bezbariérový přístup: ne
Zapsání památky v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: ano
Číslo v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR: 34888/6-555
Památka se nachází na území: MPZ - městské památkové zóny
Ochrana památky: Kulturní památka
Běžně přístupná: ano
Běžná otevírací doba: Út–Ne 9-16 hod.,
časy prohlídek strojovny elektrárny: Út–Ne od 10 a 14 hod.

 
 

Výstavba areálu vodní elektrárny, včetně mostu a pohyblivého segmentového jezu probíhala postupně v několika stavebních etapách v letech 1908 – 1931. Autorem architektury areálu je František Sander, který jej pojal ve stylu architektonické moderny, případně romantické (geometrické) secese. Jak uvádí Ervín Nápravník „Architektonickou úpravu vnější jakož i mostu navrhl prof. arch. Sander velmi účelně a působivě, vesměs jen z ostře pálených cihel, pískovce a betonu, takže celý objekt velmi pěkně harmonuje se sytou zelení přilehlých Jiráskových sadů.“ Technické řešení navrhl Ing. Karel Novák, ředitel pražských elektrických podniků, který s ohledem na proměnlivý průtok řeky, navrhl zřízení parní rezervy pro krytí spotřeby v době výkyvů toku. V první etapě výstavby v letech 1909 – 1910 byla zřízena rezervní tepelná stanice se 40 metrů vysokým komínem a s vodárnou. Následně v roce 1910 byla započata výstavba jezu, mostu a turbínové stanice, v letech 1911 – 1912 proběhla výstavba elektrocentrály (s trojicí Francisových turbín). V roce 1914 byla přistavěna kotelna pro turbínu a skladiště jezových rekvizit. V letech 1925 – 1926 byly osazeny nové rychloběžné Francisovy turbíny (doposud funkční) a v letech 1926 – 1927 byla vystavěna jednopatrová rozvodna s rovnou střechou. Dále byla v letech 1930 – 1931 vybudována strojovna, filtrační stanice a obytná budova. Do obrazu elektrárny výrazně zasáhlo odbourání unikátní horní části komínu v roce 1962, nicméně jeho spodní část je v průčelí elektrárny obrácenému do Jiráskových sadů doposud identifikovatelná.

Hučák
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load