Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Vyhledávání

Kolín

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
Kolín, 280 02

Telefon:+420 321 748 111
Web:mukolin.cz
 
 

Poloha města


Město Kolín se nachází v úrodné polabské nížině ve východní části Středočeského kraje. Rozkládá se na obou březích řeky Labe. Kolín náleží k bioregionu polabské tabule – nymburské kotliny a rozkládá se v nejnižší části České tabule, která je z převážné většiny tvořena horninami křídového útvaru. Krajinný reliéf je spíše rovinatý s malým výskytem pahorkatin s členitostí do 75 m. Nadmořská výška se pohybuje mezi 185-238 m n.m. Okolní krajina je silně pozměněna hospodářskou činností. Z hlediska klimatu území Kolína patří do oblasti s dlouhým, teplým a suchým létem a krátkou, mírně teplou, suchou zimou s minimálním množstvím sněhu. Průměrná roční teplota vzduchu v Kolíně dosahuje 8,7-9,5°C. Průměrné roční úhrny srážek představují 535-625 mm.

Historie:

Historie města
Královské město Kolín, ležící nad ohybem řeky Labe v úrodné rovině Polabí, bylo založeno pravděpodobně z příkazu krále Přemysla Otakara II. před rokem 1261. Osídlení v prostoru dnešního města bylo ovšem daleko časnější. Archeologické nálezy dokládají přítomnost člověka již od starší doby kamenné. Snad to byly nálezy stříbrné rudy v okolí, které ve 2. polovině 13. století přivedly do těchto končin dolnoněmecké osadníky, kteří zde založili město. Bohatství sousední Kutné Hory však zanedlouho zastínilo význam kolínského dolování.
Tehdejší Kolín se podobal jiným městům založeným v době Přemysla Otakara II. Uprostřed nového, plánovitě postaveného města s pravoúhlou sítí ulic, chráněného hradbami, bylo rozsáhlé náměstí. Na nejvyšším místě městského areálu, v jeho jihovýchodním cípu, byl postaven chrám svatého Bartoloměje a na protějším, severozápadním konci města při Labi byl dominikánský klášter. Ten však zanikl při husitských válkách.
Výhodná poloha města a přízeň panovníků, kteří mu udělovali četná privilegia, Kolínu umožnily rozvoj a jeho proměnu ve významné řemeslnické a tržní centrum. Po husitských válkách se stal Kolín převážně českým městem. Již od středověku zde též existovala početná židovská obec, která si uchovala vlastní kulturní tradice. Kolín si i přes různé nepřízně osudu zachoval funkci významného hospodářského a kulturního centra středního Polabí. Ve městě a jeho okolí se odehrály mnohé historické události, z nichž jednou z nejvýznamnějších byla bitva u Kolína 18. 6. 1757. Daunovo vítězství „znovuzrodilo" Habsburskou monarchii a ve svých důsledcích přispělo k udržení celistvosti Čech a Moravy.
Výrazným impulsem pro další růst města bylo roku 1845 vybudování železnice spojující Olomouc s Prahou. Kolín se tak postupně měnil v důležité průmyslové středisko, až si získal přízvisko „český Manchester".

Současnost:

Současnost
Dnešní Kolín je městem, které nejen těží z bohaté a zajímavé historie, ale je i významným průmyslovým centrem a dopravním uzlem. Skladba průmyslové výroby se sice částečně obměnila, nadále však dominantními odvětvími zůstávají průmysl chemický a strojírenský. Kolín je také velmi významnou železniční křižovatkou, v minulých letech byla posílena městská hromadná doprava. Svým obyvatelům nabízí široké možnosti kulturního vyžití. K již zavedeným stálým kulturním scénám patří Městská knihovna, Kino 99, Městský společenský dům, Městské divadlo i Regionální muzeum. Nově k nim přibyl amfiteátr na Kmochově ostrově, který prošel celkovou revitalizací. Tradiční odpočinkovou zónou je lesopark Borky,
kde se nachází nejen řada sportovišť, ale také naučná stezka, která zájemce provede lesní krajinou podél řeky Labe. Velkou možnost sportovního vyžití nabízí také aquapark Vodní svět. Kromě krytých bazénů, letní plovárny a tenisových kurtů je zde k dispozici i víceúčelová plocha, která slouží v létě jako dopravní hřiště, v zimě jako bruslařský stadion. Město Kolín má co nabídnout milovníkům historie, rodinám s dětmi i sportovně založeným lidem.

Členství v dalších seskupeních (mikroregion atd.):

Svaz měst a obcí České republiky (http://www.smocr.cz) 

Akce

11.9.2022 od 10:00 hodin

Procházka městem se starostou Michaelem Kašparem

Náměstí, synagoga a domy v ulici Na Hradbách, Bartolomějské návrší - to jsou hlavní body procházky městem se starostou M. Kašparem. Sraz v 10.00 před radnicí na Karlově náměstí.
13.9.2022 , od 17:00 hodin, od 18:00 hodin, od 19:00 hodin

Městské divadlo Kolín od půdy do sklepa

Prohlídka budovy městského divadla v Kolíně od půdy po sklep včetně technického zázemí a dalších, běžně nepřístupných míst.
15.9.2022 od 16:00 hodin

Stavby moderní architektury (1900-2000)

Prohlídku kolínských staveb moderní architektury z let 1900 - 2000 začneme v centru města u Turistického informačního centra na Karlově náměstí.
16.9.2022 od 16:00 hodin

Kostel Všech svatých v Kolíně - komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka zříceniny kostela Všech svatých v ulici Pod Hroby.
17.9.2022 od 10:00 do 12:00 hodin

Kolín ve 2. polovině 19. století / Od Sokola k Sokolu

Procházka dějinami města ve 2. polovině 19. století bude zaměřena na výročí 160 let vzniku kolínského Sokola. Téma propojíme také s osobností skladatele Františka Kmocha. Sraz účastníků v 10.00 u busty Františka Kmocha na Kmochově ostrově.
18.9.2022 od 10:00 do 12:00 hodin

Synagoga, židovské ghetto a starý židovský hřbitov v Kolíně

Prohlídka kolínských židovských památek s výkladem PhDr. M. Jouzové a RSDr. Ladislava Jouzy. Sraz účastníků v Brandlově ulici čp 27. Výklad v synagoze bude věnován letošnímu výročí 600 let od první zmínky o kolínské synagoze.
Všechny akce
vlajka Kolín
znak Kolín
600px Flag of Kolin svg
220px Kolin town hall fresco 1
výstava2
1280px Kolin zidovsky hrbitov
 
 

Navigace

 

Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska

Sekretariát:
Opletalova ulice 29
110 00 Praha 1

tel.: +420 224 237 558
tel./fax: +420 224 213 166
e-mail: info@shscms.cz
www.shscms.cz
www.ehd.cz
Další kontakty

Úřední hodiny:
Po - Čt: 8.00-16.00 hod.
Pá: 8.00-14.00 hod.

 
Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2022
load