Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Králíky

Město Králíky
Velké náměstí 5
Králíky, 561 69

Telefon:+420 465 670 701
Web:www.kraliky.eu
 
 

Město Králíky leží poblíž státní hranice s Polskou republikou. Město je obklopeno horskou soustavou, na severovýchodní straně je uzavřeno samostatnou horskou skupinou Králického Sněžníku - třetí nejvyšší pohoří ČR a zároveň rozlohou nejmenší pohoří, bývá někdy označováno pojmem „střecha Evropy“. Vody pramenící na svazích tohoto pohoří odtékají na severní a jižní stranu evropského světadílu, do tří moří. Nejvýznamnější vodní zdrojnicí na české straně je pramen řeky Moravy. Nejvyšší horou tohoto pohoří je Králický Sněžník (1423m). Na východě je město obklopeno Jeřábskou vrchovinou s nejvyšším vrcholem Jeřáb (1002m). Je to nejnižší pohoří v ČR, řazené do elitní skupiny šestnácti pohoří s vyšší nadmořskou výškou než je tisícimetrová hranice. Součástí tohoto pohoří je pásmo Hedečských kopců se zdrojnicí řeky Tichá Orlice a Březná. Západní stranu města uzavírá východní výběžek Orlických hor – Bukovohorská hornatina s nejvyšším vrcholem Suchý Vrch (995m).

Historie:

První zmínky o osídlení této oblasti spadají do 13. a 14. století. Osada prvně připomenuta r. 1367 zápisem v zemských deskách, kterým Karel IV. daroval hrad Žampach a k němu patřící doly v Králíkách panu Čeňku z Potštejna. Vlastní město vzniklo až v 16. století. Roku 1577 dal císař Rudolf II. městu důležitá privilegia a na žádost tehdejšího majitele panství Zdeňka z Valdštejna udělil právo tří výročních trhů. V okolí se pravděpodobně těžila železná ruda a snad i stříbro – ve znaku města jsou zkřížená hornická kladívka s mečem. Zdeněk z Valdštejna si zvolil Králíky za sídlo nového panství a začal s jeho budováním. Kromě zámku, fary a protestantské modlitebny (dnešní kostel sv. Michaela Archanděla) dal vystavět náměstí do dnešního tvaru. Závažným dokumentem je také statuta cechu ševců potvrzená Zdeňkem z Valdštejna 27. 2. 1578. Ta stanovuje podmínky, za jakých se může řemeslník stát cechovním mistrem. Udělil privilegia i cechům hrnčířů, řezníků, kovářů, zámečníků, kolářů, bednářů, truhlářů. V roce 1650 získal Králicko rod Althanů, který zdejší velkostatek vlastnil až do roku 1945. Od konce 17. století se obyvatelé živili především tkalcovstvím, výrobou náboženských upomínkových předmětů a později i produkcí betlémů, které se s úspěchem prodávaly po celé Evropě, dokonce i v Americe. Tkalcovství připomíná socha přadleny nad kašnou na Velkém náměstí, řezbářství připomínají betlémy a figurky zhotovené králickými řezbáři umístěné v Městském muzeu. V 18. století žili na Hedeči velmi schopní truhláři, kteří se vyučili varhanářskému řemeslu a proslavili ho tak po celé Evropě. Rody Helwigů, Weltzelů a jejich žáků postavily 82 nástrojů. Slavnou éru varhanářství připomínají varhany v kostele sv. Michaela Archanděla v Králíkách, ale i v pražském Loretánském klášteře. Další nástroje jsou v celé České republice, dnešním Německu, Rakousku a Polsku.

Současnost:

Králíky a okolí nabízí turistům široké možnosti relaxace v čistém životním prostředí. V letním období nabízíme turistům možnost návštěvy městského koupaliště, sportovně založení jedinci mohou využívat víceúčelový sportovní areál při ZŠ Moravská. Aktuální informace o jednotlivých akcích lze získat z webových stránek města www.kraliky.cz, případně v Turistickém informačním centru www.muzeumkraliky.cz, telefon 465631117, mail: info@muzeumkraliky.cz. Velkým lákadlem je mimo poznávání přírodních krás i pevnostní turistika. Oblast okolo městečka Králíky v nejvýchodnější části Pardubického kraje, konkrétně prostor mezi kótou Maliník a Adam, představovala ve 30. letech tohoto století nejsilněji opevněné území tehdejší Republiky československé a jeden z nejvíce opevněných úseků hranic v Evropě. Na relativně velmi malém prostoru tu kromě malých pevnůstek, tzv. „řopíků“, a pěchotních srubů vyrostly tři mohutné dělostřelecké tvrze, skrývající rozsáhlé podzemní prostory (Hůrka, Bouda a Adam). http://www.boudamuseum.com/ http://www.boudamuseum.com/tvrz_hurka.php
Přirozeným centrem města je obdélné Velké náměstí obestavěné patrovými domy. Mezi nimi vyniká klasicistní radnice z let 1795–96 s věžičkou (dnes sídlo Městského muzea), dále hotel Zlatá Labuť s renesančními křížovými klenbami v přízemí (v dnešní podobě barokní s klasicistní fasádou) a budova spořitelny – dominanta severní strany náměstí. Také některé další domy na náměstí i v přilehlých ulicích jsou barokní s empírovými nebo klasicistními omítkami. V zájmu ochrany dochovaných památkových hodnot byla v historické části města vyhlášena městská památková zóna v listopadu 1990 vyhláškou KNV Hradec Králové. Městská památková zóna zahrnuje i klášter servitů na Hedeči a spojovací alej s kaplemi Křížové cesty a tvoří vysoce hodnotnou urbanistickou jednotku na společné kompoziční ose spojující dvě hlavní dominanty města – klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a farní kostel sv. Michaela Archanděla.
Město Králíky je obcí s rozšířenou působností III. stupně, jejíž správní obvod zahrnuje obce Mladkov, Lichkov, Králíky, Červená Voda a Dolní Morava. Územní obvod města Králíky zahrnuje integrované obce Červený Potok, Dolní Boříkovice, Dolní Hedeč, Dolní Lipka, Heřmanice, Horní Boříkovice, Horní Hedeč, Horní Lipka, Kopeček, Králíky, Prostřední Lipka.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Sdružení obcí Orlicko www.orlicko.cz
Euroregion Glacensis www.euro-glacensis.cz
Svaz měst a obcí České republiky www.smocr.cz
Nadace Památník France Schuberta Vysoká www.obecmalamorava.cz.obce.cz
Destinační společnost Králický Sněžník, o.p.s. http://www.vychodni-cechy.org/cs/o-spolenosti 

Králíky náměstí - klášter
20150310 124142
CZ053 2 50
CZ053 3 50
CZ053 4 50
CZ053 1 50
znak Kraliky
vlajka kraliky
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load